Baza danych na webhostingu

Na webhostingu jest dostępny MySQL, na nowych usługach MariaDB. Na webhostingu masz możliwość utworzenia nieograniczonej liczby baz danych. Ogranicza Cię jedynie ilość miejsca – łączny rozmiar baz danych nie może przekraczać 1 GB.

 • liczba baz danych jest nieograniczona – można utworzyć wiele baz danych dla różnych celów
 • całkowita przestrzeń dla baz danych: 1 GB (ew. 2 GB dla pakietu Extra) *
 • wersje MySQL: 5.6, 5.5 a 5.1
 • wersja MariaDB: 10.1
 • mechanizmy składowania: MyISAM, InnoDB, XtraDB, Archive, Heap (Memory)
 • domyślny zestaw znaków: UTF-8
 • obsługiwane są wszystkie dostępne zestawy znaków
 • obsługa przez interfejs phpMyAdmin
 • z PHP możliwe połączenie przez moduły mysql, mysqli lub interfejs obiektowy PDO
 • uruchomienie on-line za pośrednictwem Panelu Klienta (w szczegółach konkretnego webhostingu)
 • baza danych jest dostępna tylko z webhostingu, ze względów bezpieczeństwa nie można się z nią połączyć z zewnątrz (ani z naszych VPS czy serwerów dedykowanych)

* 1 GB (ew. 2 GB) to największa dostępna przestrzeń, którą można wykorzystać dla baz danych na webhostingu. Zwiększenie tej przestrzeni na ponad 1 GB nie jest możliwe nawet za dopłatą. W przypadku, gdy określone parametry nie są dla Ciebie wystarczające, zalecamy zamówienie VPS – tutaj nie istnieją żadne ograniczenia, klient może korzystać z baz danych o dowolnej wielkości, może się z nimi łączyć z dowolnego miejsca).

Tworzenie i użycie bazy danych

Uruchomienie webhostingu nie jest jednoznaczne z utworzeniem bazy danych. W celu jej utworzenia postępuj w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do swojego konta klienta za pośrednictwem Panelu Klienta
 2. Wybierz zakładkę webhosting
 3. Otwórz szczegóły konkretnego webhostingu
 4. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Nowa baza danych
 5. Wprowadź dowolną nazwę bazy danych (max. 7 znaków) i kliknij przycisk utwórz.
 6. Baza danych zostanie utworzona w ciągu kilku minut, dane dostępowe zostaną przesłane e-mailem

Przy wprowadzaniu danych dot. bazy danych do swojej aplikacji PHP, upewnij się, że poprawnie wprowadziłeś następujące dane (znajdziesz je w e-mailu informującym o utworzeniu bazy danych):

 • nazwa serwera bazy danych – NIE JEST TO localhost, zawsze ma format wmX.wedos.net
 • nazwa bazy danych
 • login
 • hasło (uwaga na ewentualne spacje przed lub za hasłem)

Konta dostępowe do bazy danych

Po utworzeniu bazy danych MySQL otrzymasz następujące dane dostępowe:

 • Użytkownik admin (login zaczyna się literą „a„) ma pełne prawa do bazy danych, wykorzystywany do zarządzania bazą danych przez phpMyAdmin – tworzenia tabel, ustawiania indeksów itp. Nie należy używać tego użytkownika do łączenia się MySQL z PHP.
 • Użytkownik web (login zaczyna się literą „w„) ma ograniczone prawa, może pracować z danymi, ale nie ma uprawnień do zmiany struktury tabel. Użyj przy łączeniu się z bazą danych z PHP.

Dla każdej bazy danych dostępne są dwa powyższe konta dostępowe. Tworzenie i nadawanie praw innym użytkownikom nie jest możliwe.

Więcej informacji: MySQL – prawa do bazy danych

Zarządzanie bazą danych, dostęp zdalny

Bazą danych MySQL można zarządzać przez interfejs phpMyAdmin – można tutaj tworzyć i edytować tabele, eksportować i importować dane itp.

Bazy danych są dostępne jedynie za pośrednictwem wspomnianego interfejsu oraz serwerów webhostingowych. Bazy danych nie są dostępne z zewnątrz ani z innych serwerów, a przyznanie tego dostępu nie jest możliwe w żaden sposób (nawet za dopłatą).

Zmiana hasła

Nowe hasło możesz ustawić dla każdego z dwóch użytkowników konkretnej bazy danych. Zmiany dokonasz w Panelu Klienta – otwórz szczegóły konkretnego webhostingu, z listy baz danych wybierz konkretną bazę danych, otwórz jej szczegóły, a w wyświetlonym formularzu wprowadź wymagane dane. Hasło zostanie zmienione natychmiast.

Usunięcie bazy danych

Bazę danych usuniesz za pośrednictwem Panelu Klienta, w szczegółach konkretnej bazy danych.

Usunięcie bazy danych, włącznie z wszystkimi danymi, które zawiera, jest nieodwracalne.
Ewentualne odnowienie danych z kopii zapasowej jest możliwe za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnym cennikiem.

UWAGA: Po usunięciu nie będzie możliwe utworzenie bazy danych o identycznej nazwie! 

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Kopie zapasowe baz danych są tworzone 1x na tydzień.

Kopie te nie są jednak dostępne dla klientów, nie służą one także do powszechnego przywracania danych na wniosek klienta. W głównej mierze są one przeznaczone dla nas, na wypadek wystąpienia awarii serwera lub macierzy dyskowej, a tym samym konieczności przywrócenia danych.

Zalecamy, aby klienci we własnym zakresie tworzyli kopie zapasowe, na wypadek przypadkowego usunięcia bądź uszkodzenia danych. Kopie zapasowe można tworzyć przez eksport w phpMyAdmin.

Opłata za odnowienie danych z kopii zapasowej na wniosek klienta wynosi 605 Kč.

Więcej informacji: Tworzenie kopii zapasowych na webhostingu

Děkujeme za zpětnou vazbu!