E-maily – pravidla a filtry

  E-maily, Webhosting

1) Přihlaste se do WebMailu Roundcube.

2) Na úvodní obrazovce vyberte v pravém horním rohu Nastavení (Settings).

3) Následuje dvousloupcové nastavení WebMailu Roundcube, ve kterém Vás bude zajímat položka Filtry (Filters). Stiskněte ji.

4) V prostředním sloupci uvidíte nabídku Sady filtrů (Filter sets), ve které je možné sady vytvářet, mazat, stáhnout nebo zapnout/vypnoutAktivní může být vždy pouze jedna sada filtrů (např. dovolená, běžný provoz atd.). Ve třetím pravém sloupci Filtry (Filters) pak naleznete možnost vytvářet, mazat, měnit pořadí vykonávání již existujících pravidel či zapnout/vypnout jednotlivé filtry, které si nastavíte.

5) Stisknutím tlačítka Přidej filtr – obrázek pluska (Add filter) ve třetím sloupci zahájíte vytváření nového pravidla.

6) V tomto okně s názvem Definice filtru (Filter definition) Vaše první kroky vedou k názvu filtru. Vyplníte dle potřeby například Automatická odpověď.

7) Pro nastavení zmíněné automatické odpovědi vyberte třetí možnost Všechny zprávy. Pravidla se dělí do těchto skupin:

  • Odpovídají všechna pravidla – Následující akce se vykoná pouze tehdy, pakliže jsou splněna všechny pravidla
  • Odpovídá kterékoliv pravidlo – Následující akce se vykoná tehdy, pakliže je splněno alespoň jedno pravidlo
  • Všechny zprávy – Následující akce se vykoná na všechny příchozí zprávy

8) Po stanovení podmínek ještě zbývá nastavit Akci (Actions). Z roletové nabídky vyberte, co se má se zprávou stát po splnění výše definovaných podmínek. V tomto případě vyberte Odpovědět se zprávou (Reply with message) a následně vyplňte Vámi požadované údaje jako je obsah zprávy, předmět zprávy, moje další emailová adresa či počet dnů mezi automatickými odpověďmi pro konkrétního odesílatele.

9) Samozřejmostí je i přidávání a smazání pravidel a akcí pomocí obrázkového tlačítka Plus a Mínus.

10) Klepněte na tlačítko Uložit (Save) pro uložení nově definovaného filtru.

Byl pro Vás tento návod užitečný?