Služby – Doplňkové služby (rozšíření, příplatkové služby)

  Služby

V tomto článku se dozvíte:

Rozšíření služeb

Rozšíření, neboli příplatkové služby, jsou volitelná nastavení k různým službám. Patří sem například: 

Libovolné rozšíření můžete jedenkrát aktivovat na zkoušku, tedy až na 7 dní zdarma. Pokud jej do 7 dní od aktivace opět deaktivujete, systém doplatkovou fakturu opět stornuje. Některá rozšíření mohou mít pravidla aktivace zdarma vlastní.

Kompletní přehledy rozšíření včetně odkazů na detailní informace najdete na produktových stránkách služeb, nebo v zákaznické administraci.

Správa rozšíření (příplatkových služeb)

Aktivaci nebo deaktivaci rozšíření můžete provést už v objednávce nové služby, nebo později v zákaznické administraci.

Rozšíření v objednávce nové služby

V 1. kroku objednávky nové služby najdete přehled rozšíření dostupných už při zřízení domény či hostingu. Některá rozšíření jsou dostupná až po zřízení služby v zákaznické administraci.

Doporučená rozšíření jsou v objednávce aktivovaná a započítaná do ceny objednávky.

WEDOS Příplatkové služby Webhostingu v objednávce v základním nastavení
Příplatkové služby Webhostingu v objednávce v základním nastavení

Aktivaci nebo deaktivaci rozšíření v objednávce proveďte zaškrtnutím nebo odškrtnutím odpovídající položky seznamu. Kliknutím na odkaz zobrazíte produktovou stránku rozšíření.

Rozšíření v zákaznické administraci

Pro aktivaci, deaktivaci, nebo změnu rozšíření existující služby nejprve vstupte do ovládacího panelu rozšíření těmito kroky:

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V horním menu vyberte typ služby, jejíž rozšíření chcete spravovat.
  3. Ze seznamu vyberte konkrétní službu.
  4. V levém menu vyberte Příplatkové služby nebo Rozšíření.

Spravovat rozšíření služby:

WEDOS Zobrazení rozšíření - příplatkových služeb Webhostingu
Zobrazení rozšíření – příplatkových služeb Webhostingu

V ovládacím panelu můžete kliknutím na:

  • odkaz s názvem rozšíření zobrazit detailní informace o dané příplatkové službě;
  • zelené tlačítko + dané rozšíření aktivovat;
  • tlačítko lupy dané rozšíření nastavit nebo deaktivovat.
WEDOS Vzorové navýšení kapacity e-mailů Webhostingu ze základní hodnoty o 10 GB pomocí rozšíření
Vzorové navýšení kapacity e-mailů Webhostingu ze základní hodnoty o 10 GB pomocí rozšíření

Nastavení se projeví do půl hodiny.

Pozor, při deaktivaci a opětovné aktivaci rozšíření systém vystaví a zašle novou fakturu bez ohledu na to, zda v daném období rozšíření zaplacené máte, nebo ne. Pokud jste deaktivaci a opětovnou aktivaci provedli omylem, reklamujte novou fakturu v odpovědi na e-mail s výzvou k platbě, nebo prostřednictvím formuláře.

Správa rozšíření v zákaznické administraci je dostupná až do expirace služby. Po tomto čase požádejte o provedení změn zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte typ a název služby následovaný seznamem požadovaných úprav rozšíření.

Fakturace rozšíření

K rozšířením (příplatkovým službám) vystavujeme pouze faktury. Fakturu za objednané rozšíření systém vystaví a zašle do 1 pracovního dne. Datum splatnosti najdete na faktuře.

Od dalšího fakturačního období jsou již hlavní služba a všechna rozšíření fakturována společně.

Potřebujete-li změnit fakturační údaje, proveďte před uhrazením změnu podle návodu Služby – Změna fakturačních údajů a požádejte o opravu dokladu prostřednictvím formuláře.

WEDOS Vzorová faktura příplatkové služby s vyznačeným VS a datem splatnosti
Vzorová faktura příplatkové služby s vyznačeným VS a datem splatnosti

Neuhradíte-li fakturu včas, může WEDOS v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami pozastavit provoz služby.

Běžné problémy

Mezi běžné problémy s příplatkovými službami patří:

Nedostupná správa rozšíření

Problém: V rozhraní pro správu příplatkových služeb se zobrazuje: Pro nastavení rozšíření nesmí být služba být méně než 0 dny před expirací.

WEDOS Pro nastavení rozšíření nesmí být služba být méně než 0 dny před expirací.
Hláška o zablokování správy příplatkových služeb

Příčina: Systém nedovoluje v zákaznické administraci upravovat rozšíření služeb, které jsou těsně před expirací, nebo expirované. Úpravy může provést na základě autorizovaného požadavku zákaznická podpora.

Řešení: Požádejte o provedení změn zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte typ a název služby následovaný seznamem požadovaných úprav rozšíření.

Rozšíření nelze deaktivovat

Problém: V detailu rozšíření chybí tlačítko pro deaktivaci, místo něj se zobrazuje chybová hláška.

WEDOS Vzorová chybová hláška při deaktivaci rozšíření e-mailů
Vzorová chybová hláška při deaktivaci rozšíření e-mailů

Příčina: Některá rozšíření nelze odebrat, protože systém obsahuje prvky, které tato rozšíření v první řadě umožnila, například objem e-mailů ve schránkách, počty aliasů/CRON úloh, atd.

Řešení: Před deaktivací rozšíření se ujistěte, že parametry služby odpovídají službě bez daného rozšíření.

Pokud jste promazali e-mailové schránky, ale rozšíření pořád ukazuje požadavek na snížení velikosti e-mailů, kontaktujte podporu s žádostí o aktualizaci kvóty dané služby.

Opakovaná výzva k platbě

Problém: Přišla faktura požadující úhradu už dříve zaplaceného rozšíření.

Příčina: Nejběžnější příčinou je deaktivace a opětovná aktivace dané příplatkové služby.

Řešení: Pokud jste rozšíření deaktivovali a opět aktivovali během již uhrazeného období, reklamujte novou fakturu v odpovědi na e-mail s výzvou k platbě, nebo prostřednictvím formuláře.

Neaktuální fakturační údaje

Problém: Fakturační údaje jsou neaktuální.

Řešení: Než fakturu za rozšíření uhradíte, změňte fakturační údaje služby podle návodu Služby – Změna fakturačních údajů. Poté požádejte o opravu dokladu prostřednictvím formuláře. Uhraďte až fakturu se správně uvedenými údaji.

Často kladené dotazy

Otázka: Proč fakturujete každé rozšíření zvlášť?
Odpověď: Každé rozšíření zvlášť fakturuje systém při jeho objednávce, a to do aktuální expirace hlavní služby. V dalším období už fakturuje hlavní službu a všechny aktivní příplatkové služby dohromady.

Děkujeme za zpětnou vazbu!