Služby – Správa rozšíření (příplatkové služby)

  Webhosting

V tomto článku se dozvíte:

Rozšíření služeb

Rozšíření, neboli příplatkové služby, jsou volitelná nastavení k různým službám. Patří sem například: 

Kompletní přehledy rozšíření včetně odkazů na detailní informace najdete na produktových stránkách služeb, nebo v zákaznické administraci.

Správa rozšíření (příplatkových služeb)

Aktivaci nebo deaktivaci rozšíření můžete provést už v objednávce nové služby, nebo později v zákaznické administraci.

Rozšíření v objednávce nové služby

V 1. kroku objednávky nové služby najdete přehled rozšíření dostupných už při zřízení domény či hostingu. Některá rozšíření jsou dostupná až po zřízení služby v zákaznické administraci.

Doporučená rozšíření jsou v objednávce aktivovaná a započítaná do ceny objednávky.

WEDOS Příplatkové služby Webhostingu v objednávce v základním nastavení
Příplatkové služby Webhostingu v objednávce v základním nastavení

Aktivaci nebo deaktivaci rozšíření v objednávce proveďte zaškrtnutím nebo odškrtnutím odpovídající položky seznamu. Kliknutím na odkaz zobrazíte produktovou stránku rozšíření.

Rozšíření v zákaznické administraci

Pro aktivaci, deaktivaci, nebo změnu rozšíření existující služby nejprve vstupte do ovládacího panelu rozšíření těmito kroky:

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V horním menu vyberte typ služby, jejíž rozšíření chcete spravovat.
  3. Ze seznamu vyberte konkrétní službu.
  4. V levém menu vyberte Příplatkové služby nebo Rozšíření.

Spravovat rozšíření služby:

WEDOS Zobrazení rozšíření - příplatkových služeb Webhostingu
Zobrazení rozšíření – příplatkových služeb Webhostingu

V ovládacím panelu můžete kliknutím na:

  • odkaz s názvem rozšíření zobrazit detailní informace o dané příplatkové službě;
  • zelené tlačítko + dané rozšíření aktivovat;
  • tlačítko lupy dané rozšíření nastavit nebo deaktivovat.
WEDOS Vzorové navýšení kapacity e-mailů Webhostingu ze základní hodnoty o 10 GB pomocí rozšíření
Vzorové navýšení kapacity e-mailů Webhostingu ze základní hodnoty o 10 GB pomocí rozšíření

Nastavení se projeví do půl hodiny.

Pozor, při deaktivaci a opětovné aktivaci rozšíření systém vystaví a zašle novou fakturu bez ohledu na to, zda v daném období rozšíření zaplacené máte, nebo ne. Pokud jste deaktivaci a opětovnou aktivaci provedli omylem, reklamujte novou fakturu v odpovědi na e-mail s výzvou k platbě, nebo prostřednictvím formuláře.

Správa rozšíření v zákaznické administraci je dostupná až do expirace služby. Po tomto čase požádejte o provedení změn zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte typ a název služby následovaný seznamem požadovaných úprav rozšíření.

Fakturace rozšíření

K rozšířením (příplatkovým službám) vystavujeme pouze faktury. Fakturu za objednané rozšíření systém vystaví a zašle do 1 pracovního dne. Datum splatnosti najdete na faktuře.

Od dalšího fakturačního období jsou již hlavní služba a všechna rozšíření fakturována společně.

Potřebujete-li změnit fakturační údaje, proveďte před uhrazením změnu podle návodu Služby – Změna fakturačních údajů a požádejte o opravu dokladu prostřednictvím formuláře.

WEDOS Vzorová faktura příplatkové služby s vyznačeným VS a datem splatnosti
Vzorová faktura příplatkové služby s vyznačeným VS a datem splatnosti

Neuhradíte-li fakturu včas, může WEDOS v souladu s Všeobecnými smluvními podmínkami pozastavit provoz služby.

Často kladené dotazy

Otázka: Co mám dělat, když rozhraní rozšíření není dostupné, protože služba expirovala?
Odpověď: Požádejte o provedení změn zákaznickou podporu prostřednictvím formuláře. Uveďte typ a název služby následovaný seznamem požadovaných úprav rozšíření.

Otázka: Faktura za rozšíření nepřišla e-mailem, kde ji najdu?
Odpověď: Pokud od objednávky uplynul aspoň 1 pracovní den, zkontrolujte seznam dokladů v zákaznické administraci. Dále doporučujeme také kontrolu a případně úpravu fakturačních údajů podle tohoto návodu.

Otázka: Jak navýším kapacitu e-mailové schránky?
Odpověď: Podrobný postup najdete v článku E-maily – Navýšení schránky.

Děkujeme za zpětnou vazbu!