WEDOS WebSite – Přesměrování stránky

  WebSite

Jakoukoli stránku ve WEDOS WebSite editoru si můžete nechat volně přesměrovat. To se hodí třeba v případě, že stránka již zastarala a přejete si její návštěvníky odkázat jinam.

  • Stránku můžete ponechat s původním obsahem, nebo tam připravit krátkou informaci. Stránka se krátce zobrazí, pak dojde k přesměrování.
Jednoduchou hláškou můžete návštěvníka informovat o ukončené akci a hned přesměrovat na novou.
  • Přejděte do Nastavení stránky.
Pokračujte do Možností a Nastavení stránky.
  • V Nastavení stránky vložte do části Vložit Header kód pro přesměrování. Cílovou adresu na konci řádku si upravte dle potřeby, jen zachovejte strukturu řádku.
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://wedos.cz" />
Ukázkový kód pro přesměrování. Zachovejte strukturu řádku, cílovou adresu nahraďte dle potřeby.
  • Nastavení je potřeba uložit. Následně uložte celou stránku tlačítkem Uložit nyní. Po zveřejnění stránky tlačítkem Zveřejnit web vám přesměrování začne fungovat.

Často kladené dotazy

Jak zrušit přesměrování?

Stačí zopakovat postup v návodu a odebrat řádek pro přesměrování. Po dalším uložení a zveřejnění by již nemělo docházet k přesměrování.

Děkujeme za zpětnou vazbu!