Fakturace – Platby objednávek

  Fakturace

Tento článek se zabývá získáním údajů k platbě objednávky a řešením běžných problémů. Popis jednotlivých platebních metod najdete v návodu Fakturace – Platební metody. Potřebujete-li změnit fakturační údaje, postupujte podle návodu Služby – Změna fakturačních údajů.

V tomto článku se dozvíte:

Platba objednávky

Platbu objednávky proveďte podle instrukcí v e-mailu s výzvou k platbě, nebo v zákaznické administraci.

Každou objednávku hraďte zvlášť, více plateb najednou není systém schopný zpracovat. Pro hromadné a automatické platby objednávek použijte zálohový účet.

Výzva k platbě

Každý e-mail Výzva k platbě [Číslo objednávky] obsahuje odkaz na provedení platby on-line ve tvaru https://client.wedos.com/f/(unikátní_kód). Tento odkaz je dostupný i bez přihlášení do zákaznické administrace, platbu tedy může provést kdokoliv.

Narazíte-li v e-mailové výzvě k platbě na podezřelou adresu odesílatele nebo odkaz na provedení platby, informujte nás o tom přes kontaktní formulář

WEDOS Odkaz on-line platby ve fakturačním e-mailu (redakčně upraveno)
Odkaz on-line platby ve fakturačním e-mailu (redakčně upraveno)

Pod tímto odkazem najdete i platební údaje pro platbu převodem, tedy číslo účtu, variabilní symbol a částku.

Při ručním zadávání variabilního symbolu a částky zadejte obě čísla přesně (částku včetně haléřů). Překlep nebo zaokrouhlení částky způsobí chybu ve zpracování platby.

Platba v zákaznické administraci

V zákaznické administraci přistupte k platbě těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Fakturace.
 3. V levém menu vyberte Objednávky.
 4. Ze seznamu vyberte kliknutím na číslo objednávku, kterou chcete uhradit.
 5. V detailu klikněte na odkaz Provést platbu.
WEDOS Odkaz na provedení platby v detailu objednávky
Odkaz na provedení platby v detailu objednávky

Odkaz na provedení platby nevyžaduje přihlášení do zákaznické administrace. Můžete jej tedy sdílet s osobami, které zákaznický účet WEDOS nemají.

Doplatkové faktury

Většinu služeb u nás hradíte zálohově – po objednání nové služby nebo jejího prodloužení systém vystaví výzvu k platbě a po zaplacení službu zřídí nebo prodlouží.

Doplatkové faktury vystavujeme v těchto situacích:

 • po aktivaci příplatkové služby či navýšení varianty vystaví systém nejpozději následující pracovní den doplatkovou fakturu na rozdíl poplatku za službu do konce aktuálně předplaceného období; splatnost faktury je 7 dní;
 • po provedení jednorázových úkonů na základě objednávky zákazníka (obnova ze zálohy, práce technika apod.)

Systém preferuje úhradu doplatků ze zálohového účtu. Pokud je na zálohovém účtu dostatečný kredit, systém doplatkovou fakturu nevystaví, ale rovnou odečte částku. Pohyb vypíše na měsíční vyúčtovací fakturu.

Pokud si doplatkovou fakturu přejete uhradit ze zálohového účtu dodatečně, doplňte si potřebný kredit a kontaktujte nás – fakturu stornujeme a částku odečteme ze zálohového účtu. V případě jednorázových úkonů domluvte způsob úhrady s našimi pracovníky.

Platební metody

WEDOS podporuje platby těmito způsoby:

 • Zálohový účet
 • Bankovní převod
 • Platební karta
 • Rychlý převod
 • Paysafecard
 • Bitcoin
 • Peněženka GoPay, Google Pay a Apple Pay

Podrobné informace o jednotlivých platebních metodách najdete v článku Fakturace – Platební metody.

Běžné problémy

Platba nedorazila

Problém: Platba poslaná bankovním převodem nedorazila.

Řešení: Zaslání peněz běžným účtem zpravidla trvá 1 – 2 pracovní dny. 

Pokud jste platbu zasílali před více než 2 dny, pravděpodobně je chyba v částce nebo variabilním symbolu. Důkladně zkontrolujte, zda číslo účtu, částka a variabilní symbol přesně souhlasí. Chyby hlaste neprodleně přes formulář. Uveďte správné číslo objednávky a identifikaci zaslané platby buď dokladem o úhradě, nebo informacemi: datum a čas odeslání, čísla účtu plátce a příjemce, uvedený VS.

Platba dorazila, ale služba nefunguje

Problém: Systém platbu přijal, poslal daňový doklad, ale službu nezaložil, nebo neprodloužil.

Řešení: Zkontrolujte, jestli zaslaná částka přesně odpovídá té požadované. Problém nastává, zašlete-li překlepem nebo zaokrouhlením dolů příliš nízkou částku. O této skutečnosti Vás systém automaticky informuje e-mailem.

Přesnou chybějící částku dopošlete se stejnými platebními údaji. Systém službu zprovozní do 1 hodiny od úspěšného přijetí platby.

Nelze provést více po sobě jdoucích on-line plateb

Problém: Při pokusu provést druhou on-line platbu v systému zůstává potvrzení o dokončení platby první. 

Řešení: Vyčistěte cache prohlížeče, případně použijte jiný prohlížeč nebo anonymní režim.

Platíte-li běžně více objednávek najednou, zvažte použití zálohového účtu.

Chyba výběru platební metody

Problém: On-line platba neprochází, zobrazuje se chyba: Nebyla zvolena žádná platební metoda.

Řešení: Zkontrolujte stav služeb GoPay, zda zrovna neprobíhá odstávka či výpadek. Zkuste provést platbu později. Pokud problém přetrvává, vyčistěte cache prohlížeče, případně použijte jiný prohlížeč nebo anonymní režim.

Nedostupná stránka s platebními údaji

Problém: Nemám přístup k fakturačnímu e-mailu ani fakturaci služby, takže nemůžu objednávku uhradit.

Řešení: Pokud můžete, přesuňte službu do vlastního zákaznického účtu podle návodu Služby – Přesun z cizího účtu.

Fakturační údaje nebo odkaz na provedení platby poskytujeme pouze znovuzasláním fakturačního e-mailu, nebo odkazem do zákaznické administrace. Rozhodnutí o poskytnutí údajů tímto způsobem je v kompetenci zákaznické podpory a nelze jej nárokovat.

Často kladené dotazy

Otázka: Můžete zasílat výzvy k platbě na více e-mailů?
Odpověď: Systém zasílá výzvy k platbě a ostatní účetní doklady pouze na jeden fakturační e-mail. Chcete-li tyto zprávy zasílat více příjemcům, nastavte v poštovním klientu automatické přeposílání (návod na nastavení v klientu WebMail najdete na tomto odkazu).

Otázka: Jak předám podklady k platbě další osobě?
Odpověď: Přepošlete odkaz na stránku s platebními údaji a výběrem platebních metod. Tato stránka nevyžaduje přihlášení do zákaznické administrace, platbu tedy může provést i osoba bez zákaznického účtu.

Otázka: Kde najdu platební bránu pro zadání údajů karty?
Odpověď: Postupujte podle návodu Fakturace – Platební metody.

Otázka: Podporujete PayPal?
Odpověď: V současnosti platby přes PayPal nepodporujeme.

Děkujeme za zpětnou vazbu!