Zálohový účet – vyúčtování

  Fakturace, Zálohový účet

Přehled provedených vyúčtování můžete sledovat po přihlášení v zákaznickém centru (client.wedos.com) v záložce fakturace -> zálohový účet -> Vyúčtování.

Ke každému vyúčtování náleží faktura, která obsahuje vyúčtované služby. Nakonec je na faktuře odečtena příslušná výše kreditu tak, že celková částka faktury je 0 Kč.

Jestliže existují v zálohovém účtu nějaké položky k vyúčtování (nevyúčtované platby objednávek, které již nejsou blokované, tj. služba již byla zřízena), můžete vidět počet těchto položek k vyúčtování a kliknutím na tlačítko provést vyúčtování se tyto položky vyfakturují.

Vyúčtování se též provádí automaticky, vždy za kalendářní měsíc. Takové vyúčtování se provede (a konečná faktura se vystaví) během první poloviny následujícího měsíce. Faktura přijde zákazníkovi e-mailem.

Děkujeme za zpětnou vazbu!