Edycja kontaktu domeny

Edycja jest możliwa w przypadku kontaktów utworzonych w rejestrach: CZ.NICEURidNASK, a jednocześnie znajdujących się w naszej administracji. Jeśli nie jesteśmy rejestratorem kontaktu, konieczne będzie przetransferowanie go do nas. Dopiero wtedy będzie możliwe wprowadzenie zmian za naszym pośrednictwem (oczywiście o ile dany rejestr umożliwia przetransferowanie kontaktu).

W przypadku kontaktu utworzonego w rejestrze ASCIO (domeny globalne) edycja danych nie jest możliwa. W razie konieczności zmiany danych Abonenta należy postępować wg instrukcji dot. zmiany Abonenta (Domeny globalne – zmiana Abonenta).

Uwaga – hasło autoryzacyjne umożliwiające edycję kontaktu domeny .eu jest ważne 60 minut. Ważność hasła autoryzacyjnego kontaktu domeny .cz nie jest ograniczona czasowo.

Edycja kontaktu

  • Zaloguj się do Panelu Klienta na stronie client.wedos.com do konta, pod którym dostępny jest dany kontakt Abonenta domeny
  • Wybierz zakładkę domeny
  • W menu po lewej stronie znajdź sekcję odpowiadającą danemu rejestru i przejdź do Listy kontaktów
  • Na liście kontaktów wybierz ten, który chcesz edytować..
  • Po kliknięciu na (wysłać kod) na podany w kontakcie e-mail zostanie przesłane hasło autoryzacyjne, które należy wprowadzić w formularzu.
  • Po wprowadzeniu hasła autoryzacyjnego kontynuuj kliknięciem przycisku modyfikuj / wyświetl ukryte dane
  • Wyświetli się formularz umożliwiający edycję danych.
  • Po wprowadzeniu aktualnych danych kliknij przycisk wyślij

Uwaga – w kontaktach domen .cz i .eu nie jest możliwa zmiana imienia, nazwiska i nazwy firmy. W przypadku domen globalnych – w ogóle nie jest możliwa edycja kontaktu. W tych przypadkach należy postępować wg instrukcji na zmianę Abonenta.