Edycja kontaktu domeny

Edycja jest możliwa w przypadku kontaktów utworzonych w rejestrach: CZ.NIC (domeny CZ), EURid (domeny EU), NASK (domeny PL) i SK.NIC (domeny SK). Konieczne jest, aby kontakt znajdował się w naszej administracji. W przypadku, gdy nie jesteśmy rejestratorem kontaktu, niezbędne będzie przetransferowanie go do nas. Formularz umożliwiający transfer kontaktu zostanie Ci udostępniony automatycznie. Obsługa kontaktów jest u nas bezpłatna. Kontakt możesz od nas przetransferować w dowolnym momencie, nie musisz się niczego obawiać.

W przypadku kontaktu utworzonego w rejestrze ASCIO (domeny globalne) edycja danych nie jest możliwa. W razie konieczności zmiany danych Abonenta należy postępować wg instrukcji dot. zmiany Abonenta (Domeny globalne – zmiana Abonenta).

Sposób postępowania jest identyczny zarówno w przypadku zmiany Abonenta jak i zmiany kontaktu administracyjnego. W obu przypadkach są to tylko kontakty.

Hasło autoryzacyjne umożliwiające edycję kontaktu domeny .eu jest ważne 60 minut. Ważność hasła autoryzacyjnego kontaktu domeny .cz nie jest ograniczona czasowo.

Edycja kontaktu

Wyszukiwanie według domeny

Skorzystanie z procedury jest możliwe w przypadku, kiedy jesteśmy rejestratorem domeny.

 • Zaloguj się do Panelu Klienta, do konta, w którym dostępna jest dana domena
 • Przejdź do zakładki Domeny.
 • Kliknij nazwę domeny, u której chcesz dokonać zmiany.
 • W sekcji Informacje przejdź do wiersza Kontakt Abonent lub Kontakt admin.
 • Kluczowym dla określenia Abonenta jest Kontakt Abonenta. Kontakt admin jest dostępny, na wypadek, gdy chcesz oznaczyć swój kontakt techniczny. Oba kontakty mogą zawierać identyczne dane.
 • Aby wyświetlić szczegóły kontaktu, kliknij jego nazwę.
Po kliknięciu podświetlonej na niebiesko nazwy kontaktu zostaną wyświetlone jego szczegóły.
 • W szczegółach kontaktu dostępna jest sekcja Kod autoryzacyjny kontaktu. Kliknięcie opcji (wysłać kod) spowoduje otworzenie nowej zakładki, z formularzem umożliwiającym wysłanie kodu autoryzacyjnego na podany w kontakcie e-mail. ID kontaktu będzie już wypełnione, Tobie pozostaje już tylko przepisanie tekstu kontrolnego (należy wprowadzić 5 najwyraźniejszych znaków), a następnie kliknięcie przycisku Wyślij kod autoryzacyjny.
Po kliknięciu przycisku Wyślij kod autoryzacyjny, nastąpi wysłanie kodu na adres e-mail podany w kontakcie domeny
 • Wróć na poprzednią stronę, wprowadź otrzymany kod autoryzacyjny i kontynuuj kliknięciem przycisku modyfikuj / wyświetl ukryte dane. Ukryte dane zostaną wyświetlone, a Ty będziesz mógł wprowadzić zmiany.
 • UWAGA: W przypadku niektórych kontaktów, zmiana nazwy firmy, imienia i nazwiska nie jest możliwa. Jest to interpretowane jako zmiana Abonenta, a nie zwykła zmiana kontaktu. W tym przypadku należy postępować wg instrukcji na zmianę Abonenta.

Wyszukiwanie według kontaktu

 • Zaloguj się do Panelu Klienta, do konta, w którym dostępny jest dany kontakt. Zazwyczaj znajduje się on na tym samym koncie co domena, nie jest to jednak regułą. Kontakt może być dostępny u zupełnie innego rejestratora, niż domena.
 • Przejdź do zakładki Domeny.
 • W menu po lewej stronie znajdź sekcję Narzędzia XX, gdzie XX odpowiada końcówce Twojej domeny. Każda końcówka ma kontakt u innego rejestratora. Z menu dostępnego w ramach danej sekcji wybierz opcję Lista kontaktów. Możesz również skorzystać z bezpośrednich linków:
 • Z wyświetlonej listy wybierz pożądany kontakt.
 • W szczegółach kontaktu dostępna jest sekcja Kod autoryzacyjny kontaktu. Kliknięcie opcji (wysłać kod) spowoduje otworzenie nowej zakładki, z formularzem umożliwiającym wysłanie kodu autoryzacyjnego na podany w kontakcie e-mail. ID kontaktu będzie już wypełnione, Tobie pozostaje już tylko przepisanie tekstu kontrolnego (należy wprowadzić 5 najwyraźniejszych znaków), a następnie kliknięcie przycisku Wyślij kod autoryzacyjny.
 • Wróć na poprzednią stronę, wprowadź otrzymany kod autoryzacyjny i kontynuuj kliknięciem przycisku modyfikuj / wyświetl ukryte dane. Ukryte dane zostaną wyświetlone, a Ty będziesz mógł wprowadzić zmiany.

Zidentyfikowany / zweryfikowany kontakt

W ramach różnych wydarzeń, które są często organizowane na przykład przez CZ.NIC, masz możliwość weryfikacji swojego kontaktu. Rejestr zweryfikuje Twój adres e-mail, telefon i adres pocztowy. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, w ramach danej akcji możesz otrzymać jakieś prezenty, a dodatkowo np. możliwość ukrycia swojego adresu zamieszkania w szczegółach kontaktu. Ten jest zazwyczaj publicznie dostępny.

Przy zmianie danych údajů se toto ověření poruší a pokud budete chtít mít ověřený kontakt i nadále, bude nutné projít celým procesem znovu. Navíc už nebude možné mít až do opětovného ověření skrytou adresu, takže pokud byla adresa doposud skrytá, je nutné tuto volbu zrušit – jinak dojde k problému s uložením.

Zmiana Abonenta

Jeśli sprzedajesz domenę lub firmę, w wyniku czego dochodzi do zmiany Abonenta, modyfikacja kontaktu nie będzie wystaczająca. Konieczne będzie dokonanie zmiany Abonenta.

Jak edytować kontakt dla wielu domen

Najlepszym rozwiązaniem będzie ustawienie tego samego kontaktu u wszystkich domen dostępnych w ramach jednego rejestru. W przypadku modyfikacji danego kontaktu zmiana będzie widoczna u wszystkich domen. W idealnym przypadku nawet przy setkach domen wystarczające będzie dokonanie tylko jednej zmiany w każdym z rejestrów.

Děkujeme za zpětnou vazbu!