Domena SK – ukrywanie danych kontaktowych

  Domeny, Domeny .SK

W kontakcie domeny SK można ukryć następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • nazwę firmy
  • adres
  • telefon
  • fax
  • e-mail

Ukrycie pozostałych danych nie jest możliwe.

Ukrycie danych jest możliwe za pośrednictwem formularza do edycji kontaktu dostępnego w Panelu Klienta. Edycja kontaktu wymaga znajomości hasła autoryzacyjnego kontaktu, które możesz sobie przesłać na e-mail.

Podanie nieprawdziwych danych w kontakcie domeny może być sposobem na rozwiązanie tej sytuacji. Nie mniej jednak narażasz się tym na utratę domeny. Dochodzi tu bowiem do naruszenia naszych warunków i warunków określonych przez SK-NIC.

Inną opcją jest podanie danych innej osoby lub firmy.

Wyświetlanie danych kontaktowych w WHOIS

Osoby fizyczne – w przypadku osób fizycznych, niezależnie od ustawień publikowania danych w kontakcie domeny, system WHOIS zawsze wyświetla imię i nazwisko widniejące w kontakcie Abonenta domeny.

Osoby prawne – w przypadku osób prawnych system WHOIS zawsze wyświetla imię, nazwisko, nazwę firmy i adres. Postępując wg powyższych instrukcji, możliwe jest ukrycie telefonu, faxu i e-maila.

Z powyższego wynika, że system WHOIS nie uwzględnia w pełni preferencji publikowania danych podawanych w kontakcie domeny.

Děkujeme za zpětnou vazbu!