Global – Zkušební (trial) verze

  WEDOS Global

Tento článek řeší průběh trial verze služby WEDOS Global Protection. Návod na přidání domény najdete v článku Global – Přidání domény.

V tomto článku se dozvíte:

Zkušební verze WEDOS Global

Pro každou doménu, kterou přidáte do WEDOS Global, získáte zdarma zkušební období o délce 15 dní tzv. Trial verzi. Během této doby můžete využívat všechny možnosti vybraného tarifu Start nebo Advanced.

Během zkušebního období můžete zdarma přecházet mezi tarify Start a Advanced, na délku zkušebního období nemá tato změna vliv. Návod na změnu tarifu najdete v článku Global – Změna tarifu.

Přidání domény do zkušební verze WEDOS Global

Postupujte podle návodu v článku Global – Přidání domény. V současné době každá takto registrovaná doména automaticky začíná ve 15-denní zkušební verzi. Výjimkou jsou domény, kterým zkušební verze WEDOS Global již expirovala.

Zároveň s registrací domény do systému Vám přijde e-mail o spuštění zkušební verze. Najdete zde informace:

  • Expirace: Datum 15 dní od objednání zkušební verze, po kterém systém považuje službu za expirovanou.
  • Datum vypnutí služby: K tomto datu (3 dny po expiraci) systém službu Global pro danou doménu vypne. Provoz můžete obnovit vystavením a uhrazením faktury, čímž přejdete na plnou verzi WEDOS Global.
  • Datum smazání služby: K tomuto datu (30 dní po expiraci) systém odebere danou doménu ze služby Global. Provoz můžete obnovit opětovným přidáním domény, ale pouze v plnohodnotné verzi.

Chcete-li doménu z WEDOS Global před vypnutím odebrat, postupujte podle návodu Global – Odebrání domény.

Přechod na plnohodnotnou verzi WEDOS Global

V e-mailu o zřízení zkušební verze WEDOS Global najdete také odkaz k vystavení faktury v podobě https://client.wedos.com/upgrade-trial/(unikátní_kód). Zde vyplňte požadované údaje, zaškrtejte souhlasy a klikněte na tlačítko Objednat službu.

WEDOS Vzorový formulář pro vyplnění fakturačních údajů domény ve WEDOS Global
Vzorový formulář pro vyplnění fakturačních údajů domény ve WEDOS Global

Plnohodnotná verze služby WEDOS Global Protection platí od data expirace zkušební verze.

Často kladené dotazy

Otázka: Můžu Global platit ze zálohového účtu?
Odpověď: Ano, ale pouze manuálně v rámci odkazu na provedení platby. Na zlepšení propojení zálohového účtu a služeb Global pracujeme.

Otázka: Kde najdu přehled fakturace služby WEDOS Global?
Odpověď: Fakturaci služby najdete v zákaznické administraci WEDOS, v seznamu objednávek a v seznamu dokladů. Přes detail služby můžete také měnit fakturační údaje služby. Detailní návod najdete v článku Administrace – Správa fakturačních údajů.

Otázka: Jak Global zruším?
Odpověď: Postupujte podle tohoto návodu na odebrání domény z WEDOS Global.

Děkujeme za zpětnou vazbu!