Webhosting – Nastavení IPv6

  Webhosting

V tomto článku se dozvíte:

Účel IPv6 adres

IPv6 adresy (např. 2a02:2b88:1:4::16) jsou nový způsob přidělující číselné adresy zařízením v síti, které řeší nedostatek starších IPv4 adres (např. 46.28.105.2). Klienty, které se připojují k webserveru, mohou jednu z těchto adres preferovat, ale IPv4 adresa obvykle stačí. 

Starší aplikace nemusí IPv6 adresy podporovat. Před zapnutím IPv6 u existujícího webhostingu se tedy ujistěte, že je Vámi používaná PHP aplikace s IPv6 kompatibilní.

Povolení a zákaz IPv6 adresy webhostingu

Pozor! Povolení/zákaz IPv6 upraví v DNS nejen záznamy typu AAAA, ale i A a MX. Chcete-li původní záznamy typu A a MX zachovat, nebo DNS neupravovat vůbec, kontaktujte nás ohledně vypnutí/zapnutí IPv6 prostřednictvím formuláře.

IPv6 je na webhostinzích běžně povolené, výjimku tvoří hostingy, které IPv6 adresu nemají přidělenou serverem. Kontrolu adresy a případné nastavení proveďte v detailu webhostingu těmito kroky:

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V horním menu vyberte Hostingové služby >> Webhosting.
  3. V seznamu služeb vyberte službu, u které chcete IPv6 ověřit nebo spravovat.
  4. V detailu služby ověřte existenci IPv6 adresy; pokud ji máte, můžete IPv6 vypnout nebo zapnout.
  5. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko nastavit záznamy v DNS.
IPv6 adresa a její přepínač v detailu webhostingu

Pokud Váš webhosting IPv6 adresu přidělenou nemá, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Technik Vám adresu přidělí.

Běžné problémy

PHP aplikace nespolupracuje s IPv6

Problém: Po aktivaci IPv6 adresy nefunguje PHP aplikace jak má.

Řešení: Aplikace může podle své potřeby pracovat s IP adresou, ze které přišel požadavek. Tato adresa je uvedena v globální proměnné $_SERVER[‚REMOTE_ADDR‘]. Pokud někdo přistoupí na web přes IPv6, starší aplikace s tímto nemusí počítat. Běžnou chybou je omezení velikosti databázového sloupce pro uložení IP adresy na nízký počet znaků.

Webhosting neumožňuje zaškrtnout podporu IPv6

Problém: Zaškrtávátko pro zapnutí podpory IPv6 je zašedlé.

Řešení: Jde o webhosting, kterému server IPv6 adresu nepřidělil. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, přidělíme Vám IPv6 adresu ručně.

Často kladené dotazy

Otázka: Musím po zapnutí/vypnutí IPv6 adresy ještě něco udělat?
Odpověď: Upravte (přidejte, nebo naopak odstraňte) DNS záznamy typu AAAA směřující na daný webhosting.

Děkujeme za zpětnou vazbu!