Webhosting – konfigurace PHP

  Nastavení, PHP, Webhosting

V administraci webhostingu lze nastavit, jakou verzí PHP budou vykonávány skripty s příponou .php. Na výběr je PHP 5.3 – 5.6 a PHP 7.0 – 7.4

Verzi PHP lze zvolit přímo v objednávce nebo následně v nastavení služby.

Kromě toho lze také některé konkrétní skripty vykonávat konkrétní verzí. Toto lze vynutit použití příslušné přípony:

 • .php53 – vždy PHP 5.3 (zastaralé)
 • .php54 – vždy PHP 5.4 (zastaralé)
 • .php55 – vždy PHP 5.5 (zastaralé)
 • .php56 – vždy PHP 5.6 (zastaralé)
 • .php70 – vždy PHP 7.0 (zastaralé)
 • .php71 – vždy PHP 7.1 (zastaralé)
 • .php72 – vždy PHP 7.2
 • .php73 – vždy PHP 7.3
 • .php74 – vždy PHP 7.4 (Pouze u hostingů objednaných po listopadu 2017)

Není potřeba nás žádat o aktivaci či přesun na jiný server. Stačí si jen verzi přepnout v administraci. Každá verze má své vlastnosti a prvky. Konfiguraci PHP zachováváme vždy stejnou, ale může se v drobnostech lišit (třeba některé zastaralé moduly či hodnoty v nových verzích nejsou).

Dále lze měnit následující parametry (v závorce uvedena výchozí hodnota):

 • allow_url_fopen (On)
 • allow_url_include (Off)
 • auto_append_file (Off)
 • auto_prepend_file (Off)
 • display_errors (On)
 • html_errors (On)
 • ignore_repeated_errors (Off)
 • ignore_user_abort (Off)
 • implicit_flush (Off)
 • log_errors (Off)
 • max_execution_time (90)
 • output_buffering (Off)
 • session.auto_start (Off)
 • session.cookie_httponly (Off)
 • session.cookie_secure (Off)
 • session.use_cookies (On)
 • session.use_only_cookies (On)

Jiné parametry měnit neumožňujeme anebo to děláme pouze výjimečně v odůvodněných případech (v takovém případě je potřeba poslat žádost přes kontaktní formulář).

Editace konfigurace PHP

Pro editaci konfigurace PHP u vašeho webhostingu postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do vašeho účtu v zákaznickém centru (client.wedos.com)
 2. Zvolte záložku webhosting
 3. V seznamu vyberte konkrétní službu a otevřete její detail
 4. V levém menu zvolte Konfigurace PHP
 5. Zde u každé položky můžete zvolit, zda se má použít výchozí hodnota nebo zda chcete nastavit vlastní. Po provedení změn klikněte na tlačítko Upravit.

Jakékoliv provedené změny v konfiguraci se projeví do 30 minut.

V seznamu verzí PHP nevidím 7.4

Kontaktujte nás, máte zřejmě starší generaci webhostingu. Umožníme vám přesun na novější.