Webhosting – konfigurace PHP

  Nastavení, PHP, Webhosting

V administraci webhostingu lze nastavit, jakou verzí PHP budou vykonávány skripty s příponou .php. Na výběr je PHP 5.3 – 5.6, PHP 7.0 – 7.4 a PHP 8.0.

Verzi PHP lze zvolit přímo v objednávce nebo následně v nastavení služby.

Kromě toho lze také některé konkrétní skripty vykonávat konkrétní verzí. Toto lze vynutit použití příslušné přípony:

 • .php53 – vždy PHP 5.3 (zastaralé)
 • .php54 – vždy PHP 5.4 (zastaralé)
 • .php55 – vždy PHP 5.5 (zastaralé)
 • .php56 – vždy PHP 5.6 (zastaralé)
 • .php70 – vždy PHP 7.0 (zastaralé)
 • .php71 – vždy PHP 7.1 (zastaralé)
 • .php72 – vždy PHP 7.2 (zastaralé)
 • .php73 – vždy PHP 7.3
 • .php74 – vždy PHP 7.4 (pouze u hostingů objednaných po listopadu 2017)
 • .php80 – vždy PHP 8.0 (pouze u hostingů objednaných po listopadu 2017)

Není potřeba nás žádat o aktivaci či přesun na jiný server. Stačí si jen verzi přepnout v administraci. Každá verze má své vlastnosti a prvky. Konfiguraci PHP zachováváme vždy stejnou, ale může se v drobnostech lišit (třeba některé zastaralé moduly či hodnoty v nových verzích nejsou).

Dále lze měnit následující parametry (v závorce uvedena výchozí hodnota):

 • allow_url_fopen (On)
 • allow_url_include (Off)
 • auto_append_file (Off)
 • auto_prepend_file (Off)
 • display_errors (On)
 • html_errors (On)
 • ignore_repeated_errors (Off)
 • ignore_user_abort (Off)
 • implicit_flush (Off)
 • log_errors (Off)
 • max_execution_time (90) – dostupné jsou hodnoty 5 – 300 s
 • output_buffering (Off)
 • session.auto_start (Off)
 • session.cookie_httponly (Off)
 • session.cookie_secure (Off)
 • session.use_cookies (On)
 • session.use_only_cookies (On)

Jiné parametry měnit neumožňujeme anebo to děláme pouze výjimečně v odůvodněných případech (v takovém případě je potřeba poslat žádost přes kontaktní formulář).

Editace konfigurace PHP

Pro editaci konfigurace PHP u vašeho webhostingu postupujte následovně:

 1. Přihlaste se do vašeho účtu v zákaznickém centru (client.wedos.com)
 2. Zvolte záložku webhosting
 3. V seznamu vyberte konkrétní službu a otevřete její detail
 4. V levém menu zvolte Konfigurace PHP
 5. Zde u každé položky můžete zvolit přepínačem, zda se má použít výchozí hodnota nebo zda chcete nastavit vlastní hodnotu. Zaškrtávacím políčkem zvolíte, zda má být vlastní hodnota zapnutá nebo vypnutá. Po provedení změn klikněte na tlačítko Upravit. Vpravo pak uvidíte výsledný stav hodnoty.

Jakékoliv provedené změny v konfiguraci se projeví do 30 minut.

Často kladené dotazy

V seznamu verzí PHP mám nejvyšší verzi 7.3

Kontaktujte nás, máte zřejmě starší generaci webhostingu. Umožníme vám přesun na novější.

Po změně konfigurace mi přestal fungovat web nebo jeho část

Může se stát, že web není kompatibilní s novým nastavením (zejména u verze PHP) nebo mu vypnete důležitou funkci (nejčastěji session).

Rychlým řešením je vrátit nastavení zpět na původní hodnoty, do 30 minut by měl web fungovat jako dříve. Pokud si původní nastavení nepamatujete, pomůžeme vám na zákaznické podpoře. Trvalým řešením je konzultace s vaším správcem webu a provedení změn na webu (příprava na nové nastavení, aktualizace, apod).