Webhosting – Konfigurace (verze) PHP

  Webhosting

V tomto článku se dozvíte:

Verze PHP na webhostingu

U webhostingu můžete aktuálně nastavit tyto verze PHP: 

 • PHP 5.4 – 5.6 (zastaralé, potenciálně nebezpečné)
 • PHP 7.0 – 7.4 (zastaralé)
 • PHP 8.0 – 8.2 (aktuální)

Verzi volíte během objednávky webhostingu, později ji můžete změnit podle návodu v kapitole Konfigurace PHP.

Konfigurace PHP

Změny v konfiguraci PHP na webhostingu se projeví do 30 minut od uložení.

Před změnou konfigurace se ujistěte, že Vaše webová aplikace (systém, pluginy, šablony) nové nastavení podporuje.

Pro vstup do rozhraní konfigurace PHP postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Hostingové služby >> Webhosting nebo WMS.
 3. Vyberte webhsting, u kterého chcete PHP konfigurovat.
 4. V levém menu vyberte Konfigurace PHP.
 5. Proveďte změny:
  • Nastavte jinou verzi PHP.
  • Zvolte výchozí nebo vlastní nastavení vybraných parametrů php.ini. V případě vlastního nastavení zadejte nové hodnoty. 
 6. Nové nastavení potvrďte tlačítkem Upravit v horní části stránky.

Po uložení vyčkejte 30 minut na zavedení změn do systému.

WEDOS Vzorová změna verze PHP
Vzorová změna verze PHP

Nastavitelné PHP parametry

V konfiguračním rozhraní můžete nastavit tyto parametry (v závorce je uvedena výchozí hodnota):

 • allow_url_fopen (On)
 • allow_url_include (Off)
 • auto_append_file (Off)
 • auto_prepend_file (Off)
 • display_errors (On)
 • html_errors (On)
 • ignore_user_abort (Off)
 • implicit_flush (Off)
 • log_errors (Off)
 • max_execution_time (90), dostupné jsou hodnoty 5 – 300 s
 • max_file_uploads (20), dostupné jsou hodnoty 0 – 50
 • max_input_vars (10000), dostupné jsou hodnoty 0 – 100000
 • output_buffering (Off)
 • session.auto_start (Off)
 • session.cookie_httponly (Off)
 • session.cookie_secure (Off)
 • session.use_cookies (On)
 • session.use_only_cookies (On)

Parametry webhostingového tarifu

Tyto parametry jsou dané tarifem webhostingu (v závorce hodnoty pro LowCost | NoLimit | NoLimit Extra):

 • Počet PHP vláken (7 | 25 | 30)
 • memory_limit (256 MB | 512 MB | 1024 MB)
 • upload_max_filesize (128 MB | 256 MB | 512 MB)
 • post_max_size (128 MB | 256 MB | 512 MB)

Podrobné srovnání tarifů najdete na tomto odkazu. Návod na změnu varianty tarifu najdete v článku Webhosting – Změna varianty tarifu.

Parametry WMS

U služby WMS můžete navíc nastavit ještě tyto parametry:

Základní konfigurace (výchozí hodnota)

 • Priorita PHP (0) – nižší hodnota = vyšší priorita, prioritní požadavky jsou serverem vyřízené přednostně
 • Počet CGI slotů (7) – maximální počet souběžně spuštěných PHP procesů
 • Max. počet spojení (null) – základní počet spojení, které může webhosting navázat
 • Zpracovávat URL acme-challenge (zapnuto)
 • HTTP proxy Cache (zapnuto) – proxy cachování na straně webhostingu

Nastavení v php.ini (výchozí hodnota)

 • max_input_time (30)
 • max_input_vars (10000)
 • memory_limit (128)
 • opcache.enable (zapnuto)
 • post_max_size (32)
 • upload_max_filesize (32)

Běžné problémy

Nefunkční web po změně PHP

Problém: Po změně verze PHP nebo parametru přestal web fungovat.
Řešení: Změňte verzi PHP nebo hodnotu parametru na předchozí.
Pokud Vaše aplikace není s novým nastavením kompatibilní, řešte problém se správcem webu nebo podporou konkrétní aplikace.

Různé verze PHP na jednom webhostingu

Problém: Potřebuji, aby část aplikace běžela na jiné verzi PHP.
Řešení: Konkrétní soubor můžete spustit jinou verzí php připsáním čísla verze (bez desetinné tečky) za příponu souboru. Například soubor aplikace.php74 spustí soubor s PHP verzí 7.4. 

Často kladené dotazy

Otázka: Jak změním parametr na vyšší než maximální povolenou hodnotu?
Odpověď: Některé parametry (typicky max_execution_time) může dočasně navýšit zákaznická podpora. Pošlete žádost přes formulář; uveďte název webhostingu, požadovanou hodnotu a odůvodnění žádosti.

Otázka: Jak změním parametr, který není v administraci uvedený?
Odpověď: Pokud nejde o parametr, který závisí na variantě webhostingu, nemůžete jej v rámci sdíleného webhostingu změnit. Řešením může být služba WMS, která má rozšířenou nabídku úpravy PHP parametrů, nebo vlastní server VPS.

Otázka: Měním verzi PHP a nic se neděje, co s tím je?
Odpověď: Změna verze PHP může trvat až 30 minut. Vyčkejte. Pokud problém přetrvá, kontaktujte zákaznickou podporu.

Otázka: Jak povolím Memcache nebo Xcache?
Odpověď: Webhosting i WMS používají OPcache, Memcache ani Xcache nikoliv. Vzhledem k uzavřenému charakteru těchto služeb tato rozšíření ani přidat nelze. Potřebujete-li vlastní konfiguraci webserveru, tu umožňují pouze služby VPS.

Děkujeme za zpětnou vazbu!