Webhosting – Konfigurace PHP

  Nastavení, PHP, Webhosting

V tomto článku se dozvíte:

Verze PHP na webhostingu

U webhostingu můžete aktuálně nastavit tyto verze PHP: 

 • PHP 5.4 – 5.6 (zastaralé, potenciálně nebezpečné)
 • PHP 7.0 – 7.4 (zastaralé)
 • PHP 8.0 – 8.2 (aktuální)

Verzi volíte během objednávky webhostingu, později ji můžete změnit podle návodu v kapitole Konfigurace PHP.

Konfigurace PHP

Změny v konfiguraci PHP na webhostingu se projeví do 30 minut od uložení.

Pro vstup do rozhraní konfigurace PHP postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte Hostingové služby >> Webhosting nebo WMS.
 3. Vyberte webhsting, u kterého chcete PHP konfigurovat.
 4. V levém menu vyberte Konfigurace PHP.
 5. Proveďte změny:
  • Nastavte jinou verzi PHP.
  • Zvolte výchozí nebo vlastní nastavení vybraných parametrů php.ini. V případě vlastního nastavení zadejte nové hodnoty. 
 6. Nové nastavení potvrďte tlačítkem Upravit v horní části stránky.

Po uložení vyčkejte 30 minut na zavedení změn do systému.

WEDOS Konfigurace verze a parametrů PHP
Konfigurace verze a parametrů PHP

Nastavitelné PHP parametry

V konfiguračním rozhraní můžete nastavit tyto parametry (v závorce je uvedena výchozí hodnota):

 • allow_url_fopen (On)
 • allow_url_include (Off)
 • auto_append_file (Off)
 • auto_prepend_file (Off)
 • display_errors (On)
 • html_errors (On)
 • ignore_user_abort (Off)
 • implicit_flush (Off)
 • log_errors (Off)
 • max_execution_time (90), dostupné jsou hodnoty 5 – 300 s
 • max_file_uploads (20), dostupné jsou hodnoty 0 – 50
 • max_input_vars (10000), dostupné jsou hodnoty 0 – 100000
 • output_buffering (Off)
 • session.auto_start (Off)
 • session.cookie_httponly (Off)
 • session.cookie_secure (Off)
 • session.use_cookies (On)
 • session.use_only_cookies (On)

Parametry webhostingového tarifu

Tyto parametry jsou dané tarifem webhostingu (v závorce hodnoty pro LowCost | NoLimit | NoLimit Extra):

 • Počet PHP vláken (7 | 25 | 30)
 • memory_limit (256 MB | 512 MB | 1024 MB)
 • upload_max_filesize (128 MB | 256 MB | 512 MB)
 • post_max_size (128 MB | 256 MB | 512 MB)

Podrobné srovnání tarifů najdete na tomto odkazu. Návod na změnu varianty tarifu najdete v článku Webhosting – Změna varianty tarifu.

Parametry WMS

U služby WMS můžete navíc nastavit ještě tyto parametry:

Základní konfigurace (výchozí hodnota)

 • Priorita PHP (0) – nižší hodnota = vyšší priorita, prioritní požadavky jsou serverem vyřízené přednostně
 • Počet CGI slotů (7) – maximální počet souběžně spuštěných PHP procesů
 • Max. počet spojení (null) – základní počet spojení, které může webhosting navázat
 • Zpracovávat URL acme-challenge (zapnuto)
 • HTTP proxy Cache (zapnuto) – proxy cachování na straně webhostingu

Nastavení v php.ini (výchozí hodnota)

 • max_input_time (30)
 • max_input_vars (10000)
 • memory_limit (128)
 • opcache.enable (zapnuto)
 • post_max_size (32)
 • upload_max_filesize (32)

Běžné problémy

Problém: Po změně verze PHP nebo parametru přestal web fungovat.
Řešení: Změňte verzi PHP nebo hodnotu parametru na předchozí.
Pokud Vaše aplikace není s novým nastavením kompatibilní, řešte problém se správcem webu nebo podporou konkrétní aplikace.

Problém: Potřebuji, aby část aplikace běžela na jiné verzi PHP.
Řešení: Konkrétní soubor můžete spustit jinou verzí php připsáním čísla verze (bez desetinné tečky) za příponu souboru. Například soubor aplikace.php74 spustí soubor s PHP verzí 7.4. 

Často kladené dotazy

Otázka: Jak změním parametr na vyšší než maximální povolenou hodnotu?
Odpověď: Některé parametry (typicky max_execution_time) může dočasně navýšit zákaznická podpora. Pošlete žádost přes formulář; uveďte název webhostingu, požadovanou hodnotu a odůvodnění žádosti.

Otázka: Jak změním parametr, který není v administraci uvedený?
Odpověď: Pokud nejde o parametr, který závisí na variantě webhostingu, nemůžete jej v rámci sdíleného webhostingu změnit. Řešením může být služba WMS, která má rozšířenou nabídku úpravy PHP parametrů, nebo vlastní server VPS.

Otázka: Měním verzi PHP a nic se neděje, co s tím je?
Odpověď: Změna verze PHP může trvat až 30 minut. Vyčkejte. Pokud problém přetrvá, kontaktujte zákaznickou podporu.

Otázka: Jak povolím Memcache nebo Xcache?
Odpověď: Webhosting i WMS používají OPcache, Memcache ani Xcache nikoliv. Vzhledem k uzavřenému charakteru těchto služeb tato rozšíření ani přidat nelze. Potřebujete-li vlastní konfiguraci webserveru, tu umožňují pouze služby VPS.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.