DNS – Import a export záznamů

  DNS

Tento článek řeší hromadný import a export DNS záznamů. Návod na správu jednotlivých záznamů najdete v článku DNS – Správa doménových záznamů.

V tomto návodu se dozvíte:

Importování DNS

Potřebujete-li spolehlivě přesunout velké množství DNS záznamů mezi DNS servery, použijte místo ručního zadání jednotlivých záznamů podle návodu DNS – Správa záznamů import přes protokol AXFR nebo vložením záznamů v BIND formátu.

Pozor, provedením importu smažete úplně všechny původní DNS záznamy domény!

Do rozhraní pro import DNS vstupte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte DNS.
 3. Ze seznamu vyberte doménu, jejíž DNS chcete importovat.
 4. V levém menu vyberte Import přes AXFR.
WEDOS Rozhraní pro import DNS
Rozhraní pro import DNS

Zde vyberte, zda chcete zónový soubor nahrát přes AXFR (nejjednodušší možnost, ale ne všichni poskytovatelé AXFR přenos podporují), nebo manuálně pomocí souboru či textu ve formátu BIND.

Ze získaných nebo zadaných záznamů systém vyfiltruje takové, které importovat nelze (např. nepodporované typy). Import dokáže zpracovat různé styly zápisů, chybějící sloupce s výchozími hodnotami, relativní i absolutní názvy.

Po dokončení klikněte na tlačítko aplikovat změny. Úpravy DNS se projeví zpravidla do 1 hodiny.

Po dokončení importu DNS záznamy důkladně zkontrolujte podle návodu DNS – Správa záznamů.

Zónový transfer AXFR

Asynchronní zónový transfer AXFR slouží k přenosu kompletního obsahu zóny domény, tedy všech DNS záznamů. Využívají jej zejména sekundární servery ke stahování dat ze serverů primárních. Alternativou je IXFR (inkrementální zónový transfer), který přenáší pouze změněné záznamy místo všech.

Pro přenos pomocí AXFR se nejprve ujistěte, že současný poskytovatel DNS záznamů tento přenos podporuje. Potom postupujte těmito kroky: 

 1. Zadejte IPv4 adresu DNS serveru do rozhraní pro import dat DNS.
 2. Klikněte na tlačítko import vedle pole pro zadání IP adresy.
 3. V textovém poli zkontrolujte přenesené záznamy a potvrďte tlačítkem import pod tímto polem.
 4. Znovu zkontrolujte záznamy v tabulce a potvrďte tlačítkem dokončit import.
 5. Potvrďte nové nastavení tlačítkem aplikovat změny.
WEDOS Import DNS provedený přes AXFR
Import DNS provedený přes AXFR

Jak zjistím IP adresu DNS serveru?

Pokud Vám IP adresu nesdělí poskytovatel DNS, můžete adresu zjistit i z příkazového řádku příkazem ping, např. ping ns.wedos.cz -4. Příznak -4 na konci vynutí použití IPv4 adresy.

Soubor nebo text ve formátu BIND

BIND je textový formát pro zónové soubory. Obsahuje výčet DNS záznamů, jejich TTL, typů a hodnot.

Jak vypadá vzorový BIND text?

Vzorový text pro přímé zadání do textového pole může mít tvar například:

 1800 IN A 45.138.107.39
 1800 IN A 45.138.107.40
 1800 IN MX 1 wes1-mx1.wedos.net.
 1800 IN MX 1 wes1-mx2.wedos.net.
 1800 IN MX 10 wes1-mx-backup.wedos.net.
* 1800 IN A 45.138.107.39
* 1800 IN A 45.138.107.40
key1.wedos-dkim._domainkey 1800 IN CNAME key1.dkim-we.wedos.net.
key2.wedos-dkim._domainkey 1800 IN CNAME key2.dkim-we.wedos.net.

Máte-li záznamy uložené v souboru, proveďte import těmito kroky:

 1. Nahrajte soubor do rozhraní pro import dat DNS.
 2. Klikněte na tlačítko import vedle pole pro nahrání souboru.
 3. V textovém poli zkontrolujte přenesené záznamy a potvrďte tlačítkem import pod tímto polem.
 4. Znovu zkontrolujte záznamy v tabulce a potvrďte tlačítkem dokončit import.
 5. Potvrďte nové nastavení tlačítkem aplikovat změny.

Alternativně můžete obsah vložit do textového pole přímo.

Exportování DNS

DNS záznamy můžete z administrace exportovat těmito způsoby:

Povolení přenosu AXFR

Potřebujete-li umožnit vzdálenému DNS serveru přístup k DNS u nás, postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte DNS.
 3. Ze seznamu vyberte doménu, jejíž DNS chcete exportovat.
 4. V tabulce Doména odškrtněte položku povolit odchozí AXFR pro tuto doménu.
 5. Do políčka AXFR odchozí IP vyplňte IPv4 a IPv6 adresy vzdáleného DNS serveru.
 6. Aplikujte a uložte změny.
WEDOS Vzorové povolení AXFR vzdálenému DNS serveru
Vzorové povolení AXFR vzdálenému DNS serveru

Stažení souboru CSV/PDF

Chcete-li stáhnout výpis DNS záznamů ve formátu CSV nebo PDF, postupujte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte DNS.
 3. Ze seznamu vyberte doménu, jejíž DNS chcete stáhnout.
 4. V levém menu vyberte DNS záznamy.
 5. V pravém horním rohu tabulky klikněte na ikonu stažení a zvolte formát CSV nebo PDF.
Stažení DNS záznamů ve formátu CSV nebo PDF

Kopírování ve formátu BIND

Data ve formátu BIND získáte těmito kroky:

 1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
 2. V horním menu vyberte DNS.
 3. Ze seznamu vyberte doménu, jejíž DNS chcete stáhnout.
 4. V levém menu vyberte Aktuální stav.
 5. Zkopírujte obsah textového pole.

Pozor, data na této stránce odpovídají aktuálnímu stavu na DNS serveru a nemusí obsahovat změny provedené před méně než 1 hodinou!

Jiný server může před importem těchto dat vyžadovat další úpravy. 

Často kladené dotazy

Otázka: Co mám dělat, když můj současný poskytovatel AXFR nepodporuje?
Odpověď: Nedokážete-li sehnat ani data ve formátu BIND, importujte záznamy ručně dle návodu DNS – Správa doménových záznamů.

Děkujeme za zpětnou vazbu!