Serverhosting v kostce

V tomto článku se dozvíte:

Serverhosting WEDOS

Služby serverhostingu nabízejí zkušeným uživatelům výkon a prostor pro realizaci prakticky libovolného projektu. Pro všechny serverové služby platí:

 • Zřízení je plně automatické a proběhne do 1 hodiny od uhrazení objednávky.
 • Instalace a provoz serverového software (včetně operačního systému) je plně v režii zákazníka. 

V závislosti na potřebách Vašeho projektu můžete volit mezi službami:

 • Virtuální server: Virtualizovaný server na sdíleném fyzickém serveru. Cenově nejdostupnější varianta serverhostingu.
 • Dedikovaný server: Server s vyhrazeným hardware a pevnou konfigurací.
 • Cloud: Služba na cloudové platformě OpenNebula.

Virtuální server

Virtuální privátní server (VPS) funguje na virtualizovaném hardware fyzického serveru sdíleném s dalšími zákazníky. Virtualizační software zajišťuje rozdělování systémových prostředků tak, aby VPS fungovalo jako samostatný fyzický server s daným výkonem.

Výkon VPS můžete v rámci zákaznické administrace navýšit, ale ne snížit. Limity výkonu jsou dané zvolenou variantou VPS.

WEDOS nabízí dvě varianty VPS:

 • VPS SSD je varianta využívající starší virtualizační technologii. Navýšení výkonu a diskového prostoru provádíte přidáváním modulů o fixní velikosti. Server spravujete přes KVM software využívající protokol VNC (šifrované přes SSL). Více informací najdete na produktové stránce VPS SSD.
 • VPS ON využívá virtualizační technologii OpenNebula. Výkon a diskový prostor navyšujete nezávisle dle potřeb systému. Server spravujete v prohlížeči přes rozhraní OpenNebula Sunstone. Více informací najdete na produktové stránce VPS ON.

Přehled výkonů VPS najdete v tabulce:

VPS SSD konfigurace VPS ON konfigurace
Minimální Maximální Minimální Maximální
RAM 2 GB 32 GB 0,5 GB 16 GB
Jádra (vlákna) procesoru 0,5 (1) 4 (8) 1 (2) 4 (8)
SSD prostor 15 GB 2 × 240 GB 5 GB 480 GB

VPS ON zálohujeme jedenkrát týdně pro případ havárie diskového pole. V nezbytných případech můžeme zálohu za poplatek obnovit i na žádost zákazníka. U VPS SSD je zálohování příplatková služba. Více informací najdete v článku Zálohování.

Dedikovaný server

Dedikovaný server je fyzický počítač, který si pronajímáte zcela pro sebe. Server má pevnou konfiguraci hardwaru danou volbou varianty, správu provádíte přes rozhraní iLO/iRMC a KVM. Více informací najdete na produktové stránce dedikovaných serverů.

Dedikované servery z naší strany nezálohujeme.

Cloud

Pomocí služby Cloud můžete vytvářet libovolné množství virtuálních serverů a napojovat je na jiná cloudová řešení. Konfiguraci systémových prostředků Cloudu provádíte podle aktuálních potřeb, pro jednotlivé servery platí stejná omezení jako u služby VPS ON. Správu provádíte přes rozhraní OpenNebula Sunstone. Více informací najdete na produktové stránce WEDOS Cloud.

Cloud zálohujeme jedenkrát týdně pro případ havárie diskového pole. V nezbytných případech můžeme za poplatek zálohu obnovit i na žádost zákazníka. Více informací najdete v článku Zálohování.

Správa serverů

Pro provoz a správu virtuálního serveru potřebujete mít alespoň základní znalosti správy příslušného operačního systému. K serverům VPS a Cloudu nabízíme vybrané předpřipravené instalace operačních systémů Linux. K předinstalovanému software ale nenabízíme žádnou záruku ani podporu. Neprovádíme instalace software, ani konfigurace a úpravy.

Správa softwaru na serveru je zcela v režii zákazníka. Nemáte-li se správou serveru zkušenosti, zvažte využití služby Webhosting nebo WMS.

Připojení k serveru

Základní obsluhu serveru umožňuje rozhraní KVM, tedy klávesnice, monitor a myš. U různých služeb je toto rozhraní dostupné různými způsoby:

 • VPS SSD připojíte prostřednictvím VNC klienta. Více informací najdete v článku VPS SSD – Přístup k serveru přes VNC.
 • VPS ON a Cloud mají vestavěnou KVM konzoli přímo v rozhraní OpenNebula SunStone.
 • Dedikované servery používají buď vlastní KVM klienty (viz manuály iLO, iRMC), nebo můžete použít VNC klienty jako v případě VPS SSD.

Instalace operačního systému

Instalace OS se liší podle zvolené varianty serverhostingu:

Řešení problémů

Řešení běžných problémů se servery najdete v článku VPS – Řešení problémů.

Slovníček pojmů

 • Cloud: Technologie umožňující zakládání virtuálních serverů dle potřeby.
 • Distribuce: V kontextu serverhostingu nejčastěji varianta OS Linux, například Debian nebo Ubuntu.
 • IP adresa: Číselná adresa serveru v síti. Obsah DNS záznamů typu A a AAAA.
 • KVM: Keyboard-Video-Mouse. Rozhraní pro správu virtuálního serveru klávesnicí, displejem a myší. 
 • Linux: Open source operační systém. Vybrané distribuce instalujeme na VPS SSD, VPS ON a Cloudové servery automaticky.
 • OpenNebula (ON): Prostředí umožňující běh a správu virtuálních serverů VPS ON a Cloud.
 • Operační systém (OS): Základní software pro běh serveru, zpravidla některá z distribucí Linuxu, nebo Windows.
 • Ping: Nástroj pro ověření odezvy serveru.
 • Procesor: Část počítače vykonávající logické operace. Přetížení může vést ke zpomalení nebo zastavení aplikací.
 • RAM: Random Access Memory. Rychle dostupná paměť počítače pro aktuálně vykonávané úlohy.
 • Reverzní záznam: Speciální záznam propojující IP adresu serveru a doménu. Více informací: Serverhosting – Reverzní záznamy.
 • Server: Výkonný počítač určený k provozu webových aplikací, databází, e-mailů a jiných služeb.
 • SSD: Solid State Drive. Technologie diskového úložiště, novější a zpravidla rychlejší než HDD.
 • SSH: Secure SHell. Protokol pro připojení k funkčnímu serveru s povoleným přístupem. Pokud nefunguje, použijte KVM.
 • SunStone: Rozhraní správy systému OpenNebula.
 • Virtual Private Server (VPS): Virtuální server na sdíleném hardware.
 • Virtuální procesor: Jeden virtuální procesor odpovídá jednovláknovému procesu na fyzickém serveru. Servery VPS mohou tato fyzická vlákna sdílet.
 • VNC: Virtual Network Computing. Protokol pro vzdálené připojení klientů KVM využívaný VPS SSD a dedikovanými servery. Více informací: VPS SSD – Přístup k serveru přes VNC.
 • Windows: Operační systém. Získání licence ani instalaci tohoto OS z naší strany neprovádíme.
Děkujeme za zpětnou vazbu!