Serverhosting v kostce

Základní popis a srovnání služeb Webhosting, VPS a dedikovaných serverů najdete v článku Webhosting, VPS nebo dedikovaný server?

V tomto článku se dozvíte:

Jak funguje serverhosting

Při pořízení serverhostingu si dle zvolené varianty pronajímáte fyzický (dedikovaný) nebo virtuální server (popřípadě celý cloud) a jeho připojení k síti. K serverům dodáváme již připravené instalace vybraných distribucí operačního systému Linux (bez jakéhokoli dalšího softwaru), ale zákazník může na server nainstalovat v podstatě cokoliv.

Správa softwaru na serveru je zcela v režii zákazníka. Nemáte-li se správou serveru zkušenosti, zvažte využití služby Webhosting nebo WMS.

Zřízení všech serverů je plně automatické. V závislosti na zvolené konfiguraci hardware a případné instalaci OS bývá server připraven k provozu do hodiny od přijetí platby.

Jak fungují virtuální servery

Virtuální privátní server (VPS) funguje na virtualizovaném hardware fyzického serveru sdíleném s dalšími zákazníky. Virtualizační software zajišťuje rozdělování systémových prostředků tak, aby VPS fungovalo jako samostatný fyzický server s daným výkonem.

Výkon VPS můžete v rámci zákaznické administrace navýšit, ale ne snížit. Limity výkonu jsou dané zvolenou variantou VPS.

WEDOS nabízí dvě varianty VPS:

 • VPS SSD je varianta využívající starší virtualizační technologii. Navýšení výkonu a diskového prostoru provádíte přidáváním modulů o fixní velikosti. Server spravujete přes KVM software využívající protokol VNC (šifrované přes SSL). Více informací najdete na produktové stránce VPS SSD.
 • VPS ON využívá virtualizační technologii OpenNebula. Výkon a diskový prostor navyšujete nezávisle dle potřeb systému. Server spravujete v prohlížeči přes rozhraní OpenNebula Sunstone. Více informací najdete na produktové stránce VPS ON.

Přehled výkonů VPS najdete v tabulce:

VPS SSD konfigurace VPS ON konfigurace
Minimální Maximální Minimální Maximální
RAM 2 GB 32 GB 0,5 GB 16 GB
Jádra (vlákna) procesoru 0,5 (1) 4 (8) 1 (2) 4 (8)
SSD prostor 15 GB 2 × 240 GB 5 GB 480 GB

Jak fungují dedikované servery

Dedikovaný server je fyzický počítač, který si pronajímáte zcela pro sebe. Nově máte také garantovanou (vyhrazenou) konektivitu 1 Gbps. Server má pevnou konfiguraci hardwaru danou volbou varianty, správu provádíte přes rozhraní KVM/iLO. Více informací najdete na produktové stránce dedikovaných serverů.

Jak funguje Cloud

Pomocí služby Cloud můžete vytvářet libovolné množství virtuálních serverů a napojovat je na jiná cloudová řešení. Konfiguraci systémových prostředků Cloudu provádíte podle aktuálních potřeb, pro jednotlivé servery platí stejná omezení jako u služby VPS ON. Správu provádíte přes rozhraní OpenNebula Sunstone. Více informací najdete na produktové stránce WEDOS Cloud.

Správa serverů

Pro provoz a správu virtuálního serveru potřebujete mít alespoň základní znalosti správy příslušného operačního systému. K předinstalovanému software nenabízíme žádnou záruku ani podporu. Narozdíl od webhostingu u VPS neprovádíme instalace software, ani konfigurace a úpravy.

Virtuální server neobsahuje buď vůbec žádný software, nebo pouze základní instalaci operačního systému (s výjimkou balíčku Debian 8.0 ISP pro VPS SSD). Instalace a konfigurace jakéhokoliv dalšího software a služeb je plně v režii zákazníka.

Instalace operačního systému

Instalace OS se liší podle zvolené varianty serverhostingu:

Instalujete-li OS s komerční licencí, musíte danou licenci vlastnit. Nákup licencí operačních systémů ani jiného komerčního software nezprostředkujeme.

Řešení problémů se serverem

Pokud server nepracuje, jak má, nejprve otestujte připojení přes KVM (VNC, nebo u VPS ON a Cloudu rozhraní Sunstone). Pokud spojení nefunguje, služba buď expirovala, nebo nastala technická porucha.

 1. Zkontrolujte v zákaznické administraci v detailu služby stav VPS a datum expirace.
 2. Zkontrolujte službu Status – pokud zde žádný problém nevidíte, zopakujte kontrolu po 10 minutách.
 3. Kontaktujte zákaznickou podporu. Uveďte chybovou hlášku, kterou hlásí ON Sunstone nebo KVM při pokusu o připojení.

Můžete-li se přes KVM připojit, řešte problémy dle návodu Serverhosting – Řešení nefunkčního serveru.

Základní služby serverhostingu

Serverhosting obsahuje tyto základní služby:

 • KVM: K serveru se kdykoli můžete připojit přes KVM, a to buď pomocí VNC klienta (více v článku VPS – přístup k serveru přes VNC), nebo u VPS ON a Cloudu přes rozhraní ON Sunstone.
 • Linux: U všech serverů vyjma dedikovaných máte k dispozici vybrané předinstalované distribuce operačního systému Linux.
 • IPv4 a IPv6 adresy: Každý dedikovaný server má aspoň jednu IPv4 adresu, každý server má vlastní IPv6 rozsah /64.
 • Reverzní záznamy IPv4 a IPv6: K IPv4 i IPv6 adresám přiděleným Vašemu serveru či Cloudu můžete v zákaznické administraci nastavit reverzní záznamy. Více informací najdete v článku Serverhosting – Reverzní záznamy.
 • Zálohy: U VPS ON a Cloudu provádíme zálohování jedenkrát týdně. Jde o interní zálohy pro případ havárie diskového pole. V nezbytných případech můžeme zálohu obnovit i na žádost zákazníka, ovšem jde o zpoplatněnou službu. U VPS SSD je zálohování příplatková služba, dedikované servery nezálohujeme vůbec. Více informací najdete v článku Zálohování.

Příplatkové služby serverhostingu

Příplatkové služby se liší podle typu servehostingu.

Příplatkové služby VPS SSD

VPS SSD nabízí tyto příplatkové služby:

 • První IPv4 adresa a dodatečná IP adresa: První IPv4 adresa je pro službu VPS SSD zpoplatněna minimální částkou a můžete ji přidat automaticky (pozor, toto nastavení nemá žádný vliv na OS serveru). Dodatečné IPv4 adresy jsou dražší a žádost o ně musíte odůvodnit.
 • RDP licence (vzdálená plocha): Po ukončení spolupráce s Microsoft Windows tuto službu již nenabízíme. Více informací najdete v článku Serverhosting – Vzdálený přístup k serveru Windows.
 • Interní snapshoty: S touto příplatkovou službou můžete pořizovat a ukládat až 10 interních snapshotů. Více informací najdete v článku VPS – Interní snapshoty.
 • Interní denní zálohy: Tato příplatková služba vytváří jedenkrát denně zálohu na jiný disk v rámci stejného serveru. Více informací najdete v článku VPS – Interní denní zálohy.
 • Externí týdenní zálohy: Tato příplatková služba vytváří jedenkrát týdně zálohu na jiný fyzický server v jiném racku. Více informací najdete v článku VPS – Externí týdenní zálohy.
 • Dvojnásobný prostor disku: Aktivováním této příplatkové služby systém vytvoří druhý (samostatný) virtuální disk stejné velikosti, jako je ten současný. Více informací najdete v článku VPS – Dvojnásobný prostor disku.
 • DDoS ochrana: Tato příplatková služba poskytuje nadstandardní ochranu proti DDoS útokům zvenčí. Filtruje útok do síly 150 Mbps.
 • Firewall (10 pravidel) a Firewall – rozšíření (10 pravidel): Pomocí těchto příplatkových služeb můžete do nastavení ochrany VPS přidat až 50 vlastních pravidel.
 • Git – WEDOS Disk zdarma: Prostřednictvím tohoto rozšíření můžete na WEDOS disku, který je k VPS SSD zdarma, vytvářet repozitáře a přidávat uživatele Git.
 • Balíček Profi: Tento balíček obsahuje služby: interní snapshoty, interní denní zálohy, externí týdenní zálohy, dvojnásobný prostor disku, DDoS ochrana a firewall (10 pravidel).

Příplatkové služby VPS ON

VPS ON nabízí tyto příplatkové služby:

 • První IPv4 adresa a dodatečná IP adresa: První IPv4 adresa je pro službu VPS ON zpoplatněna minimální částkou. Dodatečné IPv4 adresy jsou dražší. Pozor, toto nastavení nemá žádný vliv na OS serveru.
 • Externí týdenní zálohy: Tato příplatková služba vytváří jedenkrát týdně zálohu na jiný fyzický server v jiném racku. Více informací najdete v článku VPS – Externí týdenní zálohy.
 • DDoS ochrana: Tato příplatková služba poskytuje nadstandardní ochranu proti DDoS útokům zvenčí. Filtruje útok do síly 150 Mbps.

Příplatkové služby Cloudu

Cloud nabízí tyto příplatkové služby:

 • První IPv4 adresa a dodatečná IP adresa: První IPv4 adresa je pro službu VPS ON zpoplatněna minimální částkou. Dodatečné IPv4 adresy jsou dražší. Pozor, toto nastavení nemá žádný vliv na OS serveru.
 • DDoS ochrana: Tato příplatková služba poskytuje nadstandardní ochranu proti DDoS útokům zvenčí. Filtruje útok do síly 150 Mbps.

Expirace serverhostingu

Pokud včas neuhradíte fakturu za serverhosting, dojde k jeho expiraci. Ta se projevuje zablokováním a následným smazáním služby.

Expirace probíhá ve dvou krocích:

 1. Druhý den po datu expirace (u dedikovaného serveru první den) dojde k pozastavení služby. Pokud uhradíte fakturu, systém provoz obnoví do 1 hodiny od přijetí platby.
 2. Třicátý den po datu expirace (u dedikovaného serveru sedmý den) systém server smaže. Data už z naší strany není možné nijak obnovit.

Pokud necháváte serverhosting doběhnout, výše uvedené lhůty se zkrátí: systém server pozastaví už první den po datu expirace a smaže jej po sedmi dnech. V případě dobíhajícího dedikovaného serveru dojde ke smazání v den expirace.

Více informací o výpovědi služeb najdete v článku Výpověď služeb.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.