VPS ON – Připojení vlastního ISO a instalace OS

Tento návod se zabývá instalací OS z vlastního ISO souboru. Chcete-li instalovat OS z námi připraveného obrazu, postupujte podle videonávodu VPS ON – Přeinstalace.

Návod platí pro VPS ON. Pro VPS SSD použijte tento návod.

Instalujete-li systém Windows, postupujte podle návodu VPS ON – Instalace Windows s VirtIO.

Všechny postupy uvedené v článku provádějte v administraci Open Nebula Sunstone.

V tomto článku se dozvíte:

Založení ISO obrazu CD/DVD

V úložišti Open Nebula můžete mít najednou až 3 vlastní ISO obrazy libovolných CD/DVD. Trvanlivost těchto vlastních obrazů je 3 dny od vytvoření.

Maximální velikost vlastního ISO obrazu je 8 GB. Větší obrazy nemusejí fungovat správně.

Obraz CD/DVD založíte následujícím postupem:

 1. Přihlaste se do administrace Open Nebula Sunstone.
 2. Jděte na Storage (Úložiště) >> Images (Obrazy).
 3. Klikněte na zelené tlačítko + a vyberte Create (Vytvořit).
 4. Vyplňte políčka Name (Název) a Path in OpenNebula server or URL, případně nahrajte vlastní soubor.
 5. Jako Type (Typ) zvolte Readonly CD-ROM (CD-ROM pouze čtení).
 6. Klikněte na zelené tlačítko Create (Vytvořit) v horní části stránky.
WEDOS Nastavení názvu, typu a URL adresy ISO CD/DVD vlastní instalace OS Linux
Nastavení názvu, typu a URL adresy ISO CD/DVD vlastní instalace OS Linux

Pokud zvolíte jiný typ než Readonly CD-ROM (CD-ROM pouze pro čtení), může při pokusech o připojení disku k serveru dojít k chybě: limit reached for SYSTEM_DISK_SIZE quota in VM.

Připravenost disku k použití ověříte v přehledu obrazů. Disk je použitelný od okamžiku, kdy Status (Stav) je READY (PŘIPRAVENÝ). Pro aktualizaci přehledu stavů klikněte na šedé tlačítko obnovení v horní části stránky.

WEDOS Vlastní ISO soubor typu CDROM ve stavu READY – připravený k použití
Vlastní ISO soubor typu CDROM ve stavu READY – připravený k použití

Připojení ISO obrazu k serveru

Máte-li založený vlastní ISO obraz, připojíte jej k serveru tímto postupem:

 1. Přihlaste se do administrace Open Nebula Sunstone.
 2. Jděte na Instaces (Instace) >> VMs (Virt. Stroje).
 3. Vyberte server, ke kterému chcete ISO obraz připojit.
 4. Pokud je server zapnutý, vypněte jej a aktualizujte, dokud nebude ve stavu POWEROFF.
 5. Přejděte na Storage (Úložiště) a zvolte Attach disk (Připojit disk).
 6. Z nabídky vyberte disk, který chcete připojit; pokud je ve stavu READY (PŘIPRAVENÝ), potvrďte volbu kliknutím na zelené tlačítko Attach (Připojit).
 7. Zapněte server tlačítkem v horní části stránky.
WEDOS Připojení disku přes Storage (Úložiště)
Připojení disku přes Storage (Úložiště)

Po dokončení práce s diskem jej doporučujeme opět odpojit. Odpojení provedete kliknutím na křížek × ve sloupci Actions (Akce).

Bootování operačního systému z ISO

Tímto postupem přijdete o všechna uložená data na původních discích. Před pokračováním v návodu proveďte zálohu.

Nejprve zkontrolujte, že k serveru nemáte připojené žádné jiné disky než instalační CD-ROM. Vidíte-li v seznamu i jiný disk, odeberte jej stisknutím tlačítka × ve sloupci Actions (Akce) a aktualizujte stav VM tlačítkem .

Máte-li v systému připojený pouze instalační CD-ROM, připojte prázdný disk podle tohoto postupu (na VPS ON přeskočte kroky 4 a 5, systém velikost nastaví za vás):

 1. Klikněte na zelené tlačítko Attach disk (Připojit disk).
 2. Ze seznamu disků vyberte Empty Image.
 3. Klikněte na Empty Image.
 4. CLOUD: Vyberte Advanced options (Pokročilé volby).
 5. CLOUD: Nastavte hodnotu Size on instantiate (Velikost při spuštění) na aktuální velikost VPS.
 6. Potvrďte volbu kliknutím na zelené tlačítko Attach (Připojit).
 7. Obnovte výpis stavu kliknutím na tlačítko obnovy v horní části stránky.
  WEDOS Připojení prázdného disku
  Připojení prázdného disku

  Zbytek instalačního procesu proveďte těmito kroky:

  1. Zapněte server tlačítkem v horní části stránky.
  2. Vstupte do KVM konzole tlačítkem v horní části stránky.
  3. Klikněte na tlačítko SendCtrlAltDel, potom rychle klikněte na okno konzole a stiskem klávesy Esc vyvolejte bootovací menu.
   Pokud se v konzoli zobrazí hláška No bootable device , opakujte tento krok.
  4. Zvolte číslo mechaniky, ze které chcete bootovat (CD s popisem).
  5. Pokračujte samotnou instalací.
  Bootovací obrazovka po Ctrl+AltDel a stisku klávesy Esc

  Pokud KVM neraguje na stisky kláves, aktivujte ji kliknutím na okno konzole.

  Pokud KVM nereaguje na stisk čísla, zkuste je zadat pomocí kláves se znaky + až é.

  Často kladené dotazy

  Otázka: Proč mi nejde připojit žádný z předpřipravených disků?
  Odpověď:
  Tyto disky nemají typ CD-ROM, ale OS. Připojte je jako samostatný disk a instalaci OS bootujte přímo z nich.

  Otázka: Proč při pokusu o připojení instalačního disku dostávám chybu?
  Odpověď:
  Častým důvodem je velikost ISO souboru větší, než 8 GB, nebo nesprávný typ (musí být CDROM, další OS zpravidla připojit nemůžete).

  Byl pro Vás tento návod užitečný?