VPS ON – Připojení vlastního ISO a instalace OS

Tento návod se zabývá instalací OS z vlastního ISO souboru. Chcete-li instalovat OS z námi připraveného obrazu, postupujte podle návodu VPS ON – Instalace připraveného OS. Instalujete-li systém Windows, postupujte podle návodu VPS ON – Instalace Windows s VirtIO.

Návod platí pro VPS ON. Pro VPS SSD použijte návod VPS SSD – Připojení a bootování z ISO.

V tomto článku se dozvíte:

Založení ISO obrazu CD/DVD

V úložišti Open Nebula můžete mít najednou až 3 vlastní ISO obrazy libovolných CD/DVD. Trvanlivost těchto vlastních obrazů je 3 dny od vytvoření.

Maximální velikost vlastního ISO obrazu je 8 GB. Větší obrazy nemusejí fungovat správně.

Obraz CD/DVD založíte následujícím postupem:

 1. Přihlaste se do administrace Open Nebula Sunstone.
 2. Jděte na Úložiště (Storage) Obrazy (Images).
 3. Klikněte na zelené tlačítko + a vyberte Vytvořit (Create).
 4. Vyplňte políčka Název (Name) a cestu k obrazu, případně nahrajte vlastní soubor.
 5. Jako Typ (Type) zvolte CD-ROM pouze čtení (Readonly CD-ROM).
 6. Klikněte na zelené tlačítko Vytvořit (Create) v horní části stránky.
Nastavení názvu, typu a URL adresy ISO CD/DVD vlastní instalace OS Linux
Nastavení názvu, typu a URL adresy ISO CD/DVD vlastní instalace OS Linux

Připravenost disku k použití ověříte v přehledu obrazů. Disk je použitelný od okamžiku, kdy Stav (Status) je PŘIPRAVENÝ (READY). Pro aktualizaci přehledu stavů klikněte na šedé tlačítko obnovení v horní části stránky.

Vlastní ISO soubor typu CDROM ve stavu READY – připravený k použití
Vlastní ISO soubor typu CDROM ve stavu READY – připravený k použití

Připojení ISO obrazu k serveru

Máte-li založený vlastní ISO obraz, připojte jej k serveru tímto postupem:

 1. Přihlaste se do administrace Open Nebula Sunstone.
 2. Jděte na Instace (Instaces) VMs (Virt. Stroje).
 3. Vyberte server, ke kterému chcete ISO obraz připojit.
 4. Pokud je server zapnutý, vypněte jej a aktualizujte, dokud nebude ve stavu POWEROFF.
 5. Přejděte na Úložiště (Storage) a zvolte Připojit disk (Attach disk).
 6. Z nabídky vyberte disk, který chcete připojit; pokud je ve stavu PŘIPRAVENÝ (READY), potvrďte volbu kliknutím na zelené tlačítko Připojit (Attach).
 7. Zapněte server tlačítkem v horní části stránky.
Připojení disku přes Úložiště (Storage)
Připojení disku přes Úložiště (Storage)

Po dokončení práce s diskem jej doporučujeme opět odpojit. Odpojení provedete kliknutím na křížek × ve sloupci Actions (Akce).

Bootování operačního systému z ISO

Tímto postupem přijdete o všechna uložená data na původních discích. Před pokračováním v návodu proveďte zálohu.

Nejprve zkontrolujte, že k serveru nemáte připojené žádné jiné disky než instalační CD-ROM. Vidíte-li v seznamu i jiný disk, odeberte jej stisknutím tlačítka × ve sloupci Actions (Akce) a aktualizujte stav VM tlačítkem .

Máte-li v systému připojený pouze instalační CD-ROM, připojte prázdný disk podle tohoto postupu (na VPS ON přeskočte kroky 4 a 5, systém velikost nastaví za vás):

 1. Klikněte na zelené tlačítko Attach disk (Připojit disk).
 2. Ze seznamu disků vyberte Empty Image.
 3. Klikněte na Empty Image.
 4. CLOUD: Vyberte Advanced options (Pokročilé volby).
 5. CLOUD: Nastavte hodnotu Size on instantiate (Velikost při spuštění) na aktuální velikost VPS.
 6. Potvrďte volbu kliknutím na zelené tlačítko Attach (Připojit).
 7. Obnovte výpis stavu kliknutím na tlačítko obnovy v horní části stránky.
  Připojení prázdného disku
  Připojení prázdného disku

  Zbytek instalačního procesu proveďte těmito kroky:

  1. Zapněte server tlačítkem v horní části stránky.
  2. Vstupte do KVM konzole tlačítkem v horní části stránky.
  3. Klikněte na tlačítko SendCtrlAltDel, potom rychle klikněte na okno konzole a stiskem klávesy Esc vyvolejte bootovací menu.
   Pokud se v konzoli zobrazí hláška No bootable device , opakujte tento krok.
  4. Zvolte číslo mechaniky, ze které chcete bootovat (CD s popisem).
  5. Pokračujte samotnou instalací.
  Bootovací obrazovka po Ctrl+AltDel a stisku klávesy Esc

  Běžné chyby

  Nejde připojit nebo odpojit disk

  Problém: Nefunguje rozhraní pro připojení nebo odpojení disku.

  Řešení: Ujistěte se, že VM je ve stavu POWEROFF. K zapnutému VM nemůžete připojovat disky ani je odpojovat, ve stavu PŘI/ODPOJOVÁNÍ nemůžete disky odpojovat. Stav obnovíte stiskem tlačítka .

  Nejde připojit předpřipravený disk

  Problém: Předpřipravený OS nejde připojit k prázdnému disku.

  Řešení: Předpřipravené OS nemají typ CD-ROM, ale OS. Připojte je jako samostatný disk a instalujte přímo z nich.

  Limit reached for SYSTEM_DISK_SIZE quota in VM

  Problém: Při pokusu o připojení instalačního disku dostávám chybu limit reached for SYSTEM_DISK_SIZE quota in VM.

  Řešení: Ujistěte se, že velikost ISO souboru je menší než 8 GB, a že má typ CDROM.

  KVM nereaguje na stisky kláves

  Problém: KVM neraguje na stisky kláves.

  Řešení: Pokud KVM nereaguje na žádné klávesy, pravděpodobně není zaměřené okno KVM konzole. Nejčastěji se to děje po stisku klávesy Esc. Klikněte na okno konzole a zkuste použít klávesy znovu.

  Pokud KVM nereaguje na stisk čísla na numerické klávesnici, zkuste čísla zadávat pomocí kláves se znaky + až é.

  Často kladené dotazy

  Otázka: Jak nainstaluji systém Windows?
  Odpověď: Postupujte podle návodu VPS ON – Instalace Windows s VirtIO.

  Děkujeme za zpětnou vazbu!