VPS ON – Připojení vlastního ISO a instalace OS

Tento návod se zabývá instalací OS z vlastního ISO souboru. Chcete-li instalovat OS z námi připraveného obrazu, postupujte podle videonávodu VPS ON – Přeinstalace.

Návod platí pro VPS ON. Pro VPS SSD použijte tento návod.

Všechny postupy uvedené v článku provádějte v administraci Open Nebula Sunstone.

V tomto článku se dozvíte:

Založení ISO obrazu CD/DVD

V úložišti Open Nebula můžete mít najednou až 3 vlastní ISO obrazy libovolných CD/DVD. Trvanlivost těchto vlastních obrazů je 3 dny od vytvoření.

Maximální velikost vlastního ISO obrazu je 8 GB. Větší obrazy nemusejí fungovat správně.

Obraz CD/DVD založíte následujícím postupem:

 1. Přihlaste se do administrace Open Nebula Sunstone.
 2. Jděte na Storage (Úložiště) >> Images (Obrazy).
 3. Klikněte na zelené tlačítko + a vyberte Create (Vytvořit).
 4. Vyplňte políčka Name (Název) a Path in OpenNebula server or URL, případně nahrajte vlastní soubor.
 5. Jako Type (Typ) zvolte Readonly CD-ROM (CD-ROM pouze čtení).
 6. Klikněte na zelené tlačítko Create (Vytvořit) v horní části stránky.
WEDOS Nastavení názvu, typu a URL adresy ISO CD/DVD vlastní instalace OS Linux
Nastavení názvu, typu a URL adresy ISO CD/DVD vlastní instalace OS Linux

Pokud zvolíte jiný typ než Readonly CD-ROM (CD-ROM pouze pro čtení), může při pokusech o připojení disku k serveru dojít k chybě: limit reached for SYSTEM_DISK_SIZE quota in VM.

Připravenost disku k použití ověříte v přehledu obrazů. Disk je použitelný od okamžiku, kdy Status (Stav) je READY (PŘIPRAVENÝ). Pro aktualizaci přehledu stavů klikněte na šedé tlačítko obnovení v horní části stránky.

WEDOS Vlastní ISO soubor typu CDROM ve stavu READY – připravený k použití
Vlastní ISO soubor typu CDROM ve stavu READY – připravený k použití

Připojení ISO obrazu k serveru

Máte-li založený vlastní ISO obraz, připojíte jej k serveru tímto postupem:

 1. Přihlaste se do administrace Open Nebula Sunstone.
 2. Jděte na Instaces (Instace) >> VMs (Virt. Stroje).
 3. Vyberte server, ke kterému chcete ISO obraz připojit.
 4. Pokud je server zapnutý, vypněte jej a aktualizujte, dokud nebude ve stavu POWEROFF.
 5. Přejděte na Storage (Úložiště) a zvolte Attach disk (Připojit disk).
 6. Z nabídky vyberte disk, který chcete připojit; pokud je ve stavu READY (PŘIPRAVENÝ), potvrďte volbu kliknutím na zelené tlačítko Attach (Připojit).
 7. Zapněte server tlačítkem v horní části stránky.
WEDOS Připojení disku přes Storage (Úložiště)
Připojení disku přes Storage (Úložiště)

Po dokončení práce s diskem jej doporučujeme opět odpojit. Odpojení provedete kliknutím na křížek × ve sloupci Actions (Akce).

Bootování operačního systému z ISO

Tímto postupem přijdete o všechna uložená data na původních discích. Před pokračováním v návodu proveďte zálohu.

Než začnete instalovat nový operační systém, odeberte ze serveru současné disky typu OS podle tohoto návodu:

 1. Přihlaste se do administrace Open Nebula Sunstone.
 2. Jděte na Instances (Instace) >> VMs (Virt. Stroje).
 3. Vyberte server, který chcete přeinstalovat.
 4. Odeberte disk kliknutím na křížek × ve sloupci Actions (Akce).
 5. Obnovte výpis stavu kliknutím na tlačítko obnovy v horní části stránky.
 6. Opakujte kroky 4 a 5 dle potřeby.

Před instalací operačního systému zkontrolujte, že k serveru nemáte připojené žádné disky vyjma instalačního CD-ROM.

Připojte prázdný disk podle tohoto postupu:

 1. Klikněte na zelené tlačítko Attach disk (Připojit disk).
 2. Ze seznamu disků vyberte Empty Image.
 3. Klikněte na Empty Image.
 4. Vyberte Advanced options (Pokročilé volby).
 5. Nastavte hodnotu Size on instantiate (Velikost při spuštění) na aktuální velikost VPS ON.
 6. Potvrďte volbu kliknutím na zelené tlačítko Attach (Připojit).
 7. Obnovte výpis stavu kliknutím na tlačítko obnovy v horní části stránky.
  WEDOS Připojení prázdného disku
  Připojení prázdného disku

  Zbytek instalačního procesu proveďte těmito kroky:

  1. Zapněte server tlačítkem v horní části stránky.
  2. Vstupte do KVM konzole tlačítkem v horní části stránky.
  3. Stisknutím klávesy Esc vyvolejte bootovací menu. Pokud to nejde, restartujte stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete a poté Esc.
  4. Zvolte číslo mechaniky, ze které chcete bootovat (zpravidla 4).
  5. Pokračujte samotnou instalací.

  Pokud KVM neraguje na stisky kláves, aktivujte ji kliknutím na okno konzole.

  Pokud KVM nereaguje na stisk čísla, zkuste je zadat pomocí kláves se znaky + až é.

  Často kladené dotazy

  Otázka: Proč mi nejde připojit žádný z předpřipravených disků?
  Odpověď:
  Tyto disky nemají typ CD-ROM, ale OS. Připojte je jako samostatný disk a instalaci OS bootujte přímo z nich.

  Otázka: Proč při pokusu o připojení instalačního disku dostávám chybu?
  Odpověď:
  Častým důvodem je velikost ISO souboru větší, než 8 GB, nebo nesprávný typ (musí být CDROM, další OS zpravidla připojit nemůžete).

  Byl pro Vás tento návod užitečný?