Serverhosting – řešení nefunkčního serveru

Pokud je váš server nedostupný, může to znamenat několik věcí:

 1. Porucha operačního systému na serveru – chyba v základní konfiguraci, nastavení sítě
 2. Vyčerpání systémových prostředků – nedostatek RAM, přetížení procesoru, nedostatek místa na disku
 3. Problém aplikací či služeb na serveru
 4. Technická porucha – např. problém na síti, hardwarová porucha, chyba virtualizace (tedy problémy na naší straně)
 5. Napadení serveru útočníkem
 6. Jiné příčiny – např. nezaplacená služba, plánovaná odstávka aj.

Obecný postup řešení problémů (Linux):

 • připojte se na server pomocí SSH
 • zkontrolujte zaplnění RAM, vytížení CPU, vytížení I/O, zda běží všechny potřebné služby atd. (nástroje ps, top a iotop)
 • prohlédněte si systémové logy a logy jednotlivých aplikací (obvykle v adresáři /var/log)
 • pokud není server dostupný přes ping ani SSH, zkontrolujte si stav služby v zákaznické administraci
 • pokud se na server nedostanete a služba je aktivní, použijte pro přístup k serveru KVM
 • pokud server nereaguje, můžete jej násilně restartovat přes zákaznickou administraci
 • pokud se vám nedaří server spustit a máte zálohu dat, můžete jej obnovit ze zálohy nebo přeinstalovat a pak nahrát znovu data

Porucha operačního systému na serveru

Problém může mít samotný operační systém na VPS.

 • Nestartující server např. po aktualizaci – mohlo dojít chybě při aktualizaci verze jádra – zjistíte a vyřešíte přes KVM
 • Chyba v nastavení sítě – server funguje, ale není dostupný přes IP – zjistíte a vyřešíte přes KVM
 • Kernel panic – tj. zhavarování operačního systému při nestandardní situaci – zjistíte přes KVM, vyřešíte hard resetem, případně také spuštěním jiného (staršího) jádra

Porucha webu

Některé chybové hlášky mohou značit jen poruchu webu, to může vzniknout napadením, chybou nastavení nebo nedokončenou aktualizací. Server jinak může běžet v pořádku. Sepsali jsme nejčastější příčiny pro CMS WordPress.

Vyčerpání systémových prostředků

Dedikované a virtuální servery nemají neomezený výkon – běh vašeho operačního systému a všech dalších aplikací a služeb spotřebovává určité zdroje – paměť RAM, výkon procesorů a místo na pevném disku.

Následkem toho, že který z těchto prostředků vyčerpáte, se může stát:

 • operační systém zhavaruje („vytuhne“)
 • systém se přetíží – funguje, ale je celkově zpomalený – nestíhá odbavovat požadavky
 • spadne některá z aplikací či služeb

Stav paměti, CPU a místa na disku si můžete zkontrolovat pomocí Linuxových nástrojů ps, top a df.

 • Nedostatek paměti RAM – když součet paměťových požadavků všech aplikací, služeb, dalších procesů i samotného operačního systému překročí velikost RAM, kterou máte pronajatu – více VPS – nedostatek paměti (out of memory)
 • Nedostatečný výkon procesorů – procesor (nebo procesory) nestíhají vyřizovat požadavky tak jak přichází. Zjistěte, které procesy systém nejvíce vytěžují, zkuste je zoptimalizovat nebo některé služby vypněte.
 • Nedostatek místa na disku – programem df zjistíte, zda nedošlo na disku místo. Pozor také na to, že prostoru může být dostatek, ale dosáhli jste max. počtu souborů (tj. nedostatek inodů – zjistíte příkazem df -i). Často to může být způsobeno „přemnožením“ dočasných souborů, přerostlých souborů logů apod.

Obecné řešení:

 • snížení nároků vašeho serveru – spouštějte méně služeb, snižte návštěvnost apod.
 • navýšení parametrů serveru – zvolte výkonnější dedikovaný server nebo přejděte na vyšší variantu VPS

Problém aplikací či služeb na serveru

Problém nemá server jako celek, operační systém funguje bez problémů, ale nefunguje jedna konkrétní aplikace či služba.

Obvyklý problém bývá, že některá jedna aplikace spadne – např. WWW server nebo databáze. Následkem toho nefungují weby běžící na tomto serveru a uživatelé to mylně považují za celkovou nedostupnost celého serveru.

Pokud se něco takévého stane, přihlaste se na server přes SSH, zjistěte která služba neběží a pokuste se ji znovu spustit, prohlédněte logy a hledejte příčinu proč se tak stalo.

Jedna z možných příčin může být opět nedostatek systémových prostředků – např. pokud dochází paměť, operační systém začne některé služby násilně ukončovat.

Technická porucha

Samozřejmě se také může jednat o technický problém na naší straně.

Pokud selžou všechny vaše pokusy o připojení na váš server (přes SSH i VNC) a problém nevyřeší ani reset serveru, kontaktujte naši zákaznickou podporu, technici situaci zkontrolují.

Napadení serveru útočníkem

Další možností je, že byl váš server napaden útočníkem. Cílem takového útoku obvykle nebývá zneužití dat na serveru či jejich nějaké poškození, ale využití tohoto serveru k dalším útokům (tzv. botnet).

Pokud se server chová nestandardně, prohlédněte si seznam běžících procesů. Mohlo také dojít k napadení nějaké aplikace, typickým cílem útočníků jsou redakční systémy, které mají různé bezpečnostní díry (typicky WordPress).

Napadené servery pak bývají zneužívány zejména pro DoS útoky či rozesílání spamu. Pokud se něco takového stane, jsme o tom obvykle informováni a tuto zprávu předáváme majiteli VPS, který musí zjednat co nejrychleji nápravu. V závažných případech jsme oprávněni server ihned odstavit, abychom minimalizovali případné škody.

Jiné příčiny

Při pátrání po příčině nefunkčnosti VPS se také nezapomeňte ujistit, že:

 • nezapomněli jste zaplatit prodloužení – v takovém případě byste tuto službu viděli ve stavu pozastaveno
 • neprobíhá plánovaná odstávka našich služeb – o tom buď předem informujeme na našich stránkách nebo e-mailem přímo zákazníkovi (na kontaktní adresu uvedenou u konkrétní služby)

Byl pro Vás tento návod užitečný?