WEDOS DNS – import danych

  DNS, WEDOS DNS

Lista Twoich domen dodanych do DNS jest dostępna po zalogowaniu się do Panelu Klienta, w zakładce DNS.  Przejdź do szczegółów konkretnej domeny, klikając jej nazwę, a następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Import przez AXFR.

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o WEDOS DNS.

Import rekordów DNS to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy chcesz prz  gdy chcesz przenieść swoją domenę z innego serwera DNS do naszego systemu. Nie ma potrzeby ręcznego przepisywania rekordów.

Import jest możliwy na 3 sposoby:

  • przez podanie adresu IP pierwotnego serwera DNS – nasz system podejmie próbę pobrania rekordów DNS domeny przez AXFR
  • przez nagranie pliku strefy danej domeny (format tekstowy BIND)
  • przez bezpośrednie wprowadzenie zawartości pliku strefy do pola tekstowego (format tekstowy BIND)

Pierwszy sposób jest najprostszy. Do przeniesienia rekordów wystarczy tylko kilka kliknięć. Import przez AXFR może się jednak nie powieść. AXFR nie zawsze jest dozwolony.

Z pozyskanych/wprowadzonych rekordów zostaną wyfiltrowane te, które nie mogą zostać zaimportowane (np. ze względu na nieobsługiwany typ bądź przypisanie do innej domeny itp.). Import powinien sobie poradzić z różnymi stylami zapisu, brakującymi kolumnami z wartościami domyślnymi, względnymi i bezwzględnymi nazwami itp.

Pozyskane dane zostaną wyświetlone w polu tekstowym, gdzie możliwe będzie wprowadzenie ewentualnych zmian.

Po kliknięciu przycisku import wyświetli się podgląd tabeli z rekordami. Aby wrócić do edycji importowanych rekordów, kliknij przycisk powrót. Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij przycisk zakończ import.

Uwaga! Import spowoduje trwałe usunięcie pierwotnych rekordów domeny! Nie korzystaj z importu, jeśli chcesz jedynie dodać nowe rekordy do już istniejących.

Děkujeme za zpětnou vazbu!