WEDOS Dysk – przedłużenie

  WEDOS Disk

WEDOS Dysk za darmo

Przestrzeń dyskowa (którą oferujemy za darmo do webhostingu, VPS i serwerów dedykowanych) nie ma określonej daty wygaśnięcia, jest ona tożsama z datą wygaśnięcia usługi hostingowej, do której jest przypisana. Na przykład w chwili, gdy dany webhosting zostaje zawieszony lub usunięty, następuje zawieszenie/usunięcie odpowiadającej mu usługi WEDOS Dysk.

Warianty płatne

Każdy płatny wariant usługi WEDOS Dysk ma określoną datę wygaśnięcia, tj. dzień, gdy kończy się ważność usługi (koniec okresu przedpłaconego). Jeśli nadal chcesz korzystać z usługi, konieczne będzie dokonanie płatności przed aktualną datą wygaśnięcia.

Jeśli nie dojdzie do przedłużenia, usługa zostanie po dacie wygaśnięcia zawieszona (pliki nie będą dostępne za pośrednictwem żadnego protokołu), a następnie wraz z wszystkimi danymi całkowicie usunięta.

Nasz system automatycznie generuje zamówienie przedłużenia 15 dni przed datą wygaśnięcia i wysyła proformę na e-mail kontaktowy klienta. Usługa jest przekazana do przedłużenia po przyjęciu płatności na nasze konto.

Zmiana ustawień postępowania przed wygaśnięciem usługi jest możliwa, patrz Ustawienia wygasania i przedłużenia usług.

Za usługę WEDOS Dysk można płacić rocznie lub miesięcznie, przedłużenie o kwartał czy pół roku nie jest możliwe. W przypadku konieczności zmiany danych do faktury skorzystaj z instrukcji Zmiana danych do faktury.

Jeśli nie jesteś już zainteresowany przedłużeniem usługi i chcesz anulować zamówienie (zrezygnować z usługi), zapoznaj się z informacjami dostępnymi w instrukcji Rezygnacja z usługi.

Manualne wygenerowanie zamówienia przedłużenia

Zamówienie przedłużenia usługi WEDOS Dysk można wygenerować kiedykolwiek. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do zakładki dysk, a następnie w szczegółach konkretnej usługi wybierz sekcję Przedłużenie (menu po lewej stronie). Wygenerowana proforma zostanie przesłana na e-mail podany w danych do faktury. Przedłużenie usługi możesz także opłacić za pośrednictwem konta zaliczkowego (jeśli aktywowałeś je wcześniej i posiadasz dostateczną ilość środków).

Przeniesienie między kontami a niedostępność faktur

Po przeniesieniu usługi, dla której wygenerowano proformę na inne konto klienta, wspomniana proforma będzie dostępna na pierwotnym koncie klienta. W tym przypadku konieczna będzie aktualizacja danych do faktury. Po wprowadzeniu zmiany nastąpi wygenerowanie nowej proformy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!