WEDOS Dysk – kopia zapasowa z Cobian Backup

  WEDOS Disk

Cobian Backup – najlepszy software do kopii zapasowych w systemie Windows do użycia na  WEDOS Dysku.

Strona programu Cobian Backup:
http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.html

Strona jest dostępna w angielskiej wersji językowej, ale sam program można zainstalować także w polskiej wersji.

Jeśli program spełnia twoje oczekiwania, możesz przyczynić się do jego rozwoju. My też się przyłączymy.

Krótkie wprowadzenie

Cobian Backup to program multi-thread, którego można używać do planowania i tworzenia kopii zapasowych plików i katalogów z ich oryginalnej lokalizacji do innych katalogów na tym samym komputerze lub na innym komputerze w sieci (lub na przykład na naszym dysku sieciowym WEDOS Dysk). Backup za pośrednictwem protokołu FTP jest wspierany w obu kierunkach (download i upload).

Cobian Backup może działać jako aplikacja lub jako usługa. Nie wymaga dużej wydajności i może być uruchomiony w tle Twojego systemu operacyjnego, tworząc przy tym zaplanowane wcześniej kopie zapasowe.

Cobian Backup obsługuje kilka metod kompresji i silne szyfrowanie.

Możliwości programu

 • intuicyjna i logiczna obsługa
 • działa poprawnie w ustawieniach domyślnych, ale możesz go skonfigurować w razie potrzeby
 • język polski, ewentualnie inne wersje językowe
 • możliwość pełnej, różnicowej, przyrostowej kopii zapasowej lub użycia jako harmonogram zadań
 • możliwość ustawienia liczby przechowywanych kopii zapasowych lub czasu przechowywania wg dni
 • możliwość podziału kopii zapasowych na mniejsze pliki
 • opcje tworzenia kopii zapasowych, w tym pełna ścieżka i atrybutów plików
 • możliwość połączenia z dyskiem sieciowym WEDOS Dysk lub do FTP
 • ustawienie limitów prędkości (odpowiednie dla wolniejszego połączenia, dla zapobiegania „zatkania” sieci)
 • wybór katalogów, dla których mają zostać utworzone kopie zapasowe
 • wybór plików wg końcówek, dla których mają zostać utworzone kopie zapasowe (lub odwrotnie tych, dla których kopie zapasowe nie mają być tworzone)
 • definiowanie formatu nazwy i zapisu pliku końcowego
 • harmonogram zadań (z wieloma szczegółowymi opcjami ustawienia)
 • pozwala na uruchomienie programów zewnętrznych
 • uruchamianie poszczególnych zadań na podstawie bezbłędnego uruchomienia poprzedniego zadania
 • powtórne nagrywanie plików, dla których utworzono błędne kopie zapasowe
 • szczegółowe logowanie (z możliwością ustawień)
 • wysyłanie logów lub wyników zadań na e-mail
 • symulacje poszczególnych zadań
 • automatyczne i regularne aktualizacje
 • możliwość uruchomienia jako aplikacji lub usługi (z możliwością ustawienia priorytetu, aby mógł działać w tle)
 • możliwość uruchamiania wybranych zadań lub aplikacji przed, w trakcie lub po utworzeniu kopii zapasowej
 • szyfrowanie i deszyfrowanie kopii zapasowych, z możliwością ustawienia poziomu szyfrowania AES
 • kompresja (zip i 7zip) z możliwością ustawienia
 • możliwość ustawienia roboczych (tymczasowych) katalogów
 • możliwość zdalnej administracji w trybie klient / serwer
 • i wiele dalszych opcji ustawień (włącznie ze szczegółami komunikacji TCP / IP)

Użycie

Zalecamy ustawienie różnicowych kopii zapasowych, przy czym pierwsza kopia zapasowa będzie (automatycznie) tworzona jako pełna, więc potrwa to dłużej. Kolejne kopie zapasowe będą tworzone tylko dla zmienionych plików, dzięki czemu zajmie to mniej czasu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!