Ustawienia wygasania i przedłużenia usług

W przypadku domen oraz pozostałych usług WEDOS możesz wybrać sposób postępowania przed zbliżającą się datą końca ważności usługi:

 • proforma z powiadomieniem – 14-30 dni przed datą wygaśnięcia (w zależności od rodzaju usługi) zostaje wygenerowane zamówienie na przedłużenie, a na e-mail kontaktowy przesyłana jest proforma, klient jest powiadamiany o braku płatności za zamówienie (8 dnia i 5 dnia przed wygaśnięciem)
 • proforma bez powiadomienia – jak poprzednio, z tą różnicą, że nie są wysyłane powiadomienia o braku płatności za przedłużenie
 • bez proformy, tylko powiadomienie – proforma za przedłużenie nie zostanie wygenerowana, wysyłane jest tylko jedno powiadomienie o zbliżającej się dacie wygaśnięcia
 • przedłużenie automatyczne – 10 dni przed wygaśnięciem następuje automatyczne przedłużenie usługi na kolejny okres rozliczeniowy (o ile posiadasz aktywne konto zaliczkowe z dostateczną ilością środków).
 • nie robić nic – nie jest wysyłane żadne powiadomienie, nie jest generowane zamówienie przedłużenia

Sposób postępowania przed zbliżającym się końcem ważności, można ustawić na dwóch poziomach:

 1. Ustawienia globalne ogólne dla wszystkich typów usług (domeny, webhosting, serverhosting, WEDOS Dysk)
 2. Dla usług w folderach

Ustawienia globalne odnoszą się do wszystkich usług dostępnych na danym koncie klienta, dla których nie utworzono żadnego folderu lub są umieszczone w folderze, który używa ustawień globalnych.

Jeśli chcesz, aby dla części domen obowiązywał inny sposób postępowania przed wygaśnięciem, utwórz dla nich folder, określ dla niego sposób postępowania, a następnie przesuń do niego wybrane domeny. Ustawienia globalne są podrzędnymi względem ustawień dla konkretnych folderów.

Ustawieniem domyślnym jest wysyłanie proformy z powiadomieniem.

Bez względu na rodzaj wybranego sposobu postępowania, 2 dni przed końcem okresu ważności wysyłamy przypomnienie o konieczności opłacenia usługi z ostrzeżeniem przed zawieszeniem i usunięciem usługi (nie dotyczy usług, ustawionych na wygasanie).

Ustawienia globalne

Zmiany ustawień globalnych dokonasz w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Wybierz zakładkę klient
 3. W menu po lewej stronie kliknij na Ustawienia wygasania usług
 4. W formularzu wybierz sposób postępowania dla każdego typu usługi i potwierdź wprowadzenie zmiany ustawień

Ustawienia dla folderów

Jeśli chcesz, aby dla części usług obowiązywał inny sposób postępowania, niż ten ustawiony globalnie, postępuj wg poniższej instrukcji.

Zakładamy, że posiadasz kilka ważnych domen, które chcesz przedłużyć automatycznie bez Twojej ingerencji.

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Przejdź do zakładki domeny
 3. Po prawej stronie, nad listą domen, kliknij na zarządzaj folderami >>
 4. W wyświetlonym formularzu utwórz nowy folder o przykładowej nazwie „ważne
 5. Klikając ikonę narzędzia dostępną po lewej stronie nazwy folderu przejdziesz do edycji ustawień
 6. W formularzu wybierz opcję przedłużenie automatyczne i potwierdź zmianę kliknięciem przycisku ustaw
 7. Cofnij się do listy domen, wybierz swoje ważne domeny, a następnie na liście wybierania dostępnej w prawym dolnym rogu wybierz przenieść do folderu: ważne

Dzięki temu domeny umieszczone w folderze „ważne” zostaną automatycznie przedłużone przed datą wygaśnięcia (o ile posiadasz aktywne konto zaliczkowe oraz dysponujesz wystarczającą ilością środków). Względem domen, które nie zostały umieszczone w żadnym folderze, będą obowiązywały ustawienia globalne.

Przedłużenie automatyczne

Jedną z opcji dostępnych wśród sposobów postępowania przed wygaśnięciem jest przedłużenie automatyczne. Aby móc skorzystać z tej opcji, musisz posiadać aktywne konto zaliczkowe, na którym będzie dostępna wystarczająca ilość środków.

Pierwsza próba przedłużenia podejmowana jest 10 dni przed datą wygaśnięcia. Jeśli usługa nie zostanie przedłużona, próby będą powtarzane każdego dnia. Jeśli mimo powtarzanych prób, 3 dni przed wygaśnięciem usługa nadal nie będzie przedłużona, klientowi zostanie wysłana informacja o niedostatecznej ilości środków na koncie zaliczkowym.

UWAGA! – Z przedłużenia automatycznego korzystaj z rozwagą. Przedłużenie usługi nastąpi 10 dni przed wygaśnięciem. Z twojego konta zaliczkowego zostanie pobrana opłata za przedłużenie. Cofnięcie tej operacji nie jest możliwe! Nie ma możliwości późniejszego zwrotu środków.

Zlecenie automatycznego przedłużenia nie zostanie zrealizowane, jeśli dla usługi została już wygenerowana proforma.

Ostrzeżenie o zbliżającym się końcu ważności za pośrednictwem powiadomień PUSH

Powiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu usługi są przesyłane e-mailem (ich dezaktywacja nie jest możliwa). Oferujemy także możliwość otrzymywania powiadomień PUSH.

Aby otrzymywać powiadomienia PUSH informujące o zbliżającym się końcu ważności usługi, konieczne jest włączenie powiadomień PUSH na danym koncie klienta oraz posiadanie choćby jednego aktywnego tokena przeglądarki z uprawnieniem do wysyłania powiadomień PUSH o zbliżającym się wygaśnięciu usługi – więcej powiadomienia PUSH.

Przesyłanie powiadomień PUSH następuje w zależności od wybranego sposobu postępowania przed wygaśnięciem. Ustawienia globalne powiadomień PUSH można zastąpić ustawieniami dla folderów.

Rodzaje powiadomień PUSH:

 • proforma z powiadomieniem
  • 1. powiadomienie – 14 – 30 dni przed wygaśnięciem usługi (w zależności od typu usługi). Po kliknięciu na powiadomienie zostaniesz przekierowany do strony umożliwiającej przedłużenie danej usługi w Panelu Klienta.
  • 2. powiadomienie – 8 dni przed wygaśnięciem usługi – powiadomienie o nieopłaconym zamówieniu przedłużenia. Po kliknięciu na powiadomienie zostaniesz przekierowany do strony ze szczegółami zamówienia w Panelu Klienta.
  • 3. powiadomienie – 5 dni przed wygaśnięciem usługi – powiadomienie o nieopłaconym zamówieniu przedłużenia. Po kliknięciu na powiadomienie zostaniesz przekierowany do strony ze szczegółami zamówienia w Panelu Klienta.
 • proforma bez powiadomienia – 14 – 30 dni przed wygaśnięciem usługi (w zależności od typu usługi) jest wysyłane takie samo powiadomienie jak to z pkt. 1 w przypadku proformy z powiadomieniem.
 • bez proformy, tylko powiadomienie – 14 – 30 dni przed wygaśnięciem usługi (w zależności od typu usługi) jest wysyłane powiadomienie o nieopłaconym zamówieniu.
 • przedłużenie automatyczne – powiadomienia są wysyłane tylko w przypadku, gdy z jakiegoś powodu usługa nie została przedłużona. Pierwsze powiadomienie jest wysyłane 3 dni przed wygaśnięciem usługi oraz każdego kolejnego dnia aż do dnia wygaśnięcia. Po kliknięciu na powiadomienie zostaniesz przekierowany do strony umożliwiającej przedłużenie danej usługi w Panelu Klienta.
 • nie robić nic – nie są wysyłane żadne powiadomienia
Děkujeme za zpětnou vazbu!