WEDOS Dysk za darmo do webhostingu

  WEDOS Disk

Usługę WEDOS Dysk oferujemy do każdego zamówionego u nas webhostingu oraz serwera wirtualnego bądź dedykowanego:

  • do każdego webhostingu przestrzeń 5 GB za darmo (maks. 5 tysięcy plików)
  • do każdego VPS lub serwera dedykowanego przestrzeń 10 GB za darmo (maks. 10 tysięcy plików)

Jeśli posiadasz więcej usług hostingowych, możesz skorzystać z darmowej przestrzeni WEDOS Dysk oferowanej dla każdej z nich. Nie jest jednak możliwe sumowanie ich powierzchni (tj. stworzenia jednej, większej przestrzeni zamiast kilku mniejszych).

Jak uruchomić darmowy WEDOS Dysk

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta
  2. Otwórz szczegóły danej usługi hostingowej (webhostingu, VPS czy serwera dedykowanego)
  3. W menu po lewej stronie wybierz WEDOS Dysk za darmo
  4. Kliknij przycisk utwórz darmowy WEDOS Dysk

Usługa zostanie uruchomiona do 15 minut, wszystkie niezbędne informacje zostaną przesłane e-mailem.

Warunki korzystania z usługi darmowej

W przypadku zawieszenia bądź usunięcia danej usługi hostingowej następuje zawieszenie/usunięcie przypisanej jej usługi WEDOS Dysk (włącznie z ewentualnym usunięciem danych z dysku bez możliwości późniejszego ich odzyskania).

Szczegóły w Warunkach korzystania z usług hostingowych WEDOS.

Zmiana wariantu na płatny

Nie ma możliwości przesunięcia przestrzeni oferowanej w ramach darmowej wersji usługi WEDOS Dysk na wariant płatny. Przestrzeń pozostanie w danej wielkości o danych parametrach aż do końca ważności usługi hostingowej, do której została dodana jako usługa darmowa. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na dysku, zamów dodatkową przestrzeń.

Děkujeme za zpětnou vazbu!