Przedłużenie WEDOS CD – Cloud Disk

  WEDOS Cloud Disk

WEDOS CD ma określoną datę wygaśnięcia, tj. dzień, gdy kończy się ważność usługi (koniec okresu przedpłaconego). Jeśli nadal chcesz korzystać z przestrzeni w chmurze, konieczne będzie dokonanie płatności przed aktualną datą wygaśnięcia.

Jeśli nie dojdzie do przedłużenia WEDOS CD, usługa zostanie po dacie wygaśnięcia zawieszona, a następnie wraz z wszystkimi danymi całkowicie usunięta.

Nasz system automatycznie generuje zamówienie przedłużenia 15 dni przed datą wygaśnięcia dla wszystkich usług WEDOS CD i wysyła proformę na e-mail kontaktowy klienta. Usługa jest przekazana do przedłużenia po przyjęciu płatności na nasze konto.

Zmiana ustawień postępowania przed wygaśnięciem usługi jest możliwa, patrz Ustawienia wygasania i przedłużenia usług.

WEDOS CD  można płacić miesięcznie lub rocznie. W celu zmiany okresu rozliczeniowego postępuj wg instrukcji Zmiana okresu rozliczeniowego usług.

Jeśli nie jesteś już zainteresowany przedłużeniem usługi WEDOS CD i chcesz anulować zamówienie (zrezygnować z usługi), zapoznaj się z informacjami dostępnymi w instrukcji Rezygnacja z usługi.

Manualne wygenerowanie zamówienia przedłużenia WEDOS CD

Zamówienie przedłużenia usługi można wygenerować kiedykolwiek. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta, a następnie w szczegółach konkretnej usługi wybierz sekcję Przedłużenie (menu po lewej stronie). Wygenerowana proforma zostanie przesłana na e-mail podany w danych do faktury. Przedłużenie usługi możesz także opłacić za pośrednictwem konta zaliczkowego (jeśli aktywowałeś je wcześniej i posiadasz dostateczną ilość środków).

Przeniesienie między kontami a niedostępność faktur

Po przeniesieniu usługi, dla której wygenerowano proformę na inne konto klienta, wspomniana proforma będzie dostępna na pierwotnym koncie klienta. W tym przypadku konieczna będzie aktualizacja danych do faktury. Po wprowadzeniu zmiany nastąpi wygenerowanie nowej proformy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!