Zmiana okresu rozliczeniowego usług

Dostępność opcji zmiany okresu rozliczeniowego jest zależna od typu usługi hostingowej.

Domeny

Domeny można fakturować i przedłużać na okres 1-10 lat.

Więcej w artykule Przedłużenie domen, wygaśnięcie.

Webhosting

Webhosting można fakturować jedynie rocznie. W tym przypadku krótszy okres rozliczeniowy nie jest dostępny. Webhosting możesz sukcesywnie przedłużać o dowolną liczbę lat do przodu.

Więcej w artykule Przedłużenie webhostingu.

Serwery wirtualne, WEDOS Dysk, WMS i WEDOS CD

W przypadku usług VPS, WEDOS Dysk, WMS i WEDOS CD możesz wybrać pomiędzy miesięcznym i rocznym okresem rozliczeniowym. Inny okres rozliczeniowy nie jest dostępny. Możliwe jest natomiast sukcesywne przedłużanie usługi o dowolną liczbę miesięcy lub lat naprzód.

Przy rozliczeniu miesięcznym cena jest zwiększona o 10%.

Zmiany okresu rozliczeniowego dokonasz po zalogowaniu się do Panelu Klienta (przykład dla VPS):

  1. Zaloguj się do swojego konta użytkownika w Panelu Klienta
  2. Otwórz zakładkę serverhosting
  3. Z listy usług wybierz konkretny serwer, wyświetlą się jego szczegóły
  4. W panelu po lewej stronie kliknij Przedłużenie
  5. W formularzu Zmiana okresu wybierz nowy okres rozliczeniowy i kliknij ustaw

Po zmianie okresu rozliczeniowego nastąpi anulowanie pierwotnej proformy, a następnie wygenerowanie nowej, odnoszącej się do nowo wybranego okresu.

Dodatkowe informacje:

WEDOS Cloud

Usługa WEDOS Cloud jest fakturowana miesięcznie, rocznie a niebawem także i godzinowo. Inny okres rozliczeniowy nie jest dostępny. Możliwe jest natomiast sukcesywne przedłużanie usługi o dowolną liczbę miesięcy lub lat naprzód.

Przy rozliczeniu miesięcznym cena jest zwiększona o 10%.

Procedura zmiany okresu rozliczeniowego jest obecnie identyczna jak w przypadku serwerów VPS.

Dodatkowych informacji szukaj tutaj.

Serwery dedykowane

W celu zmiany okresu rozliczeniowego u serwera dedykowanego prosimy o kontakt z Obsługą Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Děkujeme za zpětnou vazbu!