Przedłużenie WebSite

  WebSite

Każda usługa WebSite ma określoną datę wygaśnięcia, tj. dzień, gdy kończy się ważność usługi (koniec okresu przedpłaconego). Jeśli nadal chcesz korzystać z usługi, konieczne będzie dokonanie płatności przed aktualną datą wygaśnięcia.

Jeśli nie dojdzie do przedłużenia, usługa WebSite (strona WWW, e-maile, o ile są częścią wybranego wariantu) zostanie po dacie wygaśnięcia zawieszona, a następnie wraz z wszystkimi danymi całkowicie usunięta.

Nasz system automatycznie generuje zamówienie przedłużenia 15 dni przed datą wygaśnięcia dla wszystkich usług WebSite i wysyła proformę na e-mail kontaktowy klienta. Usługa jest przekazana do przedłużenia po przyjęciu płatności na nasze konto.

Zmiana ustawień postępowania przed wygaśnięciem usługi jest możliwa, patrz Ustawienia wygasania i przedłużenia usług.

Za WebSite można płacić jedynie rocznie, przedłużenie o miesiąc, kwartał czy pół roku nie jest możliwe.  

Jeśli nie jesteś już zainteresowany przedłużeniem usługi WebSite i chcesz anulować zamówienie (zrezygnować z usługi), zapoznaj się z informacjami dostępnymi w instrukcji Rezygnacja z usługi.

Manualne wygenerowanie zamówienia przedłużenia WebSite

Zamówienie przedłużenia usługi WebSite można wygenerować kiedykolwiek, a to w szczegółach konkretnej usługi (tabelka z informacjami o danej usłudze) dostępnych po zalogowaniu do Panelu Klienta. Wygenerowana proforma zostanie przesłana na e-mail podany w danych do faktury. Przedłużenie usługi możesz także opłacić za pośrednictwem konta zaliczkowego (jeśli aktywowałeś je wcześniej i posiadasz dostateczną ilość środków).

Po zapłaceniu proformy i przedłużeniu usługi możliwe jest wygenerowanie zamówienia na kolejny rok. W ten sposób  możesz opłacić usługę na kilka lat do przodu.

Przeniesienie między kontami a niedostępność faktur

Po przeniesieniu usługi, dla której wygenerowano proformę na inne konto klienta, wspomniana proforma będzie dostępna na pierwotnym koncie klienta. W tym przypadku konieczna będzie aktualizacja danych do faktury. Po wprowadzeniu zmiany nastąpi wygenerowanie nowej proformy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!