Zmiana nazwy webhostingu

  Webhosting, Administracja

Z narzędzia Zmiana nazwy webhostingu skorzystaj, we chwili, gdy będziesz chciał zmienić domenę, do której jest przypisany webhosting. Zmianie ulegnie także domena w skrzynkach e-mailowych na webhostingu.

zmiana nazwy odbywa się na jednej stronie i trwa zaledwie kilka chwil

Nie ma różnicy w nazwie webhostingu i aliasem, na aliasach można uruchomić pełnowartościową stronę. Skrzynki e-mail są współdzielone przez wszystkie domeny na danym webhostingu. Nie ma potrzeby zmieniać nazwy webhostingu tylko ze względu na „zamianę aliasu i nazwy domeny”, różnica występuje tylko w ewidencji.

Warunki zmiany nazwy

 1. Nową nazwą webhostingu musi być prawidłowa nazwa domeny 2. lub 3. poziomu (domena.tld lub sub.domena.tld)
 2. Domena musi być zarejestrowana, jeśli jesteśmy jej rejestratorem, musi znajdować się tym samym koncie klienta co webhosting.
 3. Nowa nazwa nie może być ustawiona u innego webhostingu (nazwa lub alias). Najpierw trzeba usunąć tę nazwę.

Sposób postępowania przy zmianie nazwy

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
 2. Przejdź do zakładki Webhosting.
 3. Zmiana nazwy webKliknięciem konkretnej nazwy otworzysz szczegóły webhostingu, u którego chcesz dokonać zmiany.
 4. W menu po lewej stronie wybierz Narzędzia.
 5. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi w sekcji Zmiana nazwy webhostingu dotyczącymi przebiegu procesu.
 6. W polu Wprowadź nową nazwę: podaj nazwę domeny, którą chcesz ustawić dla webhostingu.
 7. Zmodyfikować ustawienia DNS – jeśli chcesz równocześnie skierować nową domenę na webhosting, zaznacz tę opcję.
 8. Dołączyć nową nazwę do certyfikatu Let’s Encrypt – jeśli na webhostingu korzystasz z certyfikatu SSL Let’s Encrypt i chcesz dodać do niego ustawioną nazwę, zaznacz tę opcję. Wypełnij wybrane subdomeny, ewentualnie pozostaw puste pole Subdomeny. Aby certyfikat mógł zostać wystawiony natychmiastowo, nowa domena powinna być wcześniej skierowana na nowy webhosting. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że wystawienie certyfikatu będzie możliwe później. Ignoruj ewentualne komunikaty o błędach dotyczących certyfikatu.
 9. Aby potwierdzić zmianę, kliknij przycisk Zmień nazwę. Zmiana pojawi się natychmiast.

Sytuacja modelowa

Zaprezentujemy procedurę zmiany nazwy webhostingu na domenę nowadomena.tld z natychmiastowym skierowaniem domeny na webhosting oraz uwzględnieniem zmian w certyfikacie Let’s Encrypt. Dodatkowo w SSL certyfikacie Let’s Encrypt uwzględnimy dodatkowo dwie subdomeny sub i shop, oddzielone przecinkiem. Automatycznie dodamy i samą domenę nowadomena.tld oraz subdomenę www.

W formularzu wprowadź nazwę swojej domeny. Podanie nazw subdomen nie jest obowiązkowe, zostały one wymienione w celu wystawienia certyfikatu SSL. Jeśli planujesz korzystanie z subdomen i chcesz, aby certyfikat SSL został dla nich wygenerowany, podaj ich nazwy w formularzu.

Po zmianie nazwy

 • obserwuj komunikaty wyświetlane przez nasz system, być może zostaniesz poproszony o potwierdzenie (zazwyczaj w przypadku certyfikatu Let’s Encrypt)
 • nazwa webhostingu zostanie zmieniona na liście usług
 • zostanie zmieniona nazwa domeny w skrzynkach e-mail, np. z skrzynka@staradomena.tld na skrzynka@nowadomena.tld, przy logowaniu nie zapomnij o użyciu nowej nazwy domeny
 • zostanie wprowadzona zmiana konfiguracji na serwerze WWW (zmiana konfiguracji może trwać aż 30 minut) i zmiana konfiguracji DNS (może trwać aż godzinę), spodziewaj się ok. 60-minutowej niedostępności strony – w tym czasie w przeglądarce mogą pojawić się różne komunikaty o błędach, nie zwracaj na nie uwagi
 • być może konieczna będzie zmiana nazwy katalogu na FTP, w którym masz zapisaną stronę (np. z /www/domains/staradomena.tld na /www/domains/nowadomena.tld), dla stron znajdujących się w folderze /www wprowadzenie zmiany nie jest konieczne
 • być może konieczna będzie modyfikacja adresu URL Twojej strony, najlepiej skonsultuj tę kwestię ze swoim webmasterem, lub skontroluj ustawienia strony

Możliwe problemy i ich rozwiązanie

Błąd: W systemie istnieje już zamówienie webhostingu dla tej domeny

Webhosting dla danej domeny już istnieje, lub domena jest ustawiona u innego webhostingu jako alias. W tym przypadku konieczne będzie odebranie nazwy pierwotnemu webhostingu lub usunięcie domeny z listy aliasów. Jeśli chodzi o webhosting, do którego nie masz dostępu (przykład: domena po wygaśnięciu i przywróceniu do puli nazw wolnych została zarejestrowana przez inną osobę, a pierwotnemu Abonentowi pozostał sam webhosting), skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś Abonentem domeny, umożliwimy Ci dokonanie zmiany nazwy.

Problem przy dodawaniu do certyfikatu Let’s Encrypt

Jeśli domena nie była wcześniej skierowana w DNS na nowy webhosting, nie będzie możliwe natychmiastowe wygenerowanie certyfikatu Let’s Encrypt. W tym przypadku prosimy o wygenerowanie certyfikatu później.

Błąd: Domena znajduje się na innym koncie klienta

Zmiana nazwy jest możliwa tylko w przypadku, gdy domena i webhosting znajdują się na tym samym koncie klienta. Jest to środek zapobiegawczy przed nadużywaniem domen. Zadbaj o to, aby usługi znajdowały się na tym samym koncie (choćby tymczasowo). Po zmianie nazwy możesz przenieść usługę na pierwotne konto klienta.

Forbidden. You don’t have permission to access / on this server.

Podobny błąd może oznaczać, że nazwa webhostingu została zmieniona, ale nie doszło do zmiany nazwy strony. Strona może znajdować się w folderze /www/domains/nazwadomeny.koncowka. Nazwę folderu należy wtedy zmienić na /www/domains/nowanazwadomeny.koncowka.

Děkujeme za zpětnou vazbu!