Git – WEDOS DYSK

  WEDOS Disk

Aktywacja Git

Git na WEDOS Dysku to usługa dodatkowa, którą można aktywować w szczegółach konkretnego WEDOS Dysku w sekcji usługi dodatkowe.

  1. W menu wyierz zakładkę dysk
  2. Z listy dostępnych usług wybierz konkretny WEDOS Dysk.
  3. W menu po lewej stronie wybierz Usługi dodatkowe/rozszerzenia
  4. Aktywuj Git kliknięciem ikony „plusa”.
  5. Dokończ aktywację kliknięciem przycisku [ Aktywuj >> ]
Aktywacja GIT

Obsługa Git na WEDOS Dysku

Po aktywacji usługi możliwe będzie utworzenie nowego repozytorium i dodanie nowego użytkownika. Opcje te będą dostępne w menu po lewej stronie.

  • Repozytorium Git
  • Użytkownik Git

Repozytorium Git

Aby utworzyć nowe repozytorium, wybierz Repozytorium Git w menu po lewej stronie. Następnie kliknij przycisk [+ utworzyć repozytorium]. Wprowadź Nazwę i Opis i potwierdź przyciskiem [Tworzyć repozytorium >>]

Użytkownik Git

.Aby dodać nowego użytkownika, wybierz Użytkownik Git w menu po lewej stronie. Następnie kliknij przycisk [+ nowy użytkownik]. Wprowadź Login, Opis i Hasło i potwierdź przyciskiem [Utworzyć użytkownika >>]

WSKAZÓWKA: Hasło możesz wygenerować kliknięciem symbolu klucza. Będziesz miał pewność, że spełnia wszystkie kryteria .

Dodanie użytkownika do repozytorium

Aby dodać użytkownika, przejdź do szczegółów repozytorium (dysk > Repozytorium Git> szczegóły konkretnego repozytorium ).

Wybierz konkretnego użytkownika i dodaj go kliknięciem przycisku [>>]. Użytkownik może mieć nieograniczone prawa, albo dostęp jedynie do odczytu (opcja Read-only?)

Użytkownik GIT

Aby potwierdzić wprowadzenie zmian, kliknij przycisk [aktualizować konfigurację]

Děkujeme za zpětnou vazbu!