Przeniesienie usług między kontami

Każda usługa (domena, webhosting, wirtualny oraz dedykowany serwer – kompletna oferta naszych usług dostępna na wedos.pl) jest rejestrowana na konkretnym koncie klienta. Każdą z ww. usług można w prosty sposób przenieść na inne konto klienta.

Kilka istotnych informacji:

 • Transferu usług między kontami nie można cofnąć. Właściciel konta, na które zostały przeniesione usługi, musiałby je przenieść z powrotem (postępując wg tej instrukcji.
 • Zmiana konta klienta nie powoduje wystąpienia żadnych innych zmian u usługi, dostępność usługi nie będzie w żaden sposób ograniczona.
 • Zmianie nie ulegną także dane faktury (w razie potrzeby można je zmienić poprzez edycję danych do faktury).
 • Transfer domeny na inne konto nie spowoduje zmiany danych Abonenta. Zmianę należy wprowadzić dodatkowo (patrz instrukcje dotyczące konkretnej końcówki domeny dostępne w naszej bazie wiedzy).
 • W przypadku przeniesienia domeny nastąpi zmiana jej hasła autoryzacyjnego (generowane losowo).

Transfer pojedynczej usługi

 1. Poproś o udostępnienie ID oraz loginu docelowego konta klienta. Dane te są dostępne w Panelu Klienta w zakładce klient
 2. Zaloguj się do Panelu Klienta, w którym dostępna jest dana usługa
 3. W szczegółach usługi przejdź do sekcji Zmiana konta klienta
 4. W formularzu wprowadź ID i login konta klienta, na które ma zostać przesunięta usługa
przejdź do danej kategorii usług > kliknij nazwę usługi > z memu po lewej stronie wybierz Zmiana konta klienta > podaj ID i login konta docelowego

Hurtowe przeniesienie usług

W przypadku większej liczby usług, które chcesz przenieść na inne konto klienta, skorzystaj z opcji hurtowego transferu:

 1. Poproś o udostępnienie ID oraz loginu docelowego konta klienta
 2. Zaloguj się do Panelu Klienta, do konta, na którym dostępne są przedmiotowe usługi
 3. Z listy usług (np. domen) wybierz te, które mają zostać przeniesione. Na liście wybieranej dostępnej pod wykazem usług wybierz opcję przeniesienie na inne konto klienta, po czym kliknij przycisk wykonaj.
 4. W kolejnym kroku wprowadź ID i login konta docelowego, a następnie przejdź do kolejnego kroku
 5. W ostatnim kroku skontroluj listę usług wybranych do przeniesienia, a następnie potwierdź zmianę kliknięciem przycisku Zakończ.
przejdź do kategorii usług, które zamierzasz przenosić > na liście usług zaznacz, te które mają zostać przeniesione > z listy rozwijanej dostępnej pod tabelą z wykazem usług wybierz opcję przeniesienie na inne konto klienta

Hurtowe przeniesienie usług jest możliwe tylko w ramach danej kategorii. Jeśli więc chcesz przenieść kilka domen i kilka webhostingów, konieczne będzie wykonanie tej procedury dla każdego rodzaju usługi.

Przeniesienie między kontami a niedostępność faktur

Po przeniesieniu usługi, dla której wygenerowano proformę na inne konto klienta, wspomniana proforma będzie dostępna na pierwotnym koncie klienta. W tym przypadku konieczna będzie aktualizacja danych do faktury. Po wprowadzeniu zmiany nastąpi wygenerowanie nowej proformy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.

Przeniesienie między kontami a edycja strony

Webhosting jest przesuwany jako kompletna usługa, w związku z czym na stronie nie powinno dojść do żadnej zmiany. Nie zmieni się także konfiguracja PHP. Dla pewności skontaktuj się ze swoim webmasterem, aby skontrolować, czy dana operacja nie będzie miała wpływu na pozostałe ustawienia lub zmianę danych do faktury, także u pozostałych usług.

Děkujeme za zpětnou vazbu!