Domena CZ – zmiana Abonenta

  Domeny, Domeny .CZ

Kilka istotnych informacji:

 • Zmiana Abonenta nie powoduje wprowadzenia żadnych innych zmian u domeny, dostępność domeny nie zostanie w żaden sposób ograniczona (serwery DNS pozostają te same).
 • Zmiana Abonenta nie oznacza przeniesienia domeny na konto innego klienta. Aby tego dokonać, postępuj wg instrukcji: (Przeniesienie usług między kontami).
 • Zmianie nie ulegną także dane faktury (w razie potrzeby można je zmienić poprzez edycję danych do faktury).

W przypadku domeny CZ zmianę Abonenta możesz wprowadzić na dwa sposoby (oba zostały opisane poniżej):

 1. zmianę potwierdzi aktualny i nowy Abonent za pomocą e-maila i SMS
 2. zmianę potwierdzi aktualny i nowy Abonent za pomocą wniosku z podpisem poświadczonym urzędowo

Utworzenie wniosku o zmianę Abonenta

Aby utworzyć wniosek o zmianę Abonenta domeny CZ, postępuj następująco:

 1. Poproś nowego Abonenta o udostępnienie identyfikatora jego kontaktu utworzonego na CZ.NIC. Jeśli jeszcze go nie posiada, utworzy go tutaj.
 2. Zaloguj się do swojego konta na stronie (client.wedos.com)
 3. Wybierz zakładkę Domeny
 4. Przejdź do szczegółów domeny, u której chcesz wprowadzić zmianę
 5. W lewym menu kliknij na Zmiana Abonenta
 6. W formularzu wprowadź identyfikator kontaktu nowego Abonenta i wybierz sposób potwierdzenia zmiany (szczegóły poniżej). Zaakceptuj warunki CZ.NIC, a następnie kliknij na Utwórz zgłoszenie.

Potwierdzenie przez e-mail i SMS

Elektroniczne potwierdzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy aktualny i nowy kontakt są zarejestrowane u nas, a rejestr CZ.NIC zawiera poprawne dane, w tym:

 • poprawny adres e-mail
 • numer telefonu, na który może zostać przesłany SMS (tylko w UE)

Jeśli, któreś z wcześniej wymienionych kryteriów nie jest spełnione (choćby jeden kontakt nie zawiera wymaganych danych, bądź dane te są niepoprawne), elektroniczne potwierdzenie zmiany nie będzie możliwe. Konieczne będzie przesłanie wniosku z podpisami poświadczonymi urzędowo (więcej w oddzielnym rozdziale).

Jeśli nie jesteśmy rejestratorem, któregoś z kontaktów, które mają być użyte, konieczne będzie przetransferowanie go do nas. W tym celu skorzystaj z formularza do transferu kontaktu. Uwaga – podczas transferu kontaktu następuje zmiana jego hasła autoryzacyjnego, dlatego po dokończeniu transferu konieczne jest wygenerowanie nowego hasła.

Przy zmianie Abonenta nie można użyć kontaktu zarejestrowanego u mojeID. Nie jest możliwe przetransferowanie takiego kontaktu do nas, a tym samym weryfikacja jego hasła autoryzacyjnego.

Po wypełnieniu formularza zostaną wysłane następujące wiadomości:

 • SMS z hasłem na numer aktualnego Abonenta
 • wiadomość z linkiem do potwierdzenia na e-mail aktualnego Abonenta
 • SMS z hasłem na numer nowego Abonenta
 • wiadomość z linkiem do potwierdzenia na e-mail nowego Abonenta

E-maile i SMSy zostaną przesłane w ciągu 10 minut od utworzenia zlecenia. Jeśli nie dotrą po upływie tego czasu, skontroluj szczegóły zgłoszenia, w tym poprawność wprowadzonych adresów e-mail i numerów telefonów, dla potwierdzenia czy wiadomości nie zostały przesłane komuś innemu.

W szczegółach zgłoszenia możesz poprosić o ponowne przesłanie któregokolwiek SMSa bądź e-maila (max. Trzy razy).

Następnie:

 1. Aktualny Abonent kliknie link z e-maila, wprowadzi kod przesłany SMSem oraz hasło autoryzacyjne kontaktu. Potwierdzi tym wprowadzenie zmiany.
 2. Nowy Abonent kliknie link z e-maila, wprowadzi kod przesłany SMSem oraz hasło autoryzacyjne kontaktu, a następnie zaakceptuje warunki dotyczące domen CZ. Potwierdzi tym wprowadzenie zmiany.

Po potwierdzeniu zmiany przez obie strony, zgłoszenie jest weryfikowane przez naszych pracowników. Trwa to zazwyczaj do 1 dnia roboczego. Dopiero potem zmiana Abonenta zostanie wprowadzona.

Wzór e-maila do potwierdzenia zmiany Abonenta:

Szanowny Kliencie,

informujemy o przyjęciu zlecenia na zmianę Abonenta domeny XXXX na Twój kontakt XXXX.

Zmianę potwierdzisz kliknięciem poniższego linka.

Potwierdzenie zmiany wymaga znajomości:
- kodu autoryzacyjnego Twojego kontaktu XXXX
- hasła do zmiany Abonenta, które zostało przesłane SMSem na numer +420 XXXXXXXXX

Dyspozycję przesłania kodu autoryzacyjnego na e-mail możesz zlecić na stronie: https://client.wedos.com/czac/XXXX

Jeśli nie chcesz dokonywać żadnej zmiany, anuluj zlecenie za pomocą poniższego linka.

Zmianę potwierdzisz tutaj:
https://client.wedos.com/do?...

Wzór SMSa z hasłem::

WEDOS: XXXXX hasło do zmiany Abonenta: XXXX

Wniosek musi zostać potwierdzony przez obie strony do 14 dni od dnia jego utworzenia. W innym przypadku zostanie unieważniony i konieczne będzie utworzenie nowego zlecenia.

Potwierdzenie wnioskiem z podpisami poświadczonymi urzędowo

Po wysłaniu tego formularza, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z załączonym dokumentem w formacie PDF. Wspomniany dokument należy wydrukować, a następnie przekazać aktualnemu oraz nowemu Abonentowi do podpisu.

Podpisy muszą być poświadczone urzędowo. Podpis może być poświadczony urzędowo przez notariusza bądź urzędnika posiadającego uprawnienia w tym zakresie.

Oryginał podpisanego wniosku należy przesłać pocztą na nasz adres::
WEDOS Internet, a.s.
dział domen
Masarykova 1230
37341 Hluboká nad Vltavou
Czechy

Akceptujemy jedynie oryginały dokumentów. Dokumenty przesłane e-mailem (skan) lub faxem nie będą akceptowane.

W przypadku, gdy aktualny i nowy Abonent nie mogą złożyć podpisów na tym samym dokumencie, każdy z nich może wydrukować, podpisać i przesłać go do nas osobno.

W przypadku, gdy jedna ze stron jest osobą prawną, potwierdzenia może dokonać organ statutowy bądź pełnomocnik upoważniony do jej reprezentowania. W takim przypadku do urzędowo poświadczonego podpisu musi zostać dołączona kopia wypisu z KRS lub inny dokument potwierdzający uprawnienia podpisanej osoby.

Wniosek musi zostać podpisany i dostarczony do 14 dni od dnia jego utworzenia. W przeciwnym przypadku zostanie unieważniony.

Rozpatrzenie wniosku trwa do 1 tygodnia od przyjęcia dokumentów od aktualnego i nowego Abonenta oraz spełnienia wszystkich pozostałych wymogów.

Jeśli chcesz dokonać zmiany Abonenta u większej liczby domen, których aktualnym Abonentem jest ta sama osoba, a nowym Abonentem wszystkich domen ma być również jedna osoba, możliwe jest przygotowanie specjalnego wniosku, gdzie wystarczające będzie złożenie dwóch podpisów. W tym przypadku prosimy o kontakt.

Dlaczego jest to takie „skomplikowane”?

Łatwiejszy sposób potwierdzenia zmiany nie jest i nie będzie dostępny. Samo kliknięcie linka bez weryfikacji numeru telefonu, wprowadzenia hasła z SMSa i hasła autoryzacyjnego nie jest wystarczające do wprowadzenia zmiany. W łatwy sposób mogłoby dojść do nadużycia, którego doszukanie się i udowodnienie byłoby bardzo trudne.

Nie traktuj tego jako czegoś złego. Jest to forma zabezpieczenia domen naszych klientów. Ważne jest uświadomienie sobie, że domeny mają wartość – często największą w całej firmie, a jakikolwiek hazard z własnością domeny może być bardzo ryzykowny. Znamy przypadki, gdy firma po utracie swojej domeny, musiała zakończyć swoją działalność. Między innymi dlatego uważamy, że ochrona domeny jest bardzo ważna. Zmiana Abonenta na podstawie jednego kliknięcia w ogóle nam się nie podoba.

Děkujeme za zpětnou vazbu!