Webhosting HTTP proxy

  Webhosting, Základní informace

Součástí webhostingu je cachovací reverzní HTTP/S proxy. Veškerý provoz směřující na web je nejprve zpracován na proxy serveru, kde se ukládá (cachuje) statický obsah webu, jako jsou statické stránky, obrázky, CSS, JavaScript a podobně. Opakované požadavky na stejný dokument jsou následně odbaveny přímo na proxy serveru bez nutnosti zpracování samotným webserverem. Díky tomu se šetří výkon webserveru, který tak může být plně využit pro zpracování dynamických požadavků PHP skripty.

HTTP proxy zrychluje odbavení statického obsahu, zejména při vysoké návštěvnosti webu. Výkon proxy není pro jednotlivé weby nijak omezen, výrazně se tak zvyšuje možná návštěvnost webu oproti běžnému řešení.

Pro co největší využití přínosů proxy je nutné, aby na webu bylo zapnuté cachování statického obsahu (ve výchozím stavu je na našich serverech zapnuto). Dále je velmi podstatné používat cachování v samotné webové aplikaci, kdy se dynamické stránky (které se ale příliš nemění) uloží jako statický obsah a i tyto stránky potom mohou být cachovány na proxy:

Dynamický obsah webu může být naopak zobrazen se zanedbatelným zpožděním (které by návštěvník neměl nijak zaregistrovat) – příčinou tohoto zpoždění je nutnost zpracování požadavku nejprve na proxy serveru a následně až na webovém serveru.

Proxy server je plně transparentní a pro návštěvníka stránka vypadá a chová se zcela identicky jako bez proxy. Stejně tak z pohledu webové aplikace se nic nemění a není potřeba provádět na webu žádné úpravy, kromě již zmíněného cachování obsahu stránky.

Proxy server pro WEDOS webhosting využívá software Apache Traffic Server – jedná se o high-performance cachovací proxy, původně vyvíjenou jako komerční projekt pro Yahoo! (kde je stále využíván), v současné době vývoj probíhá v rámci Apache Foundation jako open-source projekt.

Mám potíže s načtením aktuálního obsahu

Pokud se vám v prohlížeči stále zobrazuje cachovaný obsah, lze si vyžádat čerstvý obsah aktualizací stránky pomocí Shift + F5. Některé prohlížeče budou preferovat CTRL + F5.

Pomoci může také zapnutí konzole tlačítkem F12.

V krajním případě lze vypnout cachování .htaccess příkazy:

# DISABLE CACHING
<IfModule mod_headers.c>
Header set Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate"
Header set Pragma "no-cache"
Header set Expires 0
</IfModule>
Děkujeme za zpětnou vazbu!