WEDOS Disk – základní informace

  WEDOS Disk

Základní informace o službe WEDOS Disk, varianty a jejich parametry a ceny jsou k dispozici na stránkách WEDOS Disk.

Služba WEDOS Disk a její použití

WEDOS Disk je pronájem diskového prostoru na našich serverech za účelem soukromého ukládání souborů.

Diskový prostor je určen pouze pro vlastní potřebu zákazníka. Nesmí být využíván k veřejnému ukládání, sdílení či stahování souborů. Zákazníkovi je především zakázáno veřejně uvádět přístupové údaje do prostoru či odkazy na soubory v tomto diskovém prostoru.

Obvyklé použití služby WEDOS Disk:

 • zálohování osobních či firemních dat
 • zálohování serverů
 • archivování dokumentů, videí, fotografií a jakýchkoliv dalších souborů
 • sdílení společného diskového prostoru s rodinou, přáteli, kolegy v práci aj.
 • verzování pomocí nástroje Git

Přístup k diskovému prostoru

Diskový prostor je zpřístupněn přes několik protokolů pro sdílení a práci se soubory:

 • FTP – přístup pomocí FTP programů
 • rsync – přístup pomocí nástroje rsync pro snadnou synchronizaci souborů
 • SMB (nebo také CIFS) – připojení jako síťová složka ve Windows (také v Linuxu)
 • git – verzovací systém

Dále lze využít naše WebFTP rozhraní – zde se můžete přihlásit k vašemu diskovému prostoru a pracovat se soubory přes WWW prohlížeč.

Při zřízení služby je vytvořen hlavní uživatel, který má přístup do celého prostoru (přihlašovací údaje obdržíte po zřízení služby). Zákazník si může dále dle zvolené varianty služby vytvořit další uživatelské účty, kterým může omezit přístup jen do nějakého podadresáře.

Ke službě WEDOS Disk nenabízíme žádný náš klientský program, který by se instaloval na PC. Namísto toho zpřístupňujeme diskový prostor přes několik běžných protokolů pro nahrávání a sdílení souborů, takže můžete využít jakýkoliv program, který některý z uvedených protokolů podporuje, nebo si prostor připojit jako síťový disk.

Další možností je zřídit si v rámci služby WEDOS Disk Subversion repository.

Soubory na diskovém prostoru nejsou přímo přístupné přes HTTP protokol.

Parametry diskového prostoru

 • Diskový prostor má pevně danou velikost a pevně daný max. počet umístěných souborů dle zvolené varianty služby. Do tohoto prostoru a do počtu souborů se započtává vše, co zákazník do diskového prostoru umístí, včetně případných dalších dat a souborů, která jsou k provozu služby nutné. Pokud je celkový prostor či max. počet souborů vyčerpán, není zákazníkovi umožněno nahrávat další soubory.
 • Diskový prostor má omezený počet uživatelských účtů (v základních variantách pouze jeden).
 • Data nejsou u nás nijak zálohována (tuto službu teprve připravujeme)
 • Data nejsou u nás nijak šifrována. Pokud si chce zákazník ukládat citlivá data, doporučujeme je před přenosem do diskového prostoru zašifrovat.
 • Data nejsou nijak verzována, nelze se dostat ke starší verzi nějakého souboru.
 • Data jsou umístěna na profesionálním diskovém poli Fujitsu DX80, disky jsou v RAID 50. Prozatím máme připravenu kapacitu více než 100 TB a můžeme ji snadno rozšiřovat dle potřeby.

Správa diskového prostoru

Přehled vašich služeb a jejich základní správu naleznete v zákaznickém centru na adrese client.wedos.com.

U služby WEDOS Disk lze v zákaznickém centru provádět:

 • zjistit aktuálně obsazený prostor a počet souborů
 • vytvářet další uživatele (pokud je to u zvolené varianty možné)
 • změnit nastavení uživatele – povolení/zakázání jednotlivých protokolů
 • změnit heslo uživatele
 • změnit údaje odběratele (fakturační údaje)
 • prodloužit službu
 • vypovědět službu

Byl pro Vás tento návod užitečný?