WEDOS Dysk – informacje podstawowe

  WEDOS Disk

Podstawowe informacje o usłudze WEDOS Dysk. Warianty, ich parametry i ceny znajdziesz na stronie WEDOS Dysk.

Usługa WEDOS Dysk i jej zastosowanie

WEDOS Dysk to wynajem przestrzeni dyskowej dostępnej na naszych serwerach na potrzeby przechowywania plików prywatnych.

Przestrzeń dyskowa może być wykorzystywana wyłącznie na własne potrzeby klienta. Nie może być używana do publicznego przechowywania, udostępniania ani pobierania plików. Zakazane jest przede wszystkim publiczne udostępnianie danych dostępowych do dysku oraz linków do zapisanych na nim plików.

Typowe zastosowania usługi WEDOS Dysk:

 • tworzenie kopii zapasowych danych prywatnych lub firmowych
 • tworzenie kopii zapasowej serwerów
 • archiwizacja dokumentów, filmów, zdjęć i jakichkolwiek innych plików
 • współdzielenie przestrzeni dyskowej z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami itp.

Dostęp do przestrzeni dyskowej

Przestrzeń dyskowa jest dostępna przez kilka protokołów do udostępniania i pracy z plikami:

 • FTP – dostęp za pomocą programów FTP
 • rsync – dostęp za pomocą narzędzi rsync dla łatwej synchronizacji plików 
 • SMB (lub też CIFS) – podłączenie jako dysk sieciowy w systemie Windows (czy też Linux)

Dostęp do usługi jest możliwy także za pośrednictwem naszego interfejsu WebFTP – w tym przypadku dostęp do przestrzeni dyskowej odbywa się za pomocą przeglądarki WWW.

Po skonfigurowaniu usługi tworzony jest główny użytkownik, który ma dostęp do całej przestrzeni (dane dostępowe otrzymasz po uruchomieniu usługi). Klient może w zależności od wybranego wariantu, tworzyć kolejne konta użytkowników, którym może ograniczyć dostęp np. do konkretnego podkatalogu.

Dla usługi WEDOS Dysk nie oferujemy żadnego własnego programu, który musiałby być zainstalowany na komputerze. Zamiast tego udostępniamy miejsce na dysku za pośrednictwem kilku popularnych protokołów do przesyłania i udostępniania plików, dzięki czemu możesz użyć dowolnego programu obsługującego jeden z tych protokołów lub podłączyć przestrzeń jako dysk sieciowy.

Kolejną możliwością jest utworzenie Subversion repository w ramach usługi WEDOS Dysk.

W przyszłości planujemy także: NFS, WebDAV i Git.

Pliki umieszczone na przestrzeni dyskowej nie są bezpośrednio dostępne przez protokół HTTP (mamy to w planach, ale w ograniczonym zakresie. przestrzeń nie może być użyta jako publiczny serwer WWW).

Parametry przestrzeni dyskowej

 • Przestrzeń dyskową charakteryzuje ściśle określona wielkość oraz maksymalna liczba plików możliwych do umieszczenia w zależności od wybranego wariantu usługi. Do tej powierzchni oraz liczby plików zalicza się wszystko, co zostanie nagrane przez klienta, włącznie z ewentualnymi danymi i plikami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi. W chwili, gdy łączna powierzchnia lub maksymalna liczba plików zostanie wyczerpana, umieszczenie kolejnych plików nie będzie możliwe.
 • Przestrzeń dyskowa ma ograniczoną liczbę kont użytkowników (w wariantach podstawowych dostępny jest tylko 1).
 • Nie tworzymy kopii zapasowych danych (usługa w przygotowaniu)
 • Dane nie są u nas w żaden sposób szyfrowane. Jeśli chcesz u nas przechowywać poufne dane, zalecamy ich zaszyfrowanie przed umieszczeniem na dysku.
 • Dane nie są w żaden sposób wersjonowane, nie można uzyskać dostępu do starszej wersji pliku.
 • Dane są zapisywane na profesjonalnych macierzach dyskowych Fujitsu DX80, dyski w macierzy RAID 50. Aktualnie mamy przygotowaną pojemność ponad 100 TB, którą w razie potrzeby w prosty sposób rozbudujemy.

Zarządzanie przestrzenią dyskową:

Wykaz Twoich usług oraz podstawowe narzędzia do zarządzania nimi są dostępne w Panelu Klienta na stronie client.wedos.com.

Za pośrednictwem Panelu Klienta możesz:

 • skontrolować aktualną zajętość miejsca i liczbę plików
 • tworzyć nowych użytkowników (jeśli jest to możliwe w ramach danego wariantu)
 • zmieniać ustawienia – włączenie/wyłączenie pojedynczych protokołów
 • zmienić hasło użytkownika
 • zmienić dane nabywcy (dane do faktury)
 • przedłużyć usługę
 • zrezygnować z usługi
Děkujeme za zpětnou vazbu!