WEDOS Cloud – Vytvoření Template

  WEDOS Cloud

Rozhraní Open Nebula umožňuje vytváření vlastních šablon, které lze využít pro nově vytvořené VPS. Primární využití šablon je při vytváření několika VPS s identickou konfigurací a stejným obsahem. To lze využít například v jednom z předchozích návodů, kde jsme konfigurovali nginx webservery, u kterých bylo nutné udržovat identickou konfiguraci mezi oběma servery. Pomocí šablon by stačilo nainstalovat a konfigurovat pouze jeden webserver a vytvořit z jeho aktuálního stavu šablonu, ze které by se vytvořil druhý server.

Vytvoření šablony

K vytvoření šablony potřebujeme mít vytvořený VPS server, na kterém máme nahraná veškerá potřebná data a připravenou konfiguraci. V této ukázce použijeme již vytvořené VPS, které jsme využili pro webservery. VPS je nejdříve potřeba vypnout a následně kliknout na tlačítko s ikonou diskety pro vytvoření šablony.

Vypnutí VPS
Tlačítko pro vytvoření šablony

Po kliknutí na tlačítko si šablonu pojmenujeme a chvíli počkáme, než se šablona vytvoří.

Vytvořené šablony nalezneme v sekci Templates a VMs

Zde je možné šablonu případně upravit. Většinu těchto položek je možné upravit během vytváření nové VPS a slouží tak jako výchozí hodnoty.

Vytvoření VPS podle šablony

Jakmile si nastavení šablony upravíme, aby vyhovovalo našim potřebám, přejdeme k vytvoření VPS. To můžeme provést buďto kliknutím na tlačítko Instantiate u zvolené šablony nebo kliknutím na tlačítko + v sekci Instances a VMs. Zde vybereme vytvořenou šablonu a případně poupravíme přidělenou paměť RAM, CPU a velikost úložiště. Ve výchozím stavu jsou nastaveny hodnoty ze šablony, které byly nastaveny podle VPS, ze které jsme šablonu vytvořili.

Vytvořená VPS bude v identickém stavu jako VPS, ze které jsme vytvořili šablonu.

Je možné, že po vytvoření VPS zůstane ve stavu pending. K tomu může dojít, pokud vyčerpáme veškeré dostupné adresy na síťovém rozhraní. V tom případě je potřeba zakoupit více IP adres nebo přesunout VPS na jiné síťové rozhraní.

Děkujeme za zpětnou vazbu!