Nové gTLD domény – ověření majitele domény

  Domény, Nové gTLD domény

17. března 2020 jsme získali akreditaci u celosvětově známe neziskové organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a od této chvíle musíme dodržovat všechny její pravidla a zásady.

Jednou z těchto zásad je také ověření majitele domény. My jsme si pro ověřování majitelů domén zvolili elekronický způsob. Ten spočívá v tom, že na uvedenou e-mailovou adresu majitele domény je zaslán verifikační e-mail, kde každý zákaník nalezne odkaz pro ověření. Ověření probíhá tím, že je odkaz otevřen.

K ověření majitele domény dochází v těchto třech situacích:

  • Doména byla nově zaregistrovaná
  • Doména byla přeregistrována (přenesena) k WEDOS Internet, a.s. od jiného registrátora
  • U domény byl změněn držitel (majitel)

Doména byla nově zaregistrovaná

Pokud byla Vaše e-mailová adresa již v minulosti ověřena, verifikační e-mail již neobdržíte.

Pakliže Vaše e-mailová adresa ještě nebyla ověřena, během krátké chvíle po zřízení nové gTLD domény, tedy až po jejím úplném uhrazení, obdržíte na e-mail majitele domény verifikační e-mail. Ten je nutné potvrdit kliknutím na odkaz. Nebude-li majitel domény potvrzen, obdržíte 7, 15, 30 a 45 den po registraci upomínky.

  • Odesílatelem e-mailu pro ověření je – null@wedos.com
  • Předmětem je – Ověření e-mailové adresy majitele generické domény / E-mail Address Verification Required.

Pozor! Bez ověření e-mailu majitele domény nebude doména funkční.

Po potvrzení může trvat i několik hodin, než bude doména propsána v DNS.

Doména byla přeregistrována od konkurence a nebo u ní byl změněn držitel

V těchto dvou případech není potřeba ověřovat ještě neverifikovaný e-mail majitele domény v samostatném e-mailu, protože jsme se rozhodli ověření majitele domény spojit spolu s potvrzením o přeregistraci k WEDOS od konkurence a nebo spolu se změnou majitele domény.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.