WEDOS Cloud – Plánovač akcí

  WEDOS Cloud

Rozhraní Open Nebula umožňuje naplánovat automatické spuštění akcí v daný čas. Naplánované akce je možné spravovat v sekci Actions po rozkliknutí vytvořené VPS.

Po kliknutí na tlačítko Add action se zobrazí výběr akcí, které je možné provést. Akce jsou detailněji popsány na stránkách Open Nebula. Nejzákladnější a nejvíce používané akce jsou následující:

  • suspend – pozastavení (podobný režimu spánku ve Windows)
  • resume – spuštění nebo obnovení z pozastavení
  • reboot – restart
  • reboot-hard – restart (vypne VPS „natvrdo“)
  • poweroff – vypnutí
  • poweroff-hard – vypnutí „natvrdo“
  • snapshot-create – vytvoří snapshot aktuálního stavu VPS (záloha disku)

Po zvolení požadované akce je potřeba vybrat datum a čas, kdy se úloha spustí.

V případě, že bychom chtěli akci pravidelně opakovat, je možné zaškrtnout políčko „Periodic“, čímž se nám odemknou další možnosti nastavení.

Zde je možné vybrat, ve které dny se bude úloha spouštět a zda se má opakovat do nekonečna. Lze také nechat úlohu smazat po určitém počtu spuštění nebo v určený datum.

Příklad úlohy, která vypne server každý všední den v 15:30 a smaže se po 10 spuštěních vypadá následovně:

Děkujeme za zpětnou vazbu!