WMS – SFTP webhostingu v rámci WMS

  WMS

Pro SFTP účty webhostingu v rámci WMS platí obdobná pravidla jako u klasického webhostingu NoLimit. To jest při každém zřízení webhostingu je vytvořen hlavní SFTP účet, který je nasměrován do kořenového adresáře webhostingu. V něm uvidíte podadresáře session, tmp a www.

V kořenovém adresáři webhostingu v rámci WMS není možné z bezpečnostních důvodů provádět změny.

Stejně tak můžete vytvářet libovolný počet dalších SFTP účtů v detailu webhostingu v rámci WMS. Jediný rozdíl oproti klasickému webhositngu NoLimit je v tom, že u dodatečných SFTP účtů webhostingu v rámci WMS už není možné omezit přístup jen do určitých složek. Každý dodatečný účet sice můžete nasměrovat ve výchozím stavu do určité složky, ale následně je možné se pohybovat po celém SFTP účtu.

Jakmile je SFTP účet vytvořen, systém Vám automaticky zašle přístupy e-mailem.

Pokud jste e-mail s přístupy smazali a nebo si je chcete nastavit znovu, můžete tak učinit v zákaznické administraci v detailu SFTP u konkrétního webhostingu v rámci služby WMS.

Detail hlavního SFTP účtu webhostingu v rámci WMS

Kompletní obecné informace o FTP, u kterých platí obdobná pravidla jako u SFTP naleznete v naší znalostní bázi FTP účtu u webhostingu.

Přihlášení na SFTP webhostingu v rámci WMS

Přihlásit na SFTP webhostingu můžete pomocí jedné z těchto možností:

  • Jména a hesla
  • SSH klíče

Přihlášení přes SFTP za pomoci jména a hesla

Využít můžete jakýkoliv ftp klient, který podporuje SFTP (SSH File Transfer Protocol), kde zadáte SFTP adresu, jméno, heslo a připojíte se.

Velmi známý a multiplatformní je Filezilla. Návod byste nalezli v naší znalostní bází FTP klient – Filezilla. Důležité je k adrese přidat protokol sftp://

Spojení probíhá na výchozí port 22.

Přihlášení přes SFTP za pomoci SSH klíče

Pro přihlášení přes SFTP za pomoci SSH klíče je nutné si nejprve nechat vygenerovat privátní a veřejný klíč. To můžete podle návodu v naší znalostní bázi Jak na vygenerování privátního a veřejného SSH klíče.

Zkopírujte vygenerovaný veřejný klíč (public key)

Vygenerovaný veřejný klíč (public key) zkopírujete ze souboru id_rsa.pub na vašem stroji do zákaznické administrace konkrétního SFTP účtu.

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V hlavním menu klikněte na záložku hostingové služby – WMS.
  3. V seznamu klikněte na požadované WMS, u kterého se nachází konkrétní hosting se SFTP účtem.
  4. V levém menu zvolte odkaz Seznam webhostingů.
  5. V Seznamu webhostingů klikněte na požadovaný webserver, kde se nachází SFTP účet
  6. Nyní v Detailu v pravé části obrazovky klikněte na konkrétní SFTP účet
  7. Do textového pole “Řetězec veřejného SSH klíče:” vložte vygenerovaný veřejný klíč
  8. SSH klíč je přidán.
Kroky 1 až 3,  v zákaznické administraci zvolte v seznamu služeb požadované WMS
Kroky 4 až 5, výběr konkrétního webhostingu
Krok 6, konkrétní SFTP účet webhostingu v rámci WMS
Kroky 7 až 8, vložení veřejného SSH klíče

Takto vygenerovaným a přidáným SSH klíčem se můžete připojit například skrz multiplatformní klient Filezilla. Konkrétní návod byste nalezli v naší znalostní bází FTP klient – Filezilla.

Děkujeme za zpětnou vazbu!