WMS – SFTP webhostingu v rámci WMS

  WMS

Pro SFTP účty webhostingu v rámci WMS platí obdobná pravidla jako u klasického webhostingu NoLimit. To jest při každém zřízení webhostingu je vytvořen hlavní SFTP účet, který je nasměrován do kořenového adresáře webhostingu. V něm uvidíte podadresáře session, tmp a www.

Stejně tak můžete vytvářet libovolný počet dalších SFTP účtů v detailu webhostingu v rámci WMS a každý z nich lze nasměrovat buď opět do kořenového adresáře webhostingu nebo do libovolného podadresáře. Jakmile je SFTP účet vytvořen, systém Vám automaticky zašle přístupy e-mailem.

Pokud jste e-mail s přístupy smazali a nebo si je chcete nastavit znovu, můžete tak učinit v zákaznické administraci v detailu SFTP u konkrétního webhostingu v rámci služby WMS.

Detail hlavního SFTP účtu webhostingu v rámci WMS

Kompletní obecné informace o FTP, u kterých platí obdobná pravidla jako u SFTP naleznete v naší znalostní bázi FTP účtu u webhostingu.

Přihlášení na SFTP webhostingu v rámci WMS

Přihlásit na SFTP webhostingu můžete pomocí jedné z těchto možností:

  • Jména a hesla
  • SSH klíče

Přihlášení přes SFTP za pomoci jména a hesla

Využít můžete jakýkoliv ftp klient, který podporuje SFTP (SSH File Transfer Protocol), kde zadáte SFTP adresu, jméno, heslo a připojíte se.

Velmi známý a multiplatformní je Filezilla. Návod byste nalezli v naší znalostní bází FTP klient – Filezilla.

Přihlášení přes SFTP za pomoci SSH klíče

Pro přihlášení přes SFTP za pomoci SSH klíče je nutné si nejprve nechat vygenerovat privátní a veřejný klíč. To můžete podle návodu v naší znalostní bázi Jak na vygenerování privátního a veřejného SSH klíče.

Zkopírujte vygenerovaný veřejný klíč (public key)

Vygenerovaný veřejný klíč (public key) zkopírujete ze souboru id_rsa.pub na vašem stroji do zákaznické administrace konkrétního SFTP účtu.

  1. Přihlaste se do zákaznické administrace.
  2. V hlavním menu klikněte na záložku hostingové služby – WMS.
  3. V seznamu klikněte na požadované WMS, u kterého se nachází konkrétní hosting se SFTP účtem.
  4. V levém menu zvolte odkaz Seznam webhostingů.
  5. V Seznamu webhostingů klikněte na požadovaný webserver, kde se nachází SFTP účet
  6. Nyní v Detailu v pravé části obrazovky klikněte na konkrétní SFTP účet
  7. Do textového pole “Řetězec veřejného SSH klíče:” vložte vygenerovaný veřejný klíč
  8. SSH klíč je přidán.
Kroky 1 až 3,  v zákaznické administraci zvolte v seznamu služeb požadované WMS
Kroky 4 až 5, výběr konkrétního webhostingu
Krok 6, konkrétní SFTP účet webhostingu v rámci WMS
Kroky 7 až 8, vložení veřejného SSH klíče

Takto vygenerovaným a přidáným SSH klíčem se můžete připojit například skrz multiplatformní klient Filezilla. Konkrétní návod byste nalezli v naší znalostní bází FTP klient – Filezilla.