WMS – SFTP na webhostingu w ramach WMS

  WMS

W odniesieniu do kont SFTP na webhostingu uruchomionym w ramach usługi WMS obowiązują takie same zasady, jak w przypadku tradycyjnego webhostingu NoLimit. Oznacza to, że przy każdym utworzeniu webhostingu następuje utworzenie głównego konta SFTP, które jest skierowane do głównego katalogu webhostingu. W katalogu znajdują się podkatalogi session, tmp a www.

W ramach WMS podobnie jak w przypadku webhostingu NoLimit możesz utworzyć dowolną liczbę dodatkowych kont SFTP, a każde z nich skierować bądź do katalogu głównego lub do dowolnego podkatalogu. Dane dostępowe do konta są przesyłane na e-mail tuż po jego utworzeniu.

Jeśli usunąłeś e-mail zawierający dane dostępowe lub chcesz ustawić je ponownie, zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do zakładki WMS, wybierz webhosting, w ramach którego utworzone zostało dane konto SFTP, a następnie w jego szczegółach wprowadź zmiany.

Szczegóły głównego konta SFTP na webhostingu w ramach WMS

Kompletne informacje o kontach FTP, w odniesieniu do których obowiązują takie same zasady, jak dla SFTP są dostępne tutaj.

Logowanie do SFTP na webhostingu utworzonym w ramach WMS

Logowanie do SFTP na webhostingu jest możliwe za pomocą:

  • loginu i hasła
  • klucza SSH

Logowanie do SFTP przy pomocy loginu i hasła

Możesz skorzystać z dowolnego klienta FTP obsługującego SFTP (SSH File Transfer Protocol), w którym połączenie następuje po wprowadzeniu adresu SFTP, loginu i hasła.

Jednym z najbardziej znanych i wieloplatformowych jest program Filezilla. Instrukcja dotycząca klienta Filezilla jest dostępna tutaj.

Logowanie do SFTP za pomocą klucza SSH

Aby zalogować się do SFTP za pomocą klucza SSH, konieczne jest uprzednie wygenerowanie klucza prywatnego i publicznego. W tym celu możesz skorzystać z instrukcji dostępnej tutaj.

Skopiuj wygenerowany klucz publiczny (public key)

Wygenerowany klucz publiczny (public key) skopiuj z pliku id_rsa.pub dostępnego na Twoim urządzeniu do szczegółów konkretnego konta SFTP w Panelu Klienta.

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
  2. Przejdź do zakładki usługi hostinowe – WMS.
  3. Z listy usług wybierz konkretny WMS.
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Lista webhostingów.
  5. Klikając nazwę webhostingu, przejdź do szczegółów usługi, w ramach której dostępne jest dane konto SFTP
  6. Wybierz z listy konkretne konto SFTP
  7. Do pola tekstowego „Ciąg klucza publicznego SSH:” skopiuj wygenerowany klucz publiczny, a następnie potwierdź dodanie, kliknięciem przycisku poniżej.
  8. Klucz SSH został dodany.
Kroki 1 až 3,  wybór konkretnego WMS z listy usług
Kroki 4 až 5, wybór konkretnego webhostingu
Krok 6, wybór konkretnego konta SFTP webhostingu w ramach WMS
Kroki 7 aż 8, dodanie klucza publicznego SSH

Z tak wygenerowanym i dodanym kluczem SSH możesz połączyć się np. przez wieloplatformowego klienta Filezilla. Szczegółowe instrukcje znajdziesz tutaj.

Děkujeme za zpětnou vazbu!