WAPI – omezení

Naše API rozhraní zavádí několik omezení před zneužíváním a chybnými požadavky.

Omezení počtu požadavků

Přes jeden uživatelský účet lze zaslat max. 1000 požadavků za hodinu. Týká se to všech požadavků vše typů. Při dosažení tohoto limitu jsou další požadavky odmítány až do vypršení časového limitu.

Tento limit lze v odůvodněných případech individuálně navýšit.

Neplatné požadavky

Jako ochrana před zneužitím API rozhraní či útoky na náš systém je zavedeno omezení na počet neplatných požadavků.

Za neplatné požadavky se považuje:

  • selhání autorizace – chybný podpis požadavku
  • přístup z nepovolené IP adresy
  • chybný vstup – chyba při parsování, chybějící nebo nesprávné parametry, neznámý příkaz atd.
  • příkazy končící jakoukoliv chybou
  • jakýkoliv požadavek nad rámec ostatních omezení

Při překročení 10 neplatných požadavků je IP adresa zablokována na dobu počet chybných požadavků krát 60 sekund. S každými dalšími chybnými požadavky se doba blokování prodlužuje.

Počet dotazů na dostupnost domény

Každý zákazník smí zadat max. 100 požadavků na dostupnost domény za hodinu. Týká se to příkazů domain-checkdomain-create a domain-transfer-check.

Tento limit nelze žádným způsobem navýšit.

Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.