WAPI – informacje podstawowe

WAPI – WEDOS API

API (Application Programming Interface – interfejs programowania aplikacji) to interfejs, przeznaczony do komunikacji między aplikacjami. W rzeczywistości jest to odpowiednik interfejsu użytkownika, z tą różnicą, że zamiast ludzi, używają go inne programy, a komunikacja ogranicza się do przekazywania najistotniejszych informacji w jak najprostszym formacie. 

WAPI służy więc do obsługi naszych usług bezpośrednio przez Twój system informacyjny. Płatności są realizowane z konta zaliczkowego, bez zbędnego czekania.

Warunkiem korzystania z interfejsu jest posiadanie aktywnego konta zaliczkowego, z którego opłacane rejestracje, przedłużenia, transfery i inne odpłatne usługi.

Użycie interfejsu

interfejs WAPI aktualnie umożliwia:

  • sprawdzenie stanu konta zaliczkowego
  • domeny – dostępność, rejestracja, przedłużenie, zmiana DNS, lista
  • kolejka poll

Kolejne komendy i obsługę dalszych końcówek przygotowujemy.

Aktywacja i ustawienie

Aby korzystać z interfejsu WAPI, musisz go najpierw aktywować, dokonasz tego w Panelu Klienta w zakładce klient, w sekcji WAPI.

Wszystkie komendy muszą być autoryzowane za pomocą Twojego loginu (e-maila, którego używasz przy logowaniu się do Panelu Klienta) i tzw. „hasła WAPI” (to hasło jest inne niż hasło do konta użytkownika).

Kolejnym krokiem jest ustawienie, z jakich adresów IP będziesz nawiązywał połączenie z WAPI. Można wprowadzić listę adresów IP oddzielonych spacją. Możliwe jest też podanie prefixu adresu IP (np.: '10.11.12.’ – będą akceptowane zapytania z adresów IP 10.11.12.1 – 10.11.12.255). UWAGA! Interfejs komunikuje się także przez IPv6. Zapytania wysyłane z miejsca z łącznością IPv6 (na przykład z naszego webhostingu lub VPS), będą priorytetowe. W tym przypadku konieczne jest dodanie także tego adresu IPv6.

UWAGA! Bez ustawienia hasła i uprawnionych adresów IP korzystanie z interfejsu WAPI nie będzie możliwe!

Polecenia synchroniczne i asynchroniczne

Większość komend, realizowanych przez interfejs, jest synchroniczna – tj. wyślesz żądanie, a w ciągu kilku sekund otrzymasz wynik.

Część operacji jest (będzie) asynchroniczna. Oznacza to, że realizacja żądania może trwać bardzo długo (godziny lub dni), interfejs poinformuje Cię jedynie o przyjęciu Twojej dyspozycji. Informacje o statusie realizacji oraz ostateczny wynik są doręczane w formie notyfikacji. Przykładem jest transfer domeny EU, gdzie oczekuje się na potwierdzenie przez Abonenta domeny.

Děkujeme za zpětnou vazbu!