WAPI – Domény

  WAPI (API rozhraní)

Pokud jste WAPI ještě nepoužívali, projděte si nejprve článek WAPI v kostce (manuál).

V tomto článku najdete informace k následujícím příkazům:

domains-list

Příkaz domains-list vrátí seznam všech objednaných domén v zákaznickém účtu a jejich stav. Vrací i názvy smazaných domén. Jestli některá doména u nás byla vedena v několika objednávkách, příkaz ji vrátí vícekrát s příslušným stavem (u smazaných domén deleted). 

Parametry

 • status – nepovinný parametr, pomocí kterého můžete vybrat pouze domény v určitém stavu

Běžné stavy, v nichž se doména může nacházet:

 • fee_waiting – čeká na zaplacení
 • setup_processing – zřizuje se
 • active – aktivní
 • renew_processing – prodlužuje se
 • expired – expirováno
 • disabled – pozastaveno
 • canceled – zrušeno
 • transfer_fee_waiting – čeká na zaplacení přeregistrace
 • transfer_processing – probíhá přeregistrace
 • deleted – smazáno
 • 1000 – seznam domén úspěšně získán

Příkaz domains-list vrací seznam domén, ve kterém každá doména obsahuje tyto položky:

 • name – název domény
 • status – stav domény

Šablony

domains-list JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domains-list",
  "clTRID": "vlastní id kód"
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domains-list",
  "data": {
   "domain": {
    "1": {
     "name": "název 1. domény",
     "status": "stav domény",
     "expiration": "datum expirace domény"
     },
     "0": {
     "name": "název 2. domény",
     "status": "stav domény",
     "expiration": "datum expirace domény"
    }
   }
  }
 }
}

domains-list XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domains-list</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domains-list</command>
 <data>
  <domain>
   <name>název 2. domény</name>
   <status>stav domény</status>
   <expiration>datum expirace domény</expiration>
  </domain>
  <domain>
   <name>název 1. domény</name>
   <status>stav domény</status>
   <expiration>datum expirace domény</expiration>
  </domain>
 </data>
</response>

domain-create

Příkaz domain-create slouží k registraci nové domény. Příkaz je synchronní, tj. registraci domény provede okamžitě. Samotný proces registrace ale může trvat 5 – 20 sekund v závislosti na vytížení našeho systému a cílového registru domén. 

Příkaz domain-create spadá do limitu 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu.

U všech domén my i registry vyžadujeme souhlas majitele domény s pravidly registrace doménových jmen. Naše smluvní podmínky vyžadují, abyste vaše zákazníky s našimi podmínkami a s podmínkami příslušného registru domén seznámili! Pokud tak neučiníte, může to v případě sporu u domény vyústit až v její odebrání bez náhrady škody.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné
 • period – počet roků – povinné
 • dns nebo nsset – nastavení DNS serverů nebo u CZ domén NSSET – povinné
 • owner_c – kontakt vlastníka – povinné
 • admin_c – kontakt administrátora – nepovinné
 • rules – jméno a příjmení osoby, která provedla souhlas s našimi podmínkami a podmínkami příslušného registru (typicky majitel domény)

Možné hodnoty parametru dns:

 • Prázdný parametr dns – použít výchozí nastavení (nastaví se DNS servery WEDOS). Pozor, i když necháváte parametr DNS prázdný, pořád jej musíte uvést! Parametr NSSET musí hodnotu obsahovat vždy (např. WEDOS).
 • Vlastní konfigurace DNS serverů – nelze použít u CZ domén (každý záznam musí obsahovat pole name, volitelně pak addr_ip4 a addr_ip6, jednotlivé servery jsou vnořeny v elementu server).
 • 1000 – doména byla úspěšně zaregistrována
 • 1001 – požadavek na registraci byl přijat (některé domény nemůžeme zaregistrovat ihned, další průběh sledujte pomocí systému notifikací)
 • 3002 – nedostatečný kredit v zálohovém účtu
 • 3201 – doménový název je již obsazen
 • 3204 – doména je v karanténě
 • 3205 – doména je rezervovaná
 • 3206 – název domény je zablokován
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2203 – neplatné období
 • 3221 – vytváření selhalo
 • 4207 – vytvoření selhalo – chyba spojení

Po úspěšné registraci domény jsou v uzlu data vráceny položky:

 • num – číslo objednávky
 • expiration – datum expirace domény
 • credit – informace o stavu zálohového účtu po dokončení operace
  • amount – zbývající částka
  • currency – měna

Šablony

domain-create JSON s vlastními DNS

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-create",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www",
   "period": "počet roků registrace",
   "dns": {
    "server1":
     {
      "name": "adresa 1. dns serveru"
     },
    "server2":
     {
      "name": "adresa 2. dns serveru"
     }
    }
   },
   "owner_c": "ID kontaktu majitele",
   "admin_c": "ID kontaktu admina",
   "rules": {
    "fname": "Jméno",
    "lname": "Příjmení"
   }
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-create",
  "data": {
   "num": "číslo objednávky",
   "expiration": "datum expirace YYYY-MM-DD"
  }
 }
}

domain-create XML s vlastními DNS

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
  <period>počet roků registrace</period>
  <dns>
   <server>
    <name>adresa 1. dns serveru</name>
   </server> 
   <server> 
    <name>adresa 2. dns serveru</name> 
   </server> 
  </dns>
  <owner_c>ID kontaktu majitele</owner_c>
  <admin_c>ID kontaktu admina</admin_c>
  <rules>
   <fname>Jméno</fname>
   <lname>Příjmení</lname>
  </rules>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-create</command>
 <data>
  <num>číslo objednávky</num>
  <expiration>datum expirace YYYY-MM-DD</expiration>
 </data>
</response>

domain-create JSON s NSSET WEDOS

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-create",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše CZ doména bez www",
   "period": "počet roků registrace",
   "nsset": "WEDOS",
   "owner_c": "ID kontaktu majitele",
   "admin_c": "ID kontaktu admina",
   "rules": {
    "fname": "Jméno",
    "lname": "Příjmení"
   }
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-create",
  "data": {
   "num": "číslo objednávky",
   "expiration": "datum expirace YYYY-MM-DD"
  }
 }
}

domain-create XML s NSSET WEDOS

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše CZ doména bez www</name>
  <period>počet roků registrace</period>
  <nsset>WEDOS</nsset>
  <owner_c>ID kontaktu majitele</owner_c>
  <admin_c>ID kontaktu admina</admin_c>
  <rules>
   <fname>Jméno</fname>
   <lname>Příjmení</lname>
  </rules>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-create</command>
 <data>
  <num>číslo objednávky</num>
  <expiration>datum expirace YYYY-MM-DD</expiration>
 </data>
</response>

domain-check

Příkaz domain-check slouží k ověření, zda doménu můžeme zaregistrovat.

Příkaz domain-check spadá do limitu 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu.

Některé domény, přestože neexistují, zaregistrovat nemůžeme. Názvy mohou být rezervovány, blokovány, či může být jiným způsobem omezena jejich registrace. Vždy záleží na konkrétním registru, jeho pravidlech, příp. probíhajících sporech.

Parametry

 • name – název domény bez www, včetně koncovky – povinné
 • 1000 – doména je volná pro registraci
 • 3201 – doménový název je již obsazen
 • 3204 – doména je v karanténě
 • 3205 – doména je rezervovaná
 • 3206 – název domény je zablokován

Tento příkaz kromě návratové hodnoty nevrací žádná data.

Šablony

domain-check JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-check",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-check"
 }
}

domain-check XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-check</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-check</command>
</response>

domain-info

Příkaz domain-info slouží k získání informací o konkrétní doméně. 

Příkaz funguje pouze na domény v odpovídajícím klientském účtu.

Parametry

 • name – název domény bez www včetně koncovky – povinné
 • 1000 – příkaz proběhl v pořádku, element data obsahuje informace o doméně
 • 3222 – nepodařilo se načíst objekt domény
 • 3216 – nepodařilo se načíst informace o doméně
 • 3223 – doména nepatří do Vašeho zákaznického účtu
 • 4205 – chyba ve spojení s registrem

Element data obsahuje v případě úspěchu informace o doméně.Konkrétní data závisí na typu domény a dalších okolnostech. Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější:

 • name – název domény
 • status – stav domény
 • owner_c – vlastník domény
 • setup_date – datum zřízení
 • expiration – datum expirace
 • dns – seznam ns serverů
 • položky s prefixem own_ – informace o vlastníkovi domény

Některé informace o doméně nebo jejím majiteli mohou být skryté; v takovém případě mají hodnotu HIDDEN.

Šablony

domain-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-info",
  "data": {
   "domain": {
    "name": "vaše doména bez www",
    "status": "status domény",
    "owner_c": "ID majitele domény",
    "nsset": "WEDOS",
    "reg_owner": "",
    "reg_creator": "",
    "setup_date": "datum zřízení",
    "expiration": "datum expirace",
    "reg_update": "",
    "updated_date": "",
    "transfer_date": "",
    "dns": {
     "server1":
      {
       "name": "adresa 1. dns serveru"
      },
     "server2":
      {
       "name": "adresa 2. dns serveru"
      }
     }
    },
    "own_company": "",
    "own_name": "",
    "own_lname": "",
    "own_fname": "",
    "own_email": "",
    "own_email2": "",
    "own_phone": "",
    "own_fax": "",
    "own_ic": "",
    "own_dic": "",
    "own_taxpayer": "",
    "own_addr_street": "",
    "own_addr_city": "",
    "own_addr_zip": "",
    "own_addr_country": "",
    "own_addr_state": "",
    "admin_c": "",
    "own_other": {
     "notify_email": "",
     "ident_type": "",
     "ident": ""
    }
   }
  }
 }
}

domain-info XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-info</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-info</command>
 <data>
  <domain>
   <name>vaše doména bez www</name>
   <status>status domény</status>
   <owner_c>ID majitele domény</owner_c>
   <nsset>WEDOS</nsset>
   <reg_owner></reg_owner>
   <reg_creator></reg_creator>
   <setup_date>datum zřízení</setup_date>
   <expiration>datum expirace</expiration>
   <reg_update></reg_update>
   <updated_date></updated_date>
   <transfer_date></transfer_date>
   <dns>
    <server>
     <name>adresa 1. dns serveru</name>
    </server>
    <server>
     <name>adresa 2. dns serveru</name>
    </server>
   </dns>
  </domain>
  <own_company></own_company>
  <own_name></own_name>
  <own_lname></own_lname>
  <own_fname></own_fname>
  <own_email></own_email>
  <own_email2></own_email2>
  <own_phone></own_phone>
  <own_fax></own_fax>
  <own_ic></own_ic>
  <own_dic></own_dic>
  <own_taxpayer></own_taxpayer>
  <own_addr_street></own_addr_street>
  <own_addr_city></own_addr_city>
  <own_addr_zip></own_addr_zip>
  <own_addr_country></own_addr_country>
  <own_addr_state></own_addr_state>
  <admin_c></admin_c>
  <own_other>
  <notify_email></notify_email>
  <ident_type></ident_type>
  <ident></ident>
  </own_other>
 </data>
</response>

domain-renew

Příkaz domain-renew umožňuje prodloužit doménu, která nemá objednané prodloužení. 

Systém prodlužuje domény automaticky 30 dní před expirací. Nastavení můžete změnit podle návodu Administrace – Nastavení chování služeb před expirací.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné
 • period – počet let prodloužení – povinné
 • 1000 – Doména byla úspěšně prodloužena, v uzlu data je vráceno pole expiration s novým datem expirace
 • 2203 – Neplatná doba prodloužení
 • 2269 – již existuje nezaplacené (nové) období

V případě úspěchu vrací tento příkaz nové datum expirace

 • expiration – nové datum expirace domény

Šablony

domain-renew JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-renew",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www",
   "period": "počet let prodloužení"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-renew",
  "data": {
   "expiration": "nové datum expirace"
  }
 }
}

domain-renew XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-renew</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
  <period>počet let prodloužení</period>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-renew</command>
 <data>
  <expiration>nové datum expirace</expiration>
 </data>
</response>

domain-update-ns

Příkaz domain-update-ns slouží ke změně DNS serverů domény.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné
 • dns nebo nsset – DNS servery nebo u CZ domén NSSET – povinné

Možné hodnoty parametru dns:

 • Prázdný parametr dns – použít výchozí nastavení (nastaví se DNS servery WEDOS). Pozor, i když necháváte parametr DNS prázdný, pořád jej musíte uvést!
 • Vlastní konfigurace DNS serverů – nelze použít u CZ domén (každý záznam musí obsahovat pole name, volitelně pak addr_ip4 a addr_ip6, jednotlivé servery jsou vnořeny v elementu server).
 • 1000 – DNS servery úspěšně nastaveny
 • 2209 – neplatný formát NSSETu (u cz domén)
 • 2210 – neplatný formát nastavení DNS serverů

Příkaz nevrací kromě návratového kódu žádná data.

Šablony

domain-update-ns JSON s vlastními DNS

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-update-ns",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www",
   "dns": {
    "server1":
     {
      "name": "adresa 1. dns serveru"
     },
    "server2":
     {
      "name": "adresa 2. dns serveru"
     }
    }
   }
  }
 } 
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-update-ns",
 }
}

domain-update-ns XML s vlastními DNS

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-update-ns</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
  <dns>
   <server>
    <name>adresa 1. dns serveru</name>
   </server>
   <server>
    <name>adresa 2. dns serveru</name>
   </server>
  </dns>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-update-ns</command>
</response>

domain-transfer

Příkaz domain-transfer slouží k převedení domény od jiného registrátora k nám.

Příkaz je synchronní pouze pro CZ a EU domény, tj. u nich se v případě správného autorizačního hesla provede převod okamžitě a hned znáte výsledek. U ostatních domén je přeregistrace asynchronní, výsledek se dozvíte prostřednictvím notifikace.

Příkaz domain-transfer spadá do limitu 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu.

U všech domén my i registry vyžadujeme souhlas majitele domény s pravidly přeregistrace doménových jmen. Naše smluvní podmínky vyžadují, abyste vaše zákazníky s našimi podmínkami a s podmínkami příslušného registru domén seznámili! Pokud tak neučiníte, může to v případě sporu u domény vyústit až v její odebrání bez náhrady škody.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné
 • auth_info – autorizační heslo – povinné
 • owner_c – identifikátor kontaktu majitele – povinné pouze u registrů, které jej vyžadují (SK, EU, gTLD)
 • dns – konfigurace DNS serverů domény – nepovinné; dostupné pouze u registrů, které podporují změnu DNS serverů při přeregistraci domény (EU, gTLD)
 • rules – jméno a příjmení osoby, která provedla souhlas s našimi podmínkami a podmínkami příslušného registru (typicky majitel domény) – povinné

Dostupné hodnoty parametru dns:

 • Parametr dns není v požadavku uveden – doména si zachová aktuální nastavení DNS serverů. Při přeregistraci dojde k resolvování aktuálně nastavených DNS serverů. Pokud není možné aktuálně nastavené DNS servery resolvovat, může přeregistrace skončit chybou (gTLD).
 • Prázdný parametr dns – při přeregistraci jsou nastaveny výchozí DNS servery WEDOS.
 • Parametr dns s konfigurací DNS serverů – při přeregistraci systém u domény nastaví DNS servery uvedené v parametru DNS.
 • 1000 – Doména úspěšně přeregistrována
 • 1001 – Požadavek na registraci byl přijat, čeká na provedení (některé domény není možné přeregistrovat ihned, průběh sledujete přes notifikace)
 • 2100 – chybí povinný parametr
 • 2101 – neplatný tvar parametrů
 • 2201 – špatně zvolená TLD
 • 2202 – špatný formát doménového názvu
 • 2204 – nebyl uveden identifikátor kontaktu majitele domény
 • 2207 – neplatný identifikátor kontaktu majitele domény
 • 2210 – neplatný formát DNS serverů
 • 2215 – Nebylo zadáno autorizační heslo (auth_info) a u této domény je vyžadováno
 • 2245 – nevyplněn souhlas
 • 2246 – chyba dat souhlasu
 • 2252 – překročen limit požadavků na ověření domény
 • 2263 – autorizační heslo je kratší než je požadovaná minimální délka
 • 2271 – neplatný formát autorizačního hesla
 • 3001 – neplatná měna zálohového účtu
 • 3003 – neplatné fakturační údaje zálohového účtu
 • 3207 – doména je již registrovaná u nás
 • 3208 – nelze přeregistrovat z důvodu příliš blízké expirace
 • 3217 – Nebylo možné navázat spojení s registrem
 • 3218 – Přeregistrace není možná
 • 3219 – existuje nevyřízený požadavek na přeregistraci této domény
 • 3220 – doména je již vedena v naší evidenci
 • 3226 – nepodařilo se přeregistrovat doménu
 • 3227 – chyba autorizace na registru domén
 • 3258 – odstávka registru
 • 3266 – nelze přeregistrovat, protože doména je po expiraci
 • 3267 – nepodařilo se resolvovat autoritativní DNS servery domény
 • 4002 – nepodařilo se odečíst kredit ze zálohového účtu
 • 4003 – nepodařilo se vytvořit období ve fakturaci
 • 4206 – nepodařilo se zjistit, zda je doménu možné přeregistrovat – chyba spojení
 • 4209 – nepodařilo se zjistit typ přeregistrace (s/bez prodloužení)
 • 5001 – interní chyba přihlášení
 • 5002 – nepodařilo se vypočítat cenu přeregistrace
 • 5004 – odstávka fakturace
 • num – číslo objednávky
 • expiration – datum expirace domény

Šablony

domain-transfer JSON s vlastními DNS

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-transfer",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www",
   "auth_info": "autorizační kód pro přeregistraci",
   "dns": {
    "server1":
     {
      "name": "adresa 1. dns serveru"
     },
    "server2":
     {
      "name": "adresa 2. dns serveru"
     }
    }
   },
   "rules": {
    "fname": "Jméno",
    "lname": "Příjmení"
   }
  }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-transfer",
  "data": {
   "num": "číslo objednávky",
   "expiration": "datum expirace YYYY-MM-DD"
  }
 }
}

domain-transfer XML s vlastními DNS

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-transfer</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
  <auth_info>autorizační kód pro přeregistraci</auth_info>
  <dns>
   <server>
    <name>adresa 1. dns serveru</name>
   </server>
   <server>
    <name>adresa 2. dns serveru</name>
   </server>
  </dns>
 </data>
 <rules>
  <fname>Jméno</fname>
  <lname>Příjmení</lname>
 </rules>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-transfer</command>
 <data>
  <num>číslo objednávky</num>
  <expiration>datum expirace YYYY-MM-DD</expiration>
 </data>
</response>

domain-transfer-check

Příkaz domain-transfer-check slouží pro kontrolu, zda je možné doménu přeregistrovat od jiného registrátora do našeho systému.

Příkaz domain-transfer-check spadá do limitu 100 dotazů na dostupnost domény za hodinu.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné

Příkaz standardně vrací tyto návratové hodnoty:

 • 1000 – Přeregistrace je u této domény možná
 • 3217 – Nebylo možné navázat spojení s registrem
 • 3218 – Přeregistrace není možná

Tento příkaz kromě návratové hodnoty nevrací žádná data.

Šablony

domain-transfer-check JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-transfer-check",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-transfer-check"
 }
}

domain-transfer-check XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-transfer-check</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-transfer-check</command>
</response>

domain-send-auth-info

Příkazem domain-send-auth-info necháte na kontaktní e-mail majitele domény odeslat autorizační heslo k dané doméně.

Vstupní parametry

 • name – název domény – povinné
 • 1000 – autorizační heslo odesláno na e-mail majitele domény
 • 2243 – pro tuto doménu není povoleno zasílat auth_info
 • 3209 – nepodařilo se zaslat auth_info
 • 3210 – nepodařilo se zaslat auth_info – doména je nedostupná
 • 3222 – nepodařilo se načíst doménu
 • 3223 – doména nepatří do tohoto zákaznického účtu
 • 4214 – nepodařilo se zaslat auth_info – chyba spojení – opakujte akci později

Příkaz nevrací kromě návratového kódu žádná data.

Šablony

domain-send-auth-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-send-auth-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "vaše doména bez www"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-send-auth-info"
 }
}

domain-send-auth-info XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-send-auth-info</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>vaše doména bez www</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-send-auth-info</command>
</response>

domain-tld-period-check

Příkaz domain-tld-period-check kontroluje, zda u dané doménové koncovky lze nastavit určitou registrační periodu.

Parametry

 • tld – TLD
 • period – počet let prodloužení registrace domény
 • 1000 – perioda lze u této domény použít
 • 2203 – perioda nelze použít

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

domain-tld-period-check JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "domain-tld-period-check",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "doménová koncovka ke kontrole",
   "period": "počet let registrační periody"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "domain-tld-period-check"
 }
}

domain-tld-period-check XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>domain-tld-period-check</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
 <tld>doménová koncovka ke kontrole</tld>
 <period>počet let registrační periody</period>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>domain-tld-period-check</command>
</response>

Děkujeme za zpětnou vazbu!