WAPI – NSSET

  WAPI (API rozhraní)

Tento návod řeší příkazy WAPI pro práci s NSSETem, který používají pouze domény CZ. Návod na práci s DNS najdete v článku WAPI – DNS

Pokud jste WAPI ještě nepoužívali, projděte si nejprve článek WAPI v kostce (manuál).

V tomto článku najdete informace k následujícím příkazům:

nsset-check

Příkazem nsset-check ověříte, zda je název NSSETu volný k registraci, nebo je již obsazen, případně je v nějakém jiném stavu. 

Parametry

 • tld – TLD
 • name – název NSSETu
 • 1000 – NSSET je dostupný k registraci
 • 2201 – neplatné TLD
 • 2247 – nepodoprovaný formát NSSETu
 • 3242 – NSSET je nedostupný
 • 3245 – NSSET je již zaregistrován
 • 3246 – nedostupný
 • 3247 – nedostupný
 • 3248 – nedostupný – karanténa
 • 3249 – nedostupný – rezervován
 • 3250 – nedostupný – blokován
 • 3251 – již zaregistrováno (u nás)
 • 4218 – odeslání selhalo – chyba komunikace 

Příkaz žádná data nevrací.

Šablony

nsset-check JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "nsset-check",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "name": "název NSSETu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "nsset-check"
 }
}

nsset-check XML

Chyba zobrazení XML. Šablonu najdte na tomto odkazu.

nsset-info

Příkazem nsset-info stáhnete informace o daném NSSETu.

Parametry

 • tld – TLD
 • name – název NSSETu
 • 1000 – OK
 • 2201 – neplatné TLD
 • 2209 – chyba syntaxe
 • 2247 – nepodoprovaný formát NSSETu
 • 3214 – chyba – NSSET nenačten
 • 3242 – NSSET je nedostupný
 • 4204 – chyba spojení, opakujte později

V případě úspěchu vrací příkaz v uzlu data element nsset s těmito položkami:

 • name – název NSSETu
 • status – stav
 • reg_owner – aktuální registrátor
 • reg_creator – registrátor, kt. NSSET vytvořil
 • reg_update – registrátor, kt. provedl poslední změnu
 • created_date – vytvořeno
 • updated_date – datum poslední změny
 • transfer_date – datum přeregistrace k jinému registrátorovi
 • tech_c – technický kontakt NSSETu
 • dns – seznam ns serverů
 • server
  • name – jméno serveru
  • addr_ipv4 – IPv4 adresa serveru
  • addr_ipv6 – IPv6 adresa serveru

Šablony

nsset-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "nsset-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "name": "název NSSETu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "nsset-info",
  "data": {
   "nsset": {
    "name": "Název NSSETu",
    "status": "ok",
    "reg_owner": "aktuální registrátor",
    "reg_creator": "autor NSSETu",
    "reg_update": "registrátor poslední změny",
    "created_date": "datum a čas založení",
    "updated_date": "datum a čas poslední změny",
    "transfer_date": "datum a čas přeregistrace",
    "tech_c": "ID technického kontaktu",
    "dns": {
     "server1": {
      "name": "název DNS serveru",
      "addr_ipv4": "IPv4 adresa DNS serveru",
      "addr_ipv6": "IPv6 adresa DNS serveru"
     }
    }
   }
  }
 }
}

nsset-info XML

Chyba zobrazení XML. Šablonu najdte na tomto odkazu.

nsset-create

Příkaz nsset-create slouží pro vytvoření nového NSSETu. NSSET obsahuje seznam ns serverů, každý server obsahuje položku name a případně také jeho IP adresy. Dále můžete nastavit kontakt techika, pokud ho nezadáte, nastaví se výchozí (WEDOS).

Parametry

 • tld – TLD
 • name – název NSSETu
 • dns – seznam ns serverů, každá položka server obsahuje informace o daném ns serveru
  • server
   • name – název
   • addr_ipv4 – IPv4 adresa
   • addr_ipv6 – IPv6 adresa
 • tech_c – kontakt technika – nepovinný parametr
 • 1000 – OK, NSSET vytvořen
 • 2201 – chybně zadaná TLD
 • 2210 – neplatný formát pole ns serverů
 • 2211 – příliš mnoho ns serverů
 • 2216 – chybná syntaxe kontaktu technika
 • 2247 – nepodoprovaný formát NSSETu
 • 3228 – není podpora práce s kontakty
 • 3229 – chyba načtení kontaktu
 • 3242 – NSSET je nedostupný
 • 3244 – vytvoření NSSETu selhalo
 • 3245 – NSSET je již zaregistrován
 • 3246 – nedostupný
 • 3247 – nedostupný
 • 3248 – nedostupný – karanténa
 • 3249 – nedostupný – rezervován
 • 3250 – nedostupný – blokován
 • 3251 – již zaregistrováno
 • 4212 – chyba spojení
 • 4218 – kontrola selhala – chyba komunikace
 • 4219 – vytvoření selhalo – chyba komunikace 

V případě úspěchu vrací příkaz v uzlu data toto:

 • nsset – název vytvořeného NSSETu

Šablony

nsset-create JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "nsset-create",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "name": "název NSSETu",
   "dns": {
    "server1": {
     "name": "adresa DNS serveru"
    }
   },
   "tech_c": "ID technického kontaktu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "nsset-create",
  "data": {
   "nsset": "Název NSSETu"
  }
 }
}

nsset-create XML

Chyba zobrazení XML. Šablonu najdte na tomto odkazu.

nsset-update

Příkazem nsset-update upravíte již existující NSSET. Starý záznam se kompletně přepíše, zadejte tedy všechny položky.

Parametry

 • tld – TLD
 • name – název NSSETu
 • dns – seznam ns serverů, každá položka server obsahuje informace o daném ns serveru
  • server
   • name – název
   • addr_ipv4 – IPv4 adresa
   • addr_ipv6 – IPv6 adresa
 • tech_c – kontakt technika – nepovinné
 • 1000 – OK, NSSET upraven
 • 2201 – chybně zadaná TLD
 • 2209 – chyba syntaxe
 • 2210 – neplatný formát seznamu dns serverů
 • 2211 – příliš mnoho dns serverů
 • 2216 – chybná syntaxe kontaktu
 • 2247 – neplatný NSSET
 • 3214 – chyba – NSSET nenačten
 • 3228 – není podpora práce s kontakty
 • 3229 – chyba načtení kontaktu
 • 3242 – NSSET není touto doménou podporován
 • 3252 – chyba autorizace
 • 3254 – úprava NSSETu selhala
 • 4204 – NSSET je nedostupný – chyba spojení
 • 4220 – úprava NSSETu selhala – chyba spojení
 • 4212 – kontakt je nedostupný – chyba spojení

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

nsset-update JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "nsset-update",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "name": "název NSSETu",
   "dns": {
    "server1": {
     "name": "adresa DNS serveru"
    }
   },
   "tech_c": "ID technického kontaktu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "nsset-update"
 }
}

nsset-update XML

Chyba zobrazení XML. Šablonu najdete na tomto odkazu.

nsset-transfer

Příkaz nsset-transfer změní registrátora NSSETu na WEDOS. 

Parametry

 • tld – TLD
 • name – název NSSETu
 • auth_info – autorizační heslo k NSSETu
 • 1000 – OK
 • 2100 – povinný parametr chybí
 • 2101 – neplatné vstupní parametry
 • 2201 – nepodporovaná TLD
 • 2209 – chyba syntaxe
 • 2215 – chybí auth_info
 • 2247 – neplatný název NSSETu
 • 2249 – pro tuto TLD není transfer NSSETu povolen
 • 3214 – chyba – NSSET nenačten
 • 3242 – NSSET není podporován
 • 3251 – NSSET je již u cílového registrátora zaregistrován
 • 3255 – chyba autorizace
 • 3256 – transfer NSSETu selhal
 • 4204 – NSSET nenačten – chyba spojení
 • 4221 – transfer NSSETu selhal – chyba spojení

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

nsset-transfer JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "nsset-transfer",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "name": "název NSSETu",
   "auth_info": "autorizační heslo NSSETu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "nsset-transfer"
 }
}

nsset-transfer XML

Chyba zobrazení XML. Šablonu najdete na tomto odkazu.

nsset-send-auth-info

Příkaz nsset-send-auth-info zašle autorizační heslo NSSETu na e-mail technického kontaktu NSSETu.

NSSETy používají pouze domény s koncovkou CZ.

Parametry

 • tld – TLD
 • name – název NSSETu
 • 1000 – OK, auth_info odesláno na kontaktní e-mail
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2209 – chyba syntaxe NSSETu
 • 2216 – chybná syntaxe kontaktu
 • 2243 – pro tento NSSET není povoleno odeslání autorizačního kódu
 • 2247 – nepodoprovaný formát NSSETu
 • 3214 – chyba – NSSET nenačten
 • 3217 – odeslání autorizačního kódu selhalo
 • 3228 – není podpora práce s kontakty
 • 3229 – chyba načtení kontaktu
 • 3242 – NSSET je nedostupný
 • 3257 – odeslání selhalo, NSSET je nedostupný
 • 4204 – NSSET není dostupný – chyba spojení
 • 4212 – kontakt není dostupný – chyba spojení
 • 4222 – odeslání selhalo – chyba spojení

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

nsset-send-auth-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "nsset-send-auth-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "name": "název NSSETu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "nsset-send-auth-info"
 }
}

nsset-send-auth-info XML

Chyba zobrazení XML. Šablonu najdete na tomto odkazu.

Děkujeme za zpětnou vazbu!