WAPI – DNS

  WAPI (API rozhraní)

Tento návod řeší příkazy WAPI pro práci s DNS. V některých případech u domén CZ nepracujete s DNS, ale s NSSET. Návod na práci s NSSET najdete v článku WAPI – NSSET

Pokud jste WAPI ještě nepoužívali, projděte si nejprve článek WAPI v kostce (manuál).

V tomto článku najdete informace k následujícím příkazům:

dns-domains-list

Příkazem dns-domains-list vypíšete seznam domén uživatele v DNS. 

Parametry

Příkaz nepřijímá žádné parametry.

 • 1000 – OK

Příkaz vrací seznam domén v tomto tvaru:

 • domain
  • name – název domény
  • status – stav
  • type – typ (primary/secondary)

Šablony

dns-domains-list JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domains-list",
  "clTRID": "vlastní id kód",
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domains-list",
  "data": {
   "domain1": {
    "name": "název domény v DNS",
    "type": "typ (primary/secondary)",
    "status": "stav"
   }
  }
 }
}

dns-domains-list XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domains-list</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domains-list</command>
 <data>
  <domain>
   <name>název domény v DNS</name>
   <type>typ (primary/secondary)</type>
   <status>stav</status>
  </domain>
 </data>
</response>

dns-domain-info

Příkazem dns-domain-info zjistíte základní informace o doméně v DNS systému WEDOS (WDNS). 

Parametry

 • name – název domény
 • 1000 – OK
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný název domény
 • 3222 – selhalo otevření domény
 • 3223 – chyba autorizace
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná

V případě úspěchu vrací příkaz detail o doméně ve WDNS v uzlu data/domain.

Šablony

dns-domain-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domain-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název domény"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domain-info",
  "data": {
   "domain": {
    "name": "název domény",
    "status": "",
    "type": "",
    "tlock": "",
    "autocommit": "",
    "axfr_enabled": "povoleno odchozí axfr? (0/1)",
    "axfr_ips": "seznam povolených ip adres pro axfr",
    "changed": "",
    "changed_date": "",
    "commit_date": "",
    "reload_pending": "",
    "reload_pending_date": "",
    "reload_date": "",
    "disabled_date": "",
    "enabled_date": "",
    "add_date": "",
    "rname": "",
    "serial": "",
    "refresh": "",
    "retry": "",
    "expire": "",
    "minimum": "",
    "rr_cnt6": "",
    "ns_out": "",
    "ns1": ""
   }
  }
 }
}

dns-domain-info XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domain-info</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název domény</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domain-info</command>
 <data>
  <domain>
   <name>název domény</name>
   <status></status>
   <type></type>
   <tlock></tlock>
   <autocommit></autocommit>
   <axfr_enabled>povoleno odchozí axfr? (0/1)</axfr_enabled>
   <axfr_ips>seznam povolených ip adres pro axfr</axfr_ips>
   <changed></changed>
   <changed_date></changed_date>
   <commit_date></commit_date>
   <reload_pending></reload_pending>
   <reload_pending_date></reload_pending_date>
   <reload_date></reload_date>
   <disabled_date></disabled_date>
   <enabled_date></enabled_date>
   <add_date></add_date>
   <rname></rname>
   <serial></serial>
   <refresh></refresh>
   <retry></retry>
   <expire></expire>
   <minimum></minimum>
   <rr_cnt6></rr_cnt6>
   <ns_out></ns_out>
   <ns></ns>
  </domain>
 </data>
</response>

dns-domain-add

Příkazem dns-domain-add přidáte novou doménu do DNS.

Parametry

 • name – název domény – povinné
 • type – typ záznamu domény (primární/sekundární) – nepovinné (výchozí: primární)
 • axfr_enabled – povoleno odchozí axfr? (0/1) – pouze u primární domény – nepovinné (výchozí: 0)
 • axfr_ip – seznam povolených ip adres pro axfr (pouze u primárního záznamu, pokud axfr_enabled=1 povinné)
 • ip – ip adresa pro odchozí axfr
 • primary_ip – ip adresa dns serveru s primárním záznamem domény – povinné u sekundárního záznamu
 • 1000 – ok
 • 2100 – chybí vyžadovaný parametr
 • 2101 – neplatný vstupní parametry
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný název domény
 • 2301 – chybný formát položky type
 • 2302 – chybí parametr primary_ip
 • 2303 – chybný formát položky primary_ip
 • 2304 – neplatný formát axfr_enabled
 • 2305 – chybí povinný parametr axfr_ips
 • 2306 – neplatný formát položky axfr_ips
 • 2308 – neplatný formát položky ns
 • 2322 – překročen limit počtu domén v DNS na uživatele
 • 3302 – přidání domény do DNS selhalo
 • 3303 – doména již v DNS existuje 

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-domain-add JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domain-add",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název domény",
   "axfr_enabled": "0 nebo 1",
   "axfr_ips": {
    "ip1": "povolená ip adresa AXFR"
   }
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domain-add"
 }
}

dns-domain-add XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domain-add</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název domény</name>
  <axfr_enabled>0 nebo 1</axfr_enabled>
  <axfr_ips>
   <ip>povolená ip adresa AXFR</ip>
  </axfr_ips>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domain-add</command>
</response>

dns-domain-delete

Použitím příkazu dns-domain-delete smažete doménu z DNS včetně všech jejích záznamů.

Parametry

 • name – název domény – povinné
 • 1000 – ok
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3301 – záznam se nepodařilo odstranit
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-domain-delete JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domain-delete",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název domény"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domain-delete"
 }
}

dns-domain-delete XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domain-delete</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název domény</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domain-delete</command>
</response>

dns-domain-axfr-run

Příkaz dns-domain-axfr-run aktualizuje v nejbližší možné době (během několika minut) DNS záznamy z primárního serveru přes AXFR. Používá se u sekundárních domén, kde si obsah zóny do naše systému stahujeme z jiného serveru.

Bez používání tohoto příkazu se AXFR řídí údaji REFRESH a RETRY v SOA záznamu.

Parametry

 • name – název domény – povinné
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný, nebo nepodporovaný název domény
 • 2319 – lze provést pouze u sekundární domény
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná
 • next_run – čas, kdy dojde k aktualizaci záznamu

Šablony

dns-domain-axfr-run JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domain-axfr-run",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název domény"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domain-axfr-run",
  "data": {
   "next_run": "datum a čas další aktualizace záznamu"
  }
 }
}

dns-domain-axfr-run XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domain-axfr-run</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název domény</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domain-axfr-run</command>
 <data>
  <next_run>datum a čas další aktualizace záznamu</next_run>
 </data>
</response>

dns-domain-copy

Použitím příkazu dns-domain-copy přidáte doménu do DNS zkopírováním nastavení a záznamů z jiné již existující.

Parametry

 • name – název původní domény (kterou kopírujete) – povinné
 • name_new – název nové domény – povinné
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný, nebo nepodporovaný název domény
 • 2320 – neplatný, nebo nepodporovaný název nové domény
 • 2321 – nepodporované TLD nového názvu domény
 • 2322 – překročen limit počtu domén v DNS na uživatele
 • 3222 – otevření domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná
 • 3311 – kopírování selhalo
 • 3312 – nová doména v DNS již existuje

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-domain-copy JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domain-copy",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název původní domény",
   "name_new": "název nové domény"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domain-copy"
 }
}

dns-domain-copy XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domain-copy</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název původní domény</name>
  <name_new>název nové domény</name_new>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domain-copy</command>
</response>

dns-domain-update-keyset

Příkaz dns-domain-update-keyset umožňuje provést změny nastavení KEYSETu u domény, tedy zapínat, vypínat a měnit nastavení DNSSECu.

Parametry

 • name – název domény včetně koncovky – povinné
 • keyset – nastavení KEYSETu – povinné
  0 = žádný KEYSET / nepoužívat DNSSEC
  1 = náš KEYSET / náš DNSSEC (v případě, že doména používá naše DNS servery a v DNS je primární)
  string = název vlastního KEYSETu (v případě, že doména nevyužívá naše DNS servery nebo je u nás jako sekundární)
 • 1000 – ok
 • 2202 – chybný doménový název
 • 2264 – chybný název KEYSETu
 • 2265 – DNSSEC není podporováno
 • 2266 – nepodporovaná akce pro sekundární doménu
 • 2267 – nepodporovaná akce pro primární doménu
 • 3260 – již existuje nevyřízená objednávka nastavení DNSSEC
 • 3258 – probíhá odstávka registru
 • 3263 – doména nepoužívá naše DNS
 • 3222 – nepodařilo se načíst doménu
 • 3223 – doména je v jiném zákaznickém účtu
 • 3259 – KEYSET není dostupný
 • 3262 – nepodařilo se nastavení DNSSEC
 • 3264 – KEYSET je blokován

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-domain-update-keyset JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domain-update-keyset",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název domény",
   "keyset": "0/1/string",
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domain-update-keyset"
 }
}

dns-domain-update-keyset XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domain-update-keyset</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název domény</name>
  <keyset>0/1/string</keyset>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domain-update-keyset</command>
</response>

dns-domain-commit

Příkaz dns-domain-commit používáte po provedení jakýchkoliv změn u domény či jejích DNS záznamech. Potvrzujete jím změny a vyžadujete jejich distribuci na DNS servery.

Bez použití příkazu dns-domain-commit jej systém provede automaticky 5 minut od poslední změny.

Parametry

 • name – název domény – povinné
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-domain-commit JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-domain-commit",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název domény"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-domain-commit"
 }
}

dns-domain-commit XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-domain-commit</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název domény</name>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-domain-commit</command>
</response>

dns-rows-list

Příkazem dns-rows-list získáte seznam záznamů dané domény v DNS s jejich základními údaji.

Pro získání detailnějších informací o jednom konkrétním záznamu použijte příkaz dns-row-detail.

Parametry

 • domain – název domény – povinné
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2318 – nelze provést u sekundární domény
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná
 • row – záznam
  • ID – ID záznamu
  • name – jméno záznamu
  • ttl – TTL záznamu
  • rdtype – typ záznamu
  • rdata – data záznamu
  • changed_date – datum změny
  • author_comment – komentář

Šablony

dns-rows-list JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-rows-list",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "domain": "název domény"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-rows-list",
  "data": {
   "row1": {
    "ID": "ID záznamu",
    "name": "název záznamu (může být prázdné)",
    "ttl": "TTL",
    "rdtype": "typ záznamu",
    "rdata": "data záznamu",
    "changed_date": "Datum a čas změny",
    "author_comment": "Komentář autora změny"
   }
  }
 }
}

dns-rows-list XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-rows-list</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <domain>název domény</domain>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-rows-list</command>
 <data>
  <row>
   <ID>ID záznamu</ID>
   <name>název záznamu (může být prázdné)</name>
   <ttl>TTL</ttl>
   <rdtype>typ záznamu</rdtype>
   <rdata>data záznamu</rdata>
   <changed_date>Datum a čas změny</changed_date>
   <author_comment>Komentář autora změny</author_comment>
  </row>
 </data>
</response>

dns-row-detail

Příkazem dns-row-detail vrátí podrobné informace o jednom konkrétním DNS záznamu u domény.

Pro získání seznamu všech záznamů u domény použijte příkaz dns-rows-list.

Parametry

 • name – název domény – povinné
 • row_id – ID záznamu – povinné, zjistíte z příkazu dns-rows-list
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2318 – tuto akci nelze provést u sekundární domény
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná
 • 3309 – požadovaný DNS záznam u domény neexistuje
 • row – záznam
  • ID – ID záznamu
  • name – jméno záznamu
  • ttl – TTL záznamu
  • rdtype – typ záznamu
  • rdata – data záznamu
  • changed_date – datum změny
  • author_comment – komentář

Šablony

dns-row-detail JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-row-detail",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "name": "název domény",
   "row_id": "ID záznamu"
  }
 }
}

JSON odpověď (OK):

{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-row-detail",
  "data": {
   "row1": {
    "ID": "ID záznamu",
    "name": "název záznamu (může být prázdné)",
    "ttl": "TTL",
    "rdtype": "typ záznamu",
    "rdata": "data záznamu",
    "changed_date": "Datum a čas změny",
    "author_comment": "Komentář autora změny"
   }
  }
 }
}

dns-row-detail XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-row-detail</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <name>název domény</name>
  <row_id>ID záznamu</row_id>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-row-detail</command>
 <data>
  <row>
   <ID>ID záznamu</ID>
   <name>název záznamu (může být prázdné)</name>
   <ttl>TTL</ttl>
   <rdtype>typ záznamu</rdtype>
   <rdata>data záznamu</rdata>
   <changed_date>Datum a čas změny</changed_date>
   <author_comment>Komentář autora změny</author_comment>
  </row>
 </data>
</response>

dns-row-add

Příkaz dns-row-add přidá nový DNS záznam k doméně.

Parametry

 • domain – název domény – povinné
 • name – název záznamu – povinné (ale může být prázdný)
 • ttl – hodnota TTL – povinné
 • type – typ záznamu – povinné
 • rdata – data záznamu – povinné
 • auth_comment – komentář autora (nepovinné)
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2309 – neplatný typ záznamu
 • 2310 – nelze přidat další záznam k doméně
 • 2311 – neplatný název
 • 2312 – neplatný název pro daný typ záznamu
 • 2313 – neplatné CNAME pro tento název
 • 2314 – neplatná data záznamu
 • 2315 – neplatné TTL
 • 2316 – tento záznam již existuje
 • 2317 – neplatné TTL
 • 2318 – akci nelze provést u sekundární domény
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-row-add JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-row-add",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "domain": "název domény",
   "name": "název záznamu (může být prázdný)",
   "ttl": "TTL",
   "type": "typ záznamu",
   "rdata": "data záznamu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-row-add",
 }
}

dns-row-add XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-row-add</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <domain>název domény</domain>
  <name>název záznamu (může být prázdný)</name>
  <ttl>TTL</ttl>
  <type>typ záznamu</type>
  <rdata>data záznamu</rdata>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-row-add</command>
</response>

dns-row-update

Příkazem dns-row-update provedete změnu v DNS záznamu domény.

U záznamu nelze měnit jeho název (name) a typ (type). V takové situaci původní záznam smažte a poté vytvořte nový.

Parametry

 • domain – název domény – povinné
 • row_id – ID záznamu – povinné, zjistíte z výpisu dns-rows-list
 • ttl – hodnota TTL – povinné
 • rdata – data záznamu – povinné
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2309 – neplatný typ záznamu
 • 2310 – nelze přidat další záznam k doméně
 • 2311 – neplatný název
 • 2312 – neplatný název pro daný typ záznamu
 • 2313 – neplatné CNAME pro tento název
 • 2314 – neplatná data záznamu
 • 2315 – neplatné TLD
 • 2316 – tento záznam již existuje
 • 2317 – neplatný TTL
 • 2318 – akci nelze provést u sekundární domény
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná
 • 3309 – záznam tohoto ID neexistuje
 • 3310 – úprava záznamu selhala

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-row-update JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-row-update",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "domain": "název domény",
   "row_id": "ID řádku",
   "ttl": "TTL",
   "rdata": "data záznamu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-row-update",
 }
}

dns-row-update XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-row-update</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <domain>název domény</domain>
  <row_id>ID řádku</row_id>
  <ttl>TTL</ttl>
  <rdata>data záznamu</rdata>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-row-update</command>
</response>

dns-row-delete

Příkazem dns-row-delete smažete DNS záznam u domény.

Parametry

 • domain – název domény – povinné
 • row_id – ID záznamu – povinné, zjistíte z výpisu dns-rows-list
 • 1000 – ok
 • 2201 – nepodporované TLD
 • 2202 – neplatný nebo nepodporovaný název domény
 • 2318 – akci nelze provést u sekundární domény
 • 3222 – otevírání domény selhalo
 • 3223 – přístup zamítnut
 • 3305 – doména je uzamčena pro editaci
 • 3306 – doména je smazaná
 • 3308 – mazání záznamu selhalo
 • 3309 – záznam tohoto ID neexistuje

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

dns-row-delete JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "dns-row-delete",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "domain": "název domény",
   "row_id": "ID řádku"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "dns-row-delete",
 }
}

dns-row-delete XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>dns-row-delete</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <domain>název domény</domain>
  <row_id>ID řádku</row_id>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>dns-row-delete</command>
</response>

Děkujeme za zpětnou vazbu!