WAPI – Kontakty

  WAPI (API rozhraní)

Tento návod řeší příkazy WAPI pro práci s doménovými kontakty. Návod na práci s doménami najdete v článku WAPI – Domény

Pokud jste WAPI ještě nepoužívali, projděte si nejprve článek WAPI v kostce (manuál).

V tomto článku najdete informace ke správě kontaktů domén s koncovkami:

a dále k následujícím příkazům:

Správa doménových kontaktů jednotlivých registrů

Každý doménový registr pracuje s kontakty jinak, liší se pravidla pro identifikátory kontaktů, povinné položky v detailech a podobně.

Název firmy, jméno a příjmení, tedy company, fname a lname můžete zpravidla nastavit pouze při vytváření kontaktu, protože změnu těchto informací registry považují za změnu majitele. Podrobnosti najdete u jednotlivých doménových koncovek. Při editaci systém tyto informace ignoruje!

Domény CZ

U cz domén lze při vytváření kontaktu specifikovat jeho název. Z toho důvodu je pro tento registr dostupný příkaz contact-check,  pomocí kterého ověříte, zda je název použitelný (není použitý, blokovaný, ..).

Název kontaktu smí obsahovat pouze velká písmena anglické abecedy, číslice a pomlčku. Pokud při vytváření kontaktu jeho název nespecifikujete, bude vygeneruje jej systém automaticky.

V detailu kontaktu můžete nastavit:

 • cname – název kontaktu (pouze při vytváření kontaktu), vynechat, nebo nechat prázdný pro vygenerování názvu
 • company – firma
 • fname – jméno – povinné
 • lname – příjmení – povinné
 • email – e-mail – povinné
 • phone – telefon ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • fax – fax ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • dic – DIČ
 • addr_street – adresa – ulice – povinné
 • addr_city – adresa – město – povinné
 • addr_zip – PSČ – povinné
 • addr_country – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny, CZ.NIC akceptuje všechny země) – povinné
 • addr_state – Kraj
 • ident_type – typ dokladu
 • ico (IČO), op (OP), birthday (datum narození ve formátu DD.MM.YYYY), passport (pas), mpsv (MPSV)
 • ident – č. dokladu (v závislosti na ident_type)
 • notify_email – notifikační e-mail
 • disclose_phone – skrýt telefon
 • disclose_fax – skrýt fax
 • disclose_email – skrýt e-mail
 • disclose_ident – skrýt doklad
 • disclose_notify_email – skrýt notifikační e-mail

U kontaktů k .cz doménám je možné skrývat některé položky v detailu kontaktu. Ke skrývání slouží položky disclose_* v detailu kontaktu, kde se do příslušného uzlu vloží příznak 0/1 (1 = skryté, 0 = veřejné), určující, zda má být daná informace skryta. Pokud jsou tyto informace označeny jako skryté, není možné je zobrazit bez autorizace.

Od poloviny ledna 2018 můžete u kontaktů k .cz doménám nastavit korespondenční adresu. Pro její nastavení při vytváření/editaci kontaktu uvádějte následující položky:

 • del_addr=1 – příznak, že je doručovací adresa u kontaktu aktivní (povinné)
 • del_addr_street1 – doručovací adresa – ulice (povinné)
 • del_addr_street2 – doručovací adresa – ulice (rozšiřující pole)
 • del_addr_street3 – doručovací adresa – ulice (rozšiřující pole)
 • del_addr_city – doručovací adresa – město (povinné)
 • del_addr_state – doručovací adresa – kraj
 • del_addr_country – doručovací adresa  – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny, CZ.NIC akceptuje všechny země) – (povinné)

Pro deaktivaci korespondenční adresy u kontaktu při vytváření/editaci kontaktu uveďte položku del_addr=0

Domény EU

Při vytváření kontaktu v registru EURid nemůžete specifikovat jeho název, systém jej vždy vytváří automaticky.

V detailu kontaktu můžete nastavit:

 • company – firma
 • fname – jméno – povinné
 • lname – příjmení – povinné
 • email – e-mail – povinné
 • phone – telefon ve tvaru +XXX XXXXXXXXX – povinné
 • fax – fax ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • dic – DIČ
 • addr_street – adresa – ulice – povinné
 • addr_city – adresa – město – povinné
 • addr_zip – PSČ – povinné
 • addr_country – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny, EURid akceptuje pouze země EU) – povinné

Domény SK

U SK domén můžete při vytváření kontaktu specifikovat jeho název. Z toho důvodu je pro tento registr dostupný příkaz contact-check,  pomocí kterého ověříte, zda je název použitelný (není použitý, blokovaný, ..)

Název kontaktu smí obsahovat pouze velká písmena anglické abecedy, číslice, pomlčku a tečku. Minimální délka názvu kontaktu je 5 znaků, maximální délka 16 znaků. Pokud při vytváření kontaktu jeho název nespecifikujete, vygeneruje jej systém automaticky. Formát automaticky generováného názvu kontaktu je WEDOS-XXX-YYYY (kde XXX je kombinace písmen a čísel a YYYY jsou pouze číslice).

V detailu kontaktu můžete nastavit:

 • cname – název kontaktu (pouze při vytváření kontaktu), vynechat, nebo nechat prázdný pro vygenerování názvu
 • company – firma
 • fname – jméno – povinné
 • lname – příjmení – povinné
 • email – e-mail – povinné
 • phone – telefon ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • fax – fax ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • addr_street – adresa – ulice – povinné
 • addr_city – adresa – město – povinné
 • addr_zip – PSČ – povinné
 • addr_country – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny) – povinné
 • addr_state – Kraj
 • ident_type – typ subjektu; lze pouze nastavit, ne změnit. Hodnoty:
  • PERS = soukromá osoba
  • CORP = firma
 • ident – různá hodnota podle ident_type; lze pouze nastavit, ne změnit
  • u PERS datum narození ve formátu RRRR-MM-DD
  • u CORP identifikační číslo nebo číslo registrace firmy
 • disclose_name – skrýt jméno
 • disclose_org – skrýt název firmy
 • disclose_addr – skrýt adresu
 • disclose_phone – skrýt telefon
 • disclose_fax – skrýt fax
 • disclose_email – skrýt emailovou adresu

Domény PL

Při vytváření kontaktu pro PL domény nemůžete specifikovat jeho název, systém jej vytváří automaticky.

V detailu kontaktu můžete nastavit:

 • company – firma
 • fname – jméno; u legal_type = individual lze pouze nastavit, ne změnit – povinné
 • lname – příjmení; u legal_type = individual lze pouze nastavit, ne změnit – povinné
 • email – e-mail – povinné
 • phone – telefon ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • fax – fax ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • addr_street – adresa – ulice – povinné
 • addr_city – adresa – město – povinné
 • addr_zip – PSČ – povinné
 • addr_country – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny) – povinné
 • addr_state – Kraj
 • legal_type – typ subjektu; lze pouze nastavit, ne změnit – povinné
  • company – organizace (pouze v případě, že je vyplněna položka company)
  • individual – soukromá osoba (pouze v případě, že není vyplněna položka company)

Domény gTLD a nTLD

Při vytváření kontaktu pro gTLD a nTLD domény nemůžete specifikovat jeho název, systém jej vytváří automaticky.

V detailu kontaktu můžete nastavit:

 • company – firma
 • fname – jméno – povinné
 • lname – příjmení – povinné
 • email – e-mail – povinné
 • phone – telefon ve tvaru +XXX XXXXXXXXX – povinné
 • fax – fax ve tvaru +XXX XXXXXXXXX
 • dic – DIČ
 • addr_street – adresa – ulice – povinné
 • addr_city – adresa – město – povinné
 • addr_zip – PSČ – povinné
 • addr_country – stát (dvoupísmený ISO kód, malými písmeny) – povinné
 • addr_state – kraj

contact-check

Příkaz contact-check slouží k ověření dostupnosti názvu kontaktu.

Parametry

 • tld – TLD, pro které chcete kontakt vytvořit (například cz)
 • cname – název kontaktu
 • 1000 – kontakt je volný a použitelný
 • 2201 – neplatné TLD
 • 2216 – neplatný formát kontaktu
 • 2218 – název se generuje automaticky (u některých TLD nelze specifikovat vlastní název kontaktu)
 • 3231 – kontakt již existuje
 • 3233 – kontakt nelze použít
 • 3234 – kontakt nelze použít – je v karanténě
 • 3235 – kontakt nelze použít – je rezervován
 • 3236 – kontakt nelze použít – je blokován
 • 4211 – ověření selhalo – chyba v komunikaci, opakujte příkaz později

Příkaz nevrací žádná data.

Šablony

contact-check JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "contact-check",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "cname": "id kontaktu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "contact-check"
 }
}

contact-check XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>contact-check</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <tld>cz</tld>
  <cname>id kontaktu</cname>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>contact-check</command>
</response>

contact-info

Příkaz contact-info vrací detailní informace o kontaktu.

U CZ domén funguje systém autorizačních hesel, který slouží k odkrytí skrytých položek v kontaktu. Příkaz contact-info může zavolat kdokoliv pro libovolný existující kontakt, ale důvěrné informace jsou skryty a zobrazí se pouze po zadání autorizačního kódu. V systému pak evidujeme, kdo daný kontakt vytvořil, případně kdo k němu zadal platné autorizační heslo, a tomu tyto položky zpřístupňujeme bez nutnosti jeho opakovaného vkládání do příkazu.

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – název kontaktu
 • auth_info – autorizační heslo kontaktu – nepovinný parametr (pokud to doména podporuje, zadáním hesla se odkryjí skryté údaje kontaktu)
 • 1000 – Informace o kontaktu úspěšně získány
 • 2201 – chybně zadaná TLD
 • 2216 – chybná syntaxe kontaktu
 • 3228 – není podpora práce s kontakty
 • 3229 – chyba načtení kontaktu
 • 4212 – chyba spojení

V případě úspěchu (kód 1000) vrací příkaz v uzlu contact informace o kontaktu.

Šablony

contact-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "contact-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "cname": "id kontaktu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "contact-info",
  "data": {
   "contact": {
    "contact_id": "id kontaktu",
    "status": "linked",
    "name": "jméno a příjmení",
    "company": "firma",
    "addr_street": "Uliče a ČP",
    "addr_city": "Město",
    "addr_zip": "PSČ",
    "addr_state": "kraj",
    "addr_country": "dvojmístný ISO kód země",
    "phone": "telefon vč. předvolby",
    "email": "e-mail",
    "fax": "fax vč. předvolby",
    "reg_owner": "",
    "reg_creator": "",
    "reg_update": "",
    "created_date": "datum založení",
    "updated_date": "datum aktualizace",
    "transfer_date": "datum přeregistrace",
    "fname": "jméno",
    "lname": "příjmení",
    "email2": "",
    "ic": "ičo",
    "dic": "dič",
    "taxpayer": "",
    "disclose": "",
    "other": {
     "notify_email": "",
     "ident_type": "",
     "ident": ""
    }
   }
  }
 }
}

contact-info XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>contact-info</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <tld>cz</tld>
  <cname>id kontaktu</cname>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>contact-info</command>
 <data>
  <contact>
   <contact_id>id kontaktu</contact_id>
   <status>linked</status>
   <name>jméno a příjmení</name>
   <company>firma</company>
   <addr_street>Uliče a ČP</addr_street>
   <addr_city>Město</addr_city>
   <addr_zip>PSČ</addr_zip>
   <addr_state>kraj</addr_state>
   <addr_country>dvojmístný ISO kód země</addr_country>
   <phone>telefon vč. předvolby</phone>
   <email>e-mail</email>
   <fax>fax vč. předvolby</fax>
   <reg_owner></reg_owner>
   <reg_creator></reg_creator>
   <reg_update></reg_update>
   <created_date>datum založení</created_date>
   <updated_date>datum aktualizace</updated_date>
   <transfer_date>datum přeregistrace</transfer_date>
   <fname>jméno</fname>
   <lname>příjmení</lname>
   <email2></email2>
   <ic>ičo</ic>
   <dic>dič</dic>
   <taxpayer></taxpayer>
   <disclose></disclose>
   <other>
    <notify_email></notify_email>
    <ident_type></ident_type>
    <ident></ident>
   </other>
  </contact>
 </data>
</response>

contact-create

Příkazem contact-create vytvoříte nový kontakt, který budete moci používat pro rozličné operace s doménami. Každý kontakt je identifikován svým názvem, který je vždy jedinečný. Podrobnější specifikace pro práci s kontakty v jednotlivých registrech najdete v kapitole Správa doménových kontaktů jednotlivých registrů.

Parametry

 • tld – TLD domény
 • contact – pole položek nového kontaktu:
  • cname – název kontaktu (prázdný – vygenerování automaticky)
  • fname – jméno
  • lname – příjmení
  • company – firma
  • addr_street – ulice
  • addr_city – město
  • addr_zip – PSČ
  • addr_state – kraj
  • addr_country – země (dvoupísmenný ISO kód země – malými písmeny)
  • phone – telefon
  • fax – fax
  • email – e-mail
  • další položky podle registru
 • 1000 – kontakt byl úspěšně vytvořen
 • 2201 – neplatné tld
 • 2216 – neplatný název kontaktu
 • 2218 – název kontaktu se vytváří automaticky
 • 2219 – není vyplněna položka firma
 • 2220 – není vyplněna položka jméno
 • 2221 – není vyplněna položka příjmení
 • 2222 – není vyplněna položka email
 • 2223 – chybný formát položky email
 • 2224 – není vyplněna položka email2
 • 2225 – chybný formát položky email2
 • 2226 – není vyplněna položka telefon
 • 2227 – chybný formát položky telefon
 • 2228 – není vyplněna položka fax
 • 2229 – chybný formát položky fax
 • 2230 – není vyplněna položka ič
 • 2231 – chybný formát položky ič
 • 2232 – není vyplněna položka dič
 • 2233 – chybný formát položky dič
 • 2234 – není vyplněna položka ulice
 • 2235 – není vyplněna položka město
 • 2236 – není vyplněna položka psč
 • 2237 – není vyplněna položka země
 • 2238 – chybný formát položky země
 • 2239 – není vyplněna položka kraj
 • 2240 – není vyplněna položka v ostatních datech
 • 2241 – chybný formát položky v ostatních datech
 • 3228 – tato doména nepracuje s kontakty
 • 3230 – selhalo vytvoření kontaktu
 • 3231 – název kontaktu je již použitý
 • 3232 – kontakt nelze použít – neznámý důvod
 • 3233 – kontakt nelze použít
 • 3234 – kontakt nelze použít – v karanténě
 • 3235 – kontakt nelze použít – rezervován
 • 3236 – kontakt nelze použít – blokován
 • 3237 – kontakt je již zaregistrován u nás
 • 4211 – selhala kontrola kontaktu – chyba komunikace
 • 4213 – selhalo vytváření kontaktu – chyba komunikace

V případě úspěchu vrací příkaz tato data:

 • cname – název vytvořeného kontaktu

Šablony

contact-create JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "contact-create",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "contact": {
    "fname": "jméno",
    "lname": "příjmení",
    "email": "e-mail",
    "addr_street": "Uliče a ČP",
    "addr_city": "Město",
    "addr_zip": "PSČ",
    "addr_country": "dvojmístný ISO kód země",
    "phone": "telefonní číslo vč. předvolby",
    "notify_email": "notifikační e-mail"
   }
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "contact-create",
  "data": {
   "cname": "id kontaktu"
  }
 }
}

contact-create XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>contact-create</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <tld>cz</tld>
  <contact>
   <fname>jméno</fname>
   <lname>příjmení</lname>
   <email>e-mail</email>
   <addr_street>Uliče a ČP</addr_street>
   <addr_city>Město</addr_city>
   <addr_zip>PSČ</addr_zip>
   <addr_country>dvojmístný ISO kód země</addr_country>
   <phone>telefonní číslo vč. předvolby</phone>
   <notify_email>notifikační e-mail</notify_email>
  </contact>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>contact-create</command>
 <data>
  <cname>id kontaktu</cname>
 </data>
</response>

contact-update

Příkazem contact-update upravíte položky kontaktu. 

Zadávejte vždy všechny položky. 

Podrobnější specifikace pro práci s kontakty v jednotlivých registrech najdete v kapitole Správa doménových kontaktů jednotlivých registrů.

Veškeré změny autorizujte zadáním autorizačního hesla (auth_info), nemáte-li autorizaci nastavenou přímo u Vašeho klientského účtu (autorizace kontaktu k účtu nastane po prvním úspěšném použití autorizačního kódu nebo při vytvoření daného kontaktu přes náš systém).

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – název kontaktu
 • auth_info – autorizační řetězec
 • contact – položky kontaktu
  • fname – jméno
  • lname – příjmení
  • company – firma
  • addr_street – ulice
  • addr_city – město
  • addr_zip – PSČ
  • addr_state – kraj
  • addr_country – země (dvoupísmenný ISO kód země – malými písmeny)
  • phone – telefon
  • fax – fax
  • email – e-mail
  • další položky podle registru
 • 1000 – OK
 • 2201 – neplatné TLD
 • 2207 – chybná syntaxe názvu kontaktu
 • 2216 – neplatný název kontaktu
 • 2219 – není vyplněna položka firma
 • 2220 – není vyplněna položka jméno
 • 2221 – není vyplněna položka příjmení
 • 2222 – není vyplněna položka email
 • 2223 – chybný formát položky email
 • 2224 – není vyplněna položka email2
 • 2225 – chybný formát položky email2
 • 2226 – není vyplněna položka telefon
 • 2227 – chybný formát položky telefon
 • 2228 – není vyplněna položka fax
 • 2229 – chybný formát položky fax
 • 2230 – není vyplněna položka ič
 • 2231 – chybný formát položky ič
 • 2232 – není vyplněna položka dič
 • 2233 – chybný formát položky dič
 • 2234 – není vyplněna položka ulice
 • 2235 – není vyplněna položka město
 • 2236 – není vyplněna položka psč
 • 2237 – není vyplněna položka země
 • 2238 – chybný formát položky země
 • 2239 – není vyplněna položka kraj
 • 2240 – není vyplněna položka v ostatních datech
 • 2241 – chybný formát položky v ostatních datech
 • 3211 – chyba – kontakt se nepodařilo načíst
 • 3238 – chyba autorizace
 • 3239 – operace selhala
 • 4202 – nedostupný kontakt – chyba spojení, opakujte později
 • 4215 – provedení selhalo – chyba spojení, opakujte později

Příkaz žádná data nevrací.

Šablony

contact-update JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "contact-update",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "contact": {
    "fname": "jméno",
    "lname": "příjmení",
    "email": "e-mail",
    "addr_street": "Uliče a ČP",
    "addr_city": "Město",
    "addr_zip": "PSČ",
    "addr_country": "dvojmístný ISO kód země",
    "phone": "telefonní číslo vč. předvolby",
    "notify_email": "notifikační e-mail"
   }
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "contact-update",
 }
}

contact-update XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>contact-update</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <tld>cz</tld>
  <contact>
   <fname>jméno</fname>
   <lname>příjmení</lname>
   <email>e-mail</email>
   <addr_street>Uliče a ČP</addr_street>
   <addr_city>Město</addr_city>
   <addr_zip>PSČ</addr_zip>
   <addr_country>dvojmístný ISO kód země</addr_country>
   <phone>telefonní číslo vč. předvolby</phone>
   <notify_email>notifikační e-mail</notify_email>
  </contact>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>contact-update</command>
</response>

contact-transfer

Příkazem contact-transfer převedete kontakt od jiného registrátora do našeho systému.

Převod podporují pouze kontakty domén CZ.

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – název kontaktu
 • auth_info – autorizační řetězec
 • 1000 – OK
 • 2201 – neplatné TLD
 • 2215  chybí parametr auth_info
 • 2216 – neplatný identifikátor kontaktu
 • 2244 – tato doména nepodporuje transfer kontaktu
 • 3229 – kontakt není dostupný
 • 3237 – kontakt je již u nás zaregistrován
 • 3240 – chyba autorizace
 • 3241 – přeregistrace selhala
 • 4216 – selhalo – chyba spojení 

Příkaz žádná data nevrací.

Šablony

contact-transfer JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "contact-transfer",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "cname": "id kontaktu",
   "auth_info": "autorizační heslo kontaktu"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "contact-transfer",
 }
}

contact-transfer XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>contact-transfer</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <tld>cz</tld>
  <cname>id kontaktu</cname>
  <auth_info>autorizační heslo kontaktu</auth_info>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>contact-transfer</command>
</response>

contact-send-auth-info

Příkazem contact-send-auth-info odešlete na e-mail u daného kontaktu zprávu s autorizačním heslem.

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – název kontaktu
 • 1000 – OK
 • 2201 – neplatné TLD
 • 2216 – neplatný název kontaktu
 • 2243 – není povoleno zaslání auth_info
 • 3213 – kontakt je nedostupný
 • 3215 – odeslání hesla selhalo
 • 3228 – kontakt není touto doménou podporován
 • 4217 – odeslání selhalo – chyba komunikace

Příkaz žádná data nevrací.

Šablony

contact-send-auth-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "contact-send-auth-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "tld": "cz",
   "cname": "id kontaktu",
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "contact-send-auth-info",
 }
}

contact-send-auth-info XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>contact-send-auth-info</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <tld>cz</tld>
  <cname>id kontaktu</cname>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>contact-send-auth-info</command>
</response>

Děkujeme za zpětnou vazbu!