WAPI – Zálohový účet

  WAPI (API rozhraní)

Pokud jste WAPI ještě nepoužívali, projděte si nejprve článek WAPI v kostce (manuál).

V tomto článku najdete informace k následujícím příkazům:

account-list

Příkazem account-list získáte výpis pohybů na zálohovém účtu ve zvoleném období.

Parametry

 • date_from – počáteční datum vypisovaných pohybů ve formátu YYYY-MM-DD
 • date_to – koncové datum vypisovaných pohybů ve formátu YYYY-MM-DD
 • 1000 – v pořádku
 • 3004 – chybná vstupní data – neuvedá data od a do
 • 3005 – chybná vstupní data – chybná data

Příkaz vrací výpis položek zálohového účtu:

 • ID – identifikátor pohybu na účtu
 • type – typ platba (payment), nebo vklad (deposit)
 • num – číslo objednávky
 • description – popis
 • amount – částka
 • bill_num – číslo dokladu
 • bill_date – datum dokladu
 • blocked – blokovaná částka na účtu
 • created_date – datum a čas vytvoření požadavku

Šablony

account-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "account-info",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "data": {
   "date_from": "YYYY-MM-DD",
   "date_to": "YYYY-MM-DD"
  }
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "account-info",
  "data": {
   "XXXX": {
    "ID": "XXXX (ID pohybu na účtu)",
    "type": "typ pohybu",
    "num": "číslo objednávky",
    "description": "popis",
    "amount": "částka",
    "bill_num": "",
    "bill_date": "",
    "blocked": 0,
    "created_date": "datum a čas vytvoření požadavku"
   }
  }
 }
}

account-info XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>account-info</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <data>
  <date_from>YYYY-MM-DD</date_from>
  <date_to>YYYY-MM-DD</date_to>
 </data>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>account-info</command>
 <data>
  <XXXX>
   <ID>XXXX (ID pohybu na účtu)</ID>
   <type>typ pohybu</type>
   <num>číslo objednávky</num>
   <description>popis</description>
   <amount>částka</amount>
   <bill_num></bill_num>
   <bill_date></bill_date>
   <blocked>0</blocked>
   <created_date>datum a čas vytvoření požadavku</created_date>
  </XXXX>
 </data>
</response>

credit-info

Příkazem credit-info zjistíte aktuální výši kreditu na zálohovém účtu.

Parametry

Tento příkaz nepřijímá žádné parametry.

 • 1000 – stav kreditu úspěšně získán
 • amount – částka na zálohovém účtu
 • currency – měna zálohového účtu

Šablony

credit-info JSON

JSON příkaz:

{
 "request": {
  "user": "váš@login.tld",
  "auth": "vygenerovaný autorizační řetězec",
  "command": "credit-info",
  "clTRID": "vlastní id kód"
 }
}
JSON odpověď (OK):
{
 "response": {
  "code": 1000,
  "result": "OK",
  "timestamp": "UTF čas",
  "clTRID": "vlastní id kód",
  "svTRID": "id kód serveru",
  "command": "credit-info",
  "data": {
   "amount": "částka",
   "currency": "kód měny"
  }
 }
}

credit-info XML

XML dotaz:

<request>
 <user>váš@login.tld</user>
 <auth>vygenerovaný autorizační řetězec</auth>
 <command>credit-info</command>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
</request>
XML odpověď:
<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>UTF čas</timestamp>
 <clTRID>vlastní id kód</clTRID>
 <svTRID>id kód serveru</svTRID>
 <command>credit-info</command>
 <data>
  <amount>částka</amount>
  <currency>kód měny</currency>
 </data>
</response>

Děkujeme za zpětnou vazbu!