WEDOS Dysk – połączenie przez FTP

  WEDOS Disk

FTP jest najczęściej używanym protokołem do zdalnego dostępu do plików w Internecie. Aby z niego skorzystać, musisz mieć zainstalowany program kliencki obsługujący FTP.

Zalecamy korzystanie z szyfrowanego wariantu FTPS (SSL), który powinna obsługiwać większość klientów FTP. Możliwe jest użycie jawnego protokołu SSL (FTPES), w którym klient FTP łączy się z portem 21, a następnie przełącza się do trybu szyfrowanego. Wykorzystanie implikowanego protokołu SSL przy bezpośrednim połączeniu na port 990 nie jest możliwe.

Alternatywą dla programu klienckiego jest nasz interfejs WebFTP – logowanie do Twojej przestrzeni i praca z plikami odbywa się za pośrednictwem przeglądarki WWW.

Jeśli nie chcesz używać tego protokołu do łączenia się z dyskiem, zalecamy jego wyłączenie (w ustawieniach danego użytkownika).

Przykład ustawienia połączenia FTP w Total Commander:

Total Commander – definicja nowego połączenia FTP

Instrukcje dla przykładowych klientów FTP:

Jeśli nie możesz połączyć się z FTP: Rozwiązywanie problemów z FTP

Děkujeme za zpětnou vazbu!