FTP klient – Total Commander

  FTP, Webhosting

Połączenie z serwerem FTP

Uruchom Total Commander, użyj skrótu klawiszowego Ctrl+F do otwarcia menadżera połączenia FTP. Jeśli do tej pory nie definiowałeś połączenia FTP, rekord powinien być pusty.

Total Commander – lista połączeń FTP

Do połączenia wybierz opcję „Nowe połączenie…”. W nowym oknie podaj nazwę „Sesji”, pod którą konfiguracja zostanie zapisana w menadżerze połączeń. W polu „Nazwa hosta” wprowadź adres swojego webhostingu. Następnie podaj swoje dane dostępowe „Login” i „hasło”. Wszystkie potrzebne dane znajdziesz w e-mailu informującym o uruchomieniu webhostingu. Zalecamy zaznaczenie użycia trybu pasywnego do transferu. Po kliknięciu przycisku „OK” zdefiniowane przez Ciebie połączenie będzie dostępne w menadżerze połączeń.

Total Commander – definicja nowego połączenia FTP
Total Commander – nowo zdefiniowane połączenie FTP

Łączenie z serwerem FTP

W menadżerze połączeń wybierz nazwę serwera, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij „Połącz”.

Total Commander – po połączeniu z serwerem FTP

Przenoszenie plików

Wybierz pliki/katalogi do przeniesienia za pomocą strzałek ze wciśniętym klawiszem SHIFT, bądź myszy z jednoczesnym wciśnięciem klawisza CTRL. Wciśnięciem klawisza F5 rozpoczniesz kopiowanie plików z/na FTP.

Total Commander – kopiowanie plików na serwer FTP
Total Commander – wynik kopiowania danych na serwer FTP

Linki

Děkujeme za zpětnou vazbu!