Klient FTP – Eksplorator Windows

  FTP, Webhosting

Połączenie z serwerem FTP

Otwórz okno „Mój komputer”, a następnie w pasku adresu wprowadź nazwę serwera FTP (która jest identyczna jak nazwa strony), np. ftp://mojastronaww.cz (jeśli domena nie została jeszcze zarejestrowana lub przetransferowana, użyj nazwy serwera, którą znajdziesz w treści e-maila, który otrzymałeś po opłaceniu usługi, np. ftp://855.w55.wedos.net/), po czym wciśnij ENTER.

W oknie „Logowanie jako” wprowadź dane dostępowe, które otrzymałeś w e-mailu informującym o uruchomieniu webhostingu, a następnie potwierdź kliknięciem przycisku „Zaloguj”.

Zawartość FTP

Powinieneś teraz zobaczyć podstawową strukturę katalogów. Pliki strony znajdują się w folderze www. Jeśli łączysz się po raz pierwszy, w folderze www powinieneś znaleźć pliki index.html i info.php, które przed wgraniem plików strony należy usunąć (klawisz delete).

Transfer plików

Transfer plików odbywa się przez przeciągnięcie plików myszą (drag&drop), lub przez oznaczenie plików i wciśnięcie klawiszy CTRL+C, a następnie wskazanie miejsca w eksploratorze a następne wciśnięcie CTRL+V.

Děkujeme za zpětnou vazbu!