Klient FTP – Filezilla

  Webhosting, FTP, WMS

Połączenie przez FTP

 • uruchom program Filezilla
 • wprowadź informacje niezbędne do połączenia z serwerem FTP (na obrazku oznaczone na czerwono). Znajdziesz je w e-mailu informującym o uruchomieniu webhostingu.
  • 1) adres serwera FTP
  • 2) login
  • 3) hasło
 • 4) kliknij przycisk Szybkie łączenie
Filezilla

Jeśli dane zostały podane poprawnie, w prawej części okna zostanie wyświetlona zawartość serwera FTP. Po lewej stronie będą widoczne dyski i pliki dostępne na Twoim komputerze. Kopiowanie odbywa się poprzez przeciągnięcie plików wybranych w lewej części okna do folderu www w oknie znajdującym się po prawej stronie.

Połączenie przez SFTP (za pomocą loginu i hasła)

 • uruchom program Filezilla
 • wprowadź informacje niezbędne do połączenia z serwerem SFTP (na obrazku oznaczone na czerwono). Znajdziesz je w e-mailu informującym o uruchomieniu webhostingu. W przypadku serwera wirtualnego użyj adresu IP i dostępów SSH.
  • 1) adres serwera SFTP (istotne jest sftp://)
  • 2) login
  • 3) hasło
 • 4) kliknij przycisk Szybkie łączenie
Klient Filezilla – połączenie SFTP za pomocą loginu i hasła

Połączenie przez SFTP (za pomocą klucza SSH)

 • uruchom program Filezilla
 • przejdź do menadżera stron
  • 1) wprowadź nazwę hosta – adres SFTP
  • 2) wybierz protokół SFTP
  • 3) wybierz typ logowania – Plik klucza
  • 4) podaj login
  • 5) ustaw ścieżkę do klucza prywatnego
 • kliknij przycisk Połącz
Klient Filezilla – połączenie SFTP za pomocą klucza SSH
Děkujeme za zpětnou vazbu!