Rekordy PTR na serverhostingu i WEDOS Cloud

Dla adresów K IPv4 i IPv6, które są przydzielone do Twojego serwera wirtualnego lub dedykowanego, a teraz także do usługi WEDOS Cloud, możesz za pośrednictwem Panelu Klienta, ustawić rekordy PTR – tj. adresowi IP przypisać dowolną nazwę domeny (np. serwer.twojadomena.pl).

Do każdego adresu IP można przypisać kilka rekordów PTR.

Rekordem PTR może być dowolna, w pełni kwalifikowana nazwa domeny z istniejącą TLD. Może być także użyta domena IDN (należy wprowadzić w oryginalnym formacie, nie w punycode).

Ustawienie rekordu PTR

Aby ustawić rekord PTR, postępuj następująco:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta
  2. Sekcja VPS/Dedykowane (VPS ON lub Cloud)
  3. Otwórz szczegóły konkretnej usługi
  4. W menu po lewej stronie wybierz Rekordy PTR IPv4 lub Rekordy PTR IPv6

W przypadku IPv4, na liście rozwijalnej wybierz konkretny adres IP, który był przydzielony do Twojego serwera, i wprowadź wartość rekordu.

W przypadku IPv6 dopisz ostatnią część wymaganego adresu IP i wprowadź wartość rekordu.

Dla każdego adresu IP możesz dodać kolejno więcej rekordów.

Edycja rekordu odbywa się przez kliknięcie ikony edycji, zmianę wartości, a następnie zapisanie zmian. Aby usunąć rekord, kliknij symbol krzyżyka.

Zmiany zostaną wprowadzone do 1 godziny.

Rekordy PTR dla serwerów pocztowych

Jeśli używasz serwera wirtualnego lub dedykowanego do wysyłania wiadomości e-mail. musisz poprawnie skonfigurować rekordy PTR. Za ich pomocą serwery pocztowe, na które doręczana jest poczta, weryfikują sobie częściowo „tożsamość” Twojego serwera.

Podczas próby dostarczenia wiadomości e-mail na serwer, odbiorca wykonuje następujące kontrole:

  • zyska rekord PTR dla adresu IP Twojego serwera (np. przetłumaczy 1.2.3.4 -> mail.example.com)
  • uzyskaną nazwę znowu przetłumaczy na adres IP – tj. rekord A dla danej domeny (mail.example.com -> 1.2.3.4)
  • jeśli pierwotny adres IP jest taki sam jak adres uzyskany przy kontroli, wszystko jest w porządku
  • jeśli są różne, wiadomość e-mail może zostać odrzucona

Czemu to służy? Odbiorca sprawdza w ten sposób, czy nazwa widniejąca w rekordzie PTR nie jest fałszywa. W rekordzie PTR możesz teoretycznie zapisać dowolną domenę, nawet taką, z którą nie masz nic wspólnego. Odwrotne tłumaczenie nazwy na adres IP może ustawić tylko Abonent danej domeny. Potwierdza to, że nazwa serwera wysyłającego wiadomości jest prawdziwa.

Przykład prawidłowego ustawienia rekordu PTR

Masz serwer wirtualny z adresem IP 1.2.3.4, masz domenę example.com, a serwerowi nadasz nazwę „mail.example.com

  1. W administracji serwera wirtualnego ustaw dla tego adresu IP rekord PTR o wartości „mail.example.com”
  2. W administracji rekordów DNS domeny example.com dodaj rekord A dla subdomeny „mail” z wartością „1.2.3.4”.
Děkujeme za zpětnou vazbu!