Klient poczty e-mail Microsoft Outlook 2013

  Webhosting

Korzystasz z nowszej wersji? Sposób postępowania będzie bardzo podobny. Postępuj wg poniższych instrukcji  lub pomóż nam w aktualizacji tej instrukcji.

Ustawienie klienta e-mail Microsoft Outlook 2013 dla odbierania/wysyłania poczty za pomocą protokołu IMAP i SMTP.

Aby wysyłać i odbierać pocztę za pomocą klienta poczty e-mail, konieczne będzie utworzenie nowego konta. W tym celu postępuj wg poniższej instrukcji.

UWAGA!  Konkretne nazwy serwerów IMAP i SMTP dla Twojego webhostingu znajdziesz w e-mailu informującym o uruchomieniu usługi oraz w Panelu Klienta w szczegółach konkretnego webhostingu.

Ustawienia kont e-mail – Office 2013

Wybierz opcję Plik -> Informacje -> Ustawienia kont

Procedura dodawania nowego konta

Po przejściu do sekcji Plik -> Informacje wybierz opcję Dodaj konto

W kolejnym oknie wybierz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów, a następnie potwierdź kliknięciem przycisku Dalej >

Wybór usługi

W wyświetlonym oknie wybierz opcję POP lub IMAP – Połącz się z kontem e-mail POP lub IMAP

Ustawienie e-maila

UWAGA!  Konkretne nazwy serwerów IMAP i SMTP dla Twojego webhostingu znajdziesz w e-mailu informującym o uruchomieniu usługi oraz w Panelu Klienta w szczegółach konkretnego webhostingu.

 • Imię i nazwisko: Wprowadzamy imię i nazwisko, które będzie wyświetlane w e-mailu, np. Jan Nowak
 • Adres e-mail: Utworzony w administracji webhostingu, włącznie z nazwą domeny np. jan.nowak@example.cz
 • Typ konta: IMAP
 • Serwer poczty przychodzącej: Nazwa serwera poczty dla odbierania wiadomości.
 • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): Nazwa serwera poczty dla wysyłania wiadomości.
 • Nazwa użytkownika: ponownie kompletny adres e-mail (służy jako login)

Więcej ustawień

W oknie ustawień przejdź do sekcji Więcej ustawień

 • Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia
 • Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

Następnie przejdź do kolejnej zakładki „Zaawansowane” i ustaw:

 • Serwer przychodzący (IMAP/POP3) – ustawimy port 993/995
 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL
 • Serwer wychodzący (SMTP) – ustawimy port 465
 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: SSL

LUB

 • Serwer przychodzący (IMAP) – ustawimy port 143
 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: TLS / jeśli nie jest dostępny wybierz STARTTLS
 • Serwer wychodzący (SMTP) – ustawimy port 587
 • Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: jeśli nie jest dostępny wybierz STARTTLS

Ustawienia zatwierdź kliknięciem przycisku OK

Test konta

Kontynuuj kliknięciem przycisku Dalej>. W tym momencie zostanie przeprowadzone testowanie ustawień konta.

Zakończenie

Zapisanie wprowadzonych ustawień nastąpi po kliknięciu przycisku Zamknij.  

Uwaga: Niektórzy dostawcy internetu blokują inne niż swoje serwery. W taki przypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych i poproś o udostępnienie informacji o serwerze SMTP do wysyłania poczty z Twojego komputera.

Děkujeme za zpětnou vazbu!