E-maile – reguły i filtry

  E-maile, Webhosting

1) Zaloguj się do WebMaila Roundcube.

2) Przejdź do sekcji Ustawienia (prawy górny róg ekranu).  

3) Po lewej stronie zostanie wyświetlone dwukolumnowe menu, z którego należy wybrać opcję Filtry.

4) W środkowej kolumnie zostaną wyświetlone Zbiory filtrów, gdzie możliwe jest tworzenie, usuwanie, pobieranie jak i włączanie/wyłączanie zbiorów. Aktywny może być tylko jeden zbiór filtrów (np. urlop, praca itp.). W trzeciej kolumnie oznaczonej jako Filtry możliwe będzie tworzenie, usuwanie, zmiana kolejności wykonywania istniejących reguł oraz włączanie/wyłączanie poszczególnych filtrów, które zostały ustawione.

5) Wciśnięcie przycisku Dodaj filtr – symbol plusa w trzeciej kolumnie umożliwi utworzenie nowego filtra.

6) W oknie Definicja filtra rozpocznij od podania jego nazwy, dla przykładu możesz podać nazwę Odpowiedź automatyczna.

7) W celu ustawienia automatycznej odpowiedzi wybierz trzecią opcję „wszystkich”. Filtry dzielą się na trzy grupy:

  • Spełniające wszystkie poniższe kryteria – Akcja zostanie wykonana w przypadku spełnienia wszystkich warunków
  • Spełniające dowolne z poniższych kryteriów – Akcja zostanie wykonana, po spełnieniu choćby jednego z warunków
  • Wszystkie – Akcja zostanie wykonana dla wszystkich wiadomości

8) Po określeniu kryteriów pozostaje ustawienie Czynności. Z rozwijanej listy wybierz, co ma się stać z wiadomością po spełnieniu określonych kryteriów. W tym przypadku wybierz Odpowiedz wiadomością o treści, a następnie wypełnij wyświetlony formularz, w tym: treść wiadomości, temat wiadomości, Twoje adresy e-mail czy częstotliwość wysyłania wiadomości.

9) Możliwe jest oczywiście dodawanie i usuwanie reguł i czynności za pomocą przycisków z symbolem plusa i minusa.

10) Po zdefiniowaniu wszystkich kryteriów należy potwierdzić zmiany kliknięciem przycisku Zapisz.

Děkujeme za zpětnou vazbu!