WAPI – ograniczenia

Nasz interfejs API nakłada szereg ograniczeń, dla zapobiegania nadużyciom i błędnym żądaniom.

Ograniczenie liczby zapytań

Z jednego konta klienta można wysłać max. 1000 zapytań na godzinę. Dotyczy to wszystkich typów żądań. Po osiągnięciu tego limitu, wysłanie kolejnych zapytań jest możliwe po upłynięciu limitu czasowego.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest indywidualne zwiększenie limitu.

Błędne zapytania

Dla ochrony przed nadużyciem interfejsu API bądź atakami na nasz system wprowadzono ograniczenie liczby błędnych zapytań.

Za błędne zapytania przyjmuje się:

  • błąd autoryzacji – błędny podpis żądania
  • dostęp z nieuprawnionego adresu IP
  • błąd wejścia – błąd parsowania, brakujące lub niepoprawne parametry, nieznane polecenie itp.
  • polecenia zakończone jakimkolwiek błędem
  • jakiekolwiek żądanie przekraczające pozostałe ograniczenia

Po przekroczeniu limitu 10 błędnych zapytań następuje zablokowanie adresu IP na czas określony jako liczba błędnych zapytań x 60 sekund. Przy każdym kolejnym błędnym zapytaniu czas blokowania zostaje wydłużony.

Liczba zapytań o dostępność domeny

Każdy klient ma możliwość wysłania max. 100 zapytań o dostępność domeny na godzinę. Dotyczy to komend domain-checkdomain-create i domain-transfer-check.

Zwiększenie tego limitu nie jest możliwe.

Děkujeme za zpětnou vazbu!